Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


PUSZTAI ORSITÓL 2011-re

2010.12.28

2011 - A Belső Bizonyosságok Éve

 

 


 

Urunk üzenete szerint a 2011-es év olyan belső bizonyságtételek sorozatán vezet bennünket keresztül, ahol minden hónapban egy isteni felismerésben lehet részünk. Ezek a felismerések tudatos részeinkké válva segítenek lépcsőről-lépcsőre egyre feljebb az isteni megismerés útján.

 

2011-ben mindenki megértheti, hogy mindaz, mit a világának vél, Önnön lényegéből táplálkozik. Ha tisztán a Szeretet Fényével az itt és most-ban kívánunk létezni, le kell tennünk magunkról minden felesleges terhet és félrevezető hiedelmet.

A Változások a maguk útján haladnak az isteni Terv szerint. A döntés rajtunk áll: kívánunk-e részt venni az Emelkedés folyamatában és a Szeretet Földjének lakóivá válni, vagy továbbra is ragaszkodva személyes elképzeléseinkhez, hagyjuk, hogy mindez nélkülünk történjen meg?

Jézus üzenete az, hogy az ajtó senki előtt sincs zárva, de a kilincsét már saját elhatározásunk szerint magunknak/magunkban kell lenyomnunk és vele az ajtót kitárva a Fényutat felfednünk.

Ehhez minden segítséget megkapunk, ha hitünket összekötjük Szívünk Fényében a krisztusi Szeretet Lángjával.

 

2011-ben 12 lépcsőfokot léphetünk feljebb a Tudatosság Útján.

Ezek a lépcsők, mint bizonyságok, minden hónapban feltárulnak előttünk: mi pedig felismeréssel, elfogadással, törekvéssel és mindezeken át saját belső bizonyosságunkkal állhatunk fel rájuk fokról-fokra.

 

Mit is jelent a Belső Bizonyosság:

Ez egy olyan belső állapot, mikor a hit tudássá válik és így bölcsességgé érve, kétségek nélkül vezethet minket Szívünkön át. Ilyenkor minden gondolat és érzés ezen tudáson – belső bizonyosságon – keresztül nyilvánul meg általunk. Ez az, mikor a Tudás cselekvéssé válik, és mi magunk leszünk Isten keze a Földön.

Kétségek és kérdések nélkül, egyszerűen belső Tisztaságunk, Fényünk által vezetve, az Akarat tiszta csatornáiként. Ez az Akarat már nem minősíthető vagy osztható meg Isten és Ember között: itt maga az ISTENEMBER lényege válik valóságunkká!

 

Urunk kegyelme minden hónapban egy újabb bizonyosságot tár fel előttünk, de mi döntjük el, részünkké, valóságunkká kívánjuk-e tenni azt. Nem kell erőlködnünk, csak felismernünk és elfogadnunk, hogy mindez részünkké válhasson. Tudatosan kell a Létezés résztvevőjének lennünk, hogy minden hónap elhozza számunkra a maga belső bizonyosságát.

Vegyük sorra, Jézus szerint, milyen felismerések segítenek hónapról-hónapra minket:

 

Kép

Január:

Az év első hónapja bensőnk mélyébe vezet el minket. Le kell ereszkednünk bensőnkbe, hogy megláthassuk Fényünk Forrását, mely pontosan Isten Szívében létezik. Ahhoz, hogy felfelé induljunk, fel kell ismernünk azt az alapot, melyen lábunk támaszkodik minden lépésnél. Ha emberi mivoltunkat nem értékeljük, mint az isteni Szeretet fizikai nyilvánvalóságának létét, nem lehetünk képesek fölé emelkedni. Benső támpont nélkül, elveszthetjük az irányt. Ezért ebben a hónapban minden figyelmünket bensőnkbe kell fókuszálnunk, és magunkon keresztül, a belső figyelem által megélnünk mindent. Mindaz, mi elvonná figyelmünket, eloszlik körülöttünk, lebomlik az életünkben, és minél jobban ragaszkodunk hozzá, annál nehezebb lesz a leválás.

Így leszünk képesek megtalálni bensőnkben azt a Pontot/Fényszikrát, melyhez csatlakozva az isteni Lét tiszta résztvevőiként ismerhetjük fel Magunkat!

Bizonyosságunk: az Isteni Lét tudatos résztvevői vagyunk! 

 

 

Kép

Február:

Ez a hónap az érzelmek tiszta felismerését hozza el. Az isteni érzés bizonyossága, a Szeretet Léte bennünk tudatára ébred! Megérthetjük, hogy minden általunk táplált érzés csak akkor árad bensőnkből, ha azt tiszta Szív-tudatosságon át engedjük megnyilvánulni. Felismerjük a hiedelmek rétegződéseit, és a téveszmék működését életünkben. Ez nehéz és néha fájdalmas felismeréseket hoz, de a megbocsátás kegyelme ott van velünk és bennünk! Megmutatja magát mindaz, amihez eddig érzelmeket társítottunk, a maga valójában. Ehhez csak továbbra is benső Lényegünkben kell maradnunk. Rádöbbenhetünk, miként is működik az emberi és isteni szeretet, és választhatunk, hogyan kívánunk érezni ezután. Tudatosan a Szeretet isteni Létébe helyezkedve bizonyossá válhatunk benne: Mi Magunk Vagyunk az Isteni Szeretet, és ezért nem kell mást tennünk, csak ebben léteznünk.

Bizonyosságunk: a Szeretet Fénye vagyunk, bármilyen megnyilvánulásunkban!

 

 

Kép

Március:

Az év harmadik hónapja emberi, lelki és szellemi kapcsolatainkat tárja fel előttünk. Bensőnkből kiáradva mutatja meg ezen kapcsolatok tisztaságát. Felismerések sorozata vezet végig minket kapcsolatainkon. Miként viszonyulunk személyekhez, tárgyakhoz, elképzelésekhez? Mi motivál minket ebben a kapcsolatban? Meglátjuk-e benne az isteni lényeget, vagy csak szemünk, érzékszerveink vezetnek? Hogyan kapcsolódunk másokhoz? Milyen szinten működnek ezek a kapcsolatok? Csupa olyan kérdés, melynek bizonyosságát csak belső Lényünkben találhatjuk meg. Valósággá válnak életünkben az isteni összetartozások, ezáltal bizonyossá válik mindaz ami igaz, s mindaz ami csak felszínes. Minden kapcsolatban meg kell találnunk azt a Szívből kiinduló Fényszálat, mely a lelki és szellemi tisztaságot jelenti. Ha ezek a szálak csak az általunk kivetített képekhez kapcsolódnak, és isteni Fénymagunkhoz nem jutnak el, nem válhatnak bizonyosságunkká, mert nem benső lényegünk részei. Fel kell ismernünk részeinket és kapcsolatainkat isteni Szeretetünkön keresztül.

Bizonyosságunk: az isteni összetartozás bizonyosságának felismerése!

 

 

 

Kép

Április:

Saját magunk vagyunk életünk irányítói! Gondolataink meghatározzák érzelmi irányultságunkat. Cselekedeteink pedig hangot adnak akaratunknak. De honnan táplálkoznak ezek a motiváló erők? Milyen bizonyosság segíthet minket ebben? Annak felismerése, hogy minden bennünk születik. Nem külső tényezők, személyek vagy körülmények határoznak meg minket, hanem az, honnan szemléljük a Létezést! Ha külső támpontokon keresztül, akkor oda is kötjük a történéseket, és mindenek okát bennük látjuk. De létezik-e bármi is csak külső okokból? Miből születik meg minden külső körülmény? Ezen gondolatok elkezdenek egy belső bizonyosság felé irányítani minket: honnan és miből indul ki minden, amit világomnak érzek? Hol a központ, melyből mindez táplálkozik? Hol van mindennek az eredete?

Igen sokan rávágják: bennünk! De Jézus azt kérdezi: belső bizonyosságodból jelented ezt ki? Hiteddel összekapcsoltad Önmagad Felsőbb Tudatod Fényével? Mikor kimondod a szót, honnan indul el? Fejedből, vagy a Szívedből? Hiszed vagy tudod mindezt? Ha tudod, e szerint is éled? Honnan indulsz el, mikor megnyilvánulsz? Benne állsz-e belső pontodban, isteni Tudatosságodban? Mindaddig nem válik belső bizonyossággá léted, míg igent nem mondasz Magadra!

Bizonyosságunk: az irányítás tudatos felismerése és elfogadása!

 

Kép

Május:

Felismerések sorozata segít ebben a hónapban megérteni, hogy energiarendszerünk általunk működik. Test-lélek és szellemi tudatosságunkba léphetünk, és bizonyosság tölt el Önnön létezésünk aspektusairól. Az ember létezésének titkai már nem kérdésként, hittételként, vagy elképzelésként, hanem megélésként és bizonyosságként vannak bennünk. Feltárulnak az összefüggések szellemi önvalónk irányítása, lelki tereink képei és emberi megnyilvánulásaink indíttatásai között. Egy mély, benső felismerés válik részünkké, mely tudatos Létünk minden részét magá(é)nak ismeri el. Érezhetjük magunkban lelkünk vezetését, szellemünk útmutatásait, és bizonyosság éled bennünk: mindezek emberként, fizikai valónkban teljesednek ki, általunk. Az Életet élni jöttünk ide, éppen most. Abban a formában, energiában, mely legjobban képviseli mindazt, mit megélni vágyunk! Mi Magunk vagyunk a tiszta energia, a Fény emberi aspektusa. Létünknek nem kell más bizonyság, csak az, hogy bensőnkből értsük meg mindezt, tudatossá váljunk benne!

Bizonyosságunk: tudatos létezésünk alakítja formánkat és életminőségünket!

 

Kép

Június:

Mint fent, úgy lent. Mint kint, úgy bent! A hónap felismerése: saját magunk vagyunk az egész Univerzum, ami által működünk, s mely általunk fejlődik. Nincs semmi egymás nélkül, mert minden Mindenben létezik. Isten ott van minden megnyilvánult és megnyilvánulatlan Létezésben, így Bennünk is, és minden általunk létrehozott dologban. Rajtunk áll, megőrizzük-e ezt a tisztaságot, vagy elfedjük kényszeres képzeteinkkel.

Hiába tagadunk bármit, abban éppúgy benne van, amit nem akarunk elismerni. Tükrei vagyunk magunknak és másoknak, s bár élethelyzeteink a Földön most másnak látszanak sorsunk útján, de végül mindannyian ugyanahhoz a célhoz érkezünk. Ez a felismerés, mely benső bizonyosságunkból születik, tudássá válik bennünk, hogy ebből a tudásból kiindulva léphessünk tovább. A Tudás akkor a miénk, ha a Bizonyosság talaján áll! Ezt ne feledjétek! Akkor értheti meg mindezt az ember, ha meglátja mindenben saját belső bizonyosságát!

Bizonyosságunk: minden a részünk és Mindennek részei vagyunk, velünk Egy a Teljesség!

 

Kép

Július:

Életünk irányítása gondolataink és érzelmeink által válhat valóra. Emberi létezésünk ezen kifejezésmódja csatornaként szolgálhat lelkünknek, ha tisztán tartjuk a kaput. Minden földi pillanatunkban saját képeink vezérelnek minket, melyeket igaznak fogadunk el. Ezek belső képek, melyek lelkünkből érkeznek és a valóra válásig bennünk rezegnek. Mi döntjük el, milyen irányítást adunk ezeknek a képeknek: pozitív vagy negatív megerősítéseinkkel. Miként születnek ezek a képek? Egy részüket életek sora óta hordozzuk magunkban karmikus emlékként. Másik részük gyermeki tapasztalatainkból levont következtetéseinkből született emlékek, és vannak társadalmi fejlődés okán berögzült hiedelemképek is bennünk. Ezek közül kell kiválogatnunk azokat, melyek utunkon segítenek vagy gátolnak. Ehhez tiszta, szívbéli felismerésre kell szert tennünk. Ki kell élesítenünk lelki érzékszerveinket és azokon keresztül érezni a Létezést: tiszta, isteni Valójában! Ez a hónap felkészít minket, hogy kiigazodjunk képeink világában.

Bizonyosságunk: minden tiszta, szívbéli érzés lelkünkön át üzen nekünk, hogy segítsen!

 

Kép

Augusztus:

Ebben a hónapban nehéz felismerések várnak azokra, akik még mindig nem tudnak elengedni. A ragaszkodás ugyanis megkötő, lehúzó energia. Ami hozzánk tartozik önmagáért/önmagunkért a részünk. A Minden részeként, a Mindenség minden része a miénk: a Teljességben nincs megosztottság, az csak a ragaszkodásban létezik. Az engedés felismeri minden egységét és összetartozását. Mi értelme lenne bizonygatnod, hogy minden hajszálad hozzád tartozik, hiszen belőled nő ki.  Nem a tárgyaink, vagy a környezetünk határoz meg minket, mert mindez általunk létezik és alakul, nélkülünk tárgyaink sem lennének.

Rá kell döbbenjünk és el kell fogadnunk, hogy mindenki és minden addig része az életünknek, míg általa tovább fejlődhetünk és utunkon járhatunk. Ha szeretettel üdvözlünk és engedünk el mindent az élet velejárójaként értelmezve a történteket, a birtoklási vágy nehezékei nem húznak lefelé többé.

Bizonyosságunk: minden a Szeretet útján halad, ha engedem!

 

Kép

Szeptember:

Kezdet és vég csak ugyanannak a dolognak más-más nézőpontja. Az Új felismeréséhez tudnom kell, hol van a régi végpontja mindaddig, míg teljességében el nem fogadom. Semmi nem múlhat el az Öröklétben - Minden tovább ÉL! Az, hogy melyik létsíkon, hogyan és miért már egy magasabb Tudat irányításának függvénye. Ebbe a magasabb Tudatosságba azonban minden beletartozik, így ha tudatos résztvevőivé kívánunk válni a megújulásnak, bele kell helyezkednünk ebbe az állapotba. Éreznünk kell a változásban az állandóságot, azt az erőt, mely mögötte áll. Önmagunk vagyunk a kezdet és a vég!

Az ember fel kell ismerje, hogy részese a Legmagasabb Tudatosság Fényének! A hónap energiái tiszta felismerésekkel vezetnek el a bizonyossághoz: a Tudatosság ajtaját mindenkinek magában kell megnyitnia, hogy beengedhesse Felsőbb Énje irányítását! Ha képesek vagyunk hinni saját Tudatosságunk isteni Fényében, elér a bizonyosság: Tudatában vagyok Létezésem minden aspektusának és engedem, hogy tudatom újabb részei váljanak számomra nyilvánvalóvá!

Bizonyosságunk: a Létezés örök fejlődés és változás a Tudatosodás útján!

 

Kép

Október:

Amit elfogadunk, az bizonyosságként erősít bennünket! Erre az igazságra vezetnek rá minket a hónap történései bennünk. Az ellenállás nem engedi, hogy részünkké váljék valami, eltaszítja. Így kilendít minket a közép-pontból, melybe minden beletartozik. Ha képesek vagyunk mindent, mint csak létezést elfogadni, azzal saját létünknek is helyt adunk. A Létezéshez hozzákapcsolódni olyan belső bizonyosságot ad, mely elismer és azonossá lesz. Nem a felszínt, a megnyilvánulást vagy akár a megnyilvánulatlanságot szemléli, mert fókusza a közös Eredet: a VANság. A Lét-jogosultság minden sajátja, ezzel mond igent az Életre. Az, hogy ez a jog hogyan válik eszközzé, az már a létezés egyedi aspektusain keresztül derül ki.

A belső bizonyosság a LÉTezés mellett tesz tanúbizonyságot, mert az elfogadás csak itt kapcsolódhat az igazsággal.

Bizonyosságunk: minden létezés az elfogadás által teljesedhet ki!

 

Kép

November:

Mi tehetjük teljessé mindazt, mire vágyunk! Ez nem származhat másból, mint belső megelégedettségből. Önmagunk elfogadása és szeretete vezet el minket az elismeréshez. Belső világunk uralta gondolataink és cselekedeteink a mozgatórugói a velünk történő dolgoknak. Jézus arra int, minden megnyilvánulásunkat belső megelégedettség vezesse. Ez az erő elfogadó, megértő és szeretetteljes. Ilyenkor helyet adunk magunkban az isteninek, mert tudjuk, minden így jó! A jó dolgok, pedig örömmel töltenek el bennünket.

A teljesség nem azt jelenti, hogy mindent tökéletesen akarunk csinálni. Ez csak egy viszonyítási kényszer. Önmagunk Létét tökéletesnek elismerni, már egy lépés az igazság felé vezető úton. A tökéletest viszont nem lehet viszonyítani, mert magában tökéletes:pár-atlan, azaz egy-séges! Ezt érezhetjük meg magunkon keresztül, ha elégedettek vagyunk, csupán a létezéssel.

Bizonyosságunk: belső megelégedettségünk a Teljesség kapuja bennünk!

 

Kép

 

December:

Az év utolsó hónapján csodás ajándék vár mindenkire. Egy olyan isteni felismerés képében, mely az eddig felismert bizonyosságokat egy tudatformáló erővé alakítja. A Szeretet tiszta Fénye lámpást gyújt a szívekben, hogy mindenki tisztán ismerhessen Önmagára! Saját Magunkkal szembesülhetünk – az Istenemberrel! Felismerhetjük igaz szellemi nagyságunkat és megérthetjük mindazt, amiért vállalkoztunk a létezések sorozatára, az Útra.

Visszatérhetünk egy szellemi utazással az Eredetig, hogy onnan kiáradva „éljük végig” mindazt, kik Vagyunk! Erre a hónapra a bizonyosságot maga Jézus fogja adni nekünk, azzal a szellemi ajándékkal, amit személyesen hoz el.

Bizonyosságunk: ha hisszük, Bennünk Jézus ÉL!

 

 http://www.kristalycsakra.eoldal.hu/cikkek/aktualis-valtozasok/2011---a-belso-bizonyossagok-eve