Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Stankov ULTIMÁTUMA

2012.08.20

A Planetáris Felemelkedési Csoport végső ultimátuma

Georgi Stankov közleménye 2012. augusztus 13-án.


 

Elhatároztam, hogy azonnali hatállyal felhagyok minden tevékenységemmel, ami annak a hulladéknak a tisztítását és átalakítását illeti, mely a sötétségben élő emberiség része; kijelentem, hogy örökre befejeztem a küldetésemet a Földön, mely az alvó emberi lelkek megmentését célozza. A magam részéről eddig is mindent megtettem, hogy ezeket az alvó lelkeket megmentsem, most azonban eljött az idő arra, hogy ők önmagukat mentsék meg.

Ezennel követelem az Interdimenzionális Hasadás azonnali megindítását és a Planetáris Felemelkedési Csoport szupernóva-robbanását.

A személyiségemnek, mint inkarnált felemelkedett mesternek a földi eseményekbe való minden további bevonása csak kárt okozna a lelkem fejlődésének.

De amit feltétlenül követelek : a Planetáris Felemelkedési Csoport azonnal felemelkedését, vagy az Interdimenzionális Hasadással együtt vagy anélkül, mivelhogy a Földön való minden további tartózkodásunk akadályozza a felemelkedés folyamatát az aktuális tisztítási folyamatokban való részvételünk határozott elutasítása miatt, mely mind a személyemet, mind a Planetáris Felemelkedési Csoportot éri.

Kijelentem, hogy még az utolsó néhány óránk ebben a valóságban békében és kiegyensúlyozottan teljen el, mind fizikailag, mind érzelmileg, mind mentálisan. Mi már soha többé nem fogunk együttműködni ilyen alapon Galaktikus Szövetséggel és követeljük, hogy az otthonunk felé azonnal induljunk el!

 

 

 

Megjegyzések dr. Georgi Stankov drámai közleményéhez :

 

A nehézségek már tavasz vége óta érezhetőek, mivel a nyári napforduló környékén már eredetileg végbe kellett volna menni az Első Hullám felemelkedésének. Azóta a problémák pedig csak egyre halmozódnak a fénymunkások számára - legalábbis azoknak, akik komolyan veszik a Planetáris Felemelkedés Csoport új idővonalait, vagyis az interdimenzionális hasadásokkal együtt járó új párhuzamos valóságokat!

Ugyanakkor a Galaktikus Szövetség felemelkedés-terve is megy a maga útján, amely azonban több helyen ellentmond Stankov csoportja alternatív jövőképének!

A Galaktikus Szövetség felemelkedés-terve viszont már nagyon régi, ahogy erre a kontakta-üzenetek valódiságával kapcsolatos cikkünkben utaltunk, mivel ez a koncepció már az ötvenes években megszületett ( az emberiség azonnali, perceken belüli teljes evakuációjáról van szó! ), mivel akkor nagyon is mindennapi realitásként létező totális nukleáris háború fenyegető réme ezt követelte meg magától értetődően a Fény Galaktikus Hierarchiájától.

A hatvanas évektől viszont ( mivel az 1962-es kubai válság idején sem sikerült "összehoznia" az emberiséget irányító sötét elitnek az atomháborút ), a nukleáris fenyegetettség egyre inkább csak az emberek tudatalattijába szorult vissza, míg a nappali tudat, főleg nyugaton a mesterségesen manipulált fogyasztói nihlizmusba süllyedt bele.

Az ekkor jelentkező Galaktikus Flotta-üzenetek viszont, főleg az Astar-Tuella kapcsolat révén, az eredeti evakuálási tervet lényegileg nem módosították, csak finomították. Mert már a hatvanas évektől megjelent az evakuáció három hullámban való lebonyolításának a koncepciója. És ezt ráadásul ki is próbálták!!!

Tudunk arról ugyanis - és ezt maga Galaktikus Flotta vezetői közölték sok kontaktával abban az időben -, hogy pl. Kínában az hatvanas-hetvenes években nagyon sok pusztító erejű földrengés volt, volt közöttük olyan is, amelynél majd' egy millióan haltak meg, már ami ebből egyáltalán kiszivárogott, mivel Kína ekkor teljesen zárt ország volt, viszont amit ezzel kapcsolatban nem tudott meg a világ ( a kínai hatóságok meg elhallgatták ), hogy ezen a óriási földrengések alatt azt a területet, melyet érintett, a Galaktikus Flotta evakuálta! Vagyis sok százezer ember már ebben az időben átélte az emberiség teljes evakuációjának főpróbáját!

Ugyanakkor a felemelkedés ( az evakuáció ) mind a három jellegzetes fázisa mai napig élő terv a Galaktikus Flottánál!

Az első és a második fázis, ahogy ezt már hatvanas években is leírták, gyorsan, láthatatlanul, pillanatok alatt meg végbe, melyet nem kísér a Flotta anyahajóinak látható leszállása ( Első Kapcsolatfelvétel ), hanem fényfolyosó-szerűen emelik bele a nem látható rezgésszinten felettük állomásozó anyahajókba az embereket. Az első és a második fázis az emberiség spirituálisabban érettebb vagy jóra alapvetően hajlamos részét érinti - és főleg a gyerekeket! akik a második fázisnál különösen érintettek, mivel a Fény Hierarchiája a gyerekeket mindig szentként kezeli!!!

Itt azonban egy olyan témakörhöz jutottunk, melyet nem lehet megérteni azoknak, akik anyagi, test-központú szemléletűek vagy akik a hagyományos természettudományos világkép rabjai. Ugyanis a Galaktikus Flotta evakuációs terve nem egy sci-fi-forgatókönyv, nem egy jól elpoénkodható "fénytesós" story, amely az ezós-ufós-konteós fórumokon mind a mai napig szokásos!

Mert a felemelkedésnek vagy evakauációnak ezt a valóságalternatíváját csak az értheti meg igazán, aki maga is a nyugati civilizáció eredeti Krisztusi gnosztikus tanításának a mélységeivel szembesült, és erre a Fényre lelke rezonált!

Az ugyanis felismeri az idők jeleit!

Mégpedig évtizedek óta, már akkor, amikor az ezotéria még nem is volt divatcikk!

Ez ugyanakkor egy nagyon érdekes jelenség, mert ahogy az eredeti gnózisból nőtt ki a spirituális UFO-kutatás is már az ötvenes évek Németországában, elsősorban Karl L. Veit jóvoltából, aki megalapozott egy teljesen más ( az angolszász világ cinikus, antignosztikus és éppen ezért mindig felszínes ufó-kutatásától alapvetően különböző ) ezoterikus bibliai-apokaliptikus ufó-szemléletet, úgy lehet csakis ezen a gnosztikus szemlélet alapján megérteni a Galaktikus Flotta vezetőinek szándékait, akik ráadásul a bibliai szentek, próféták, angyalok és arkangyalok aktuális megjelenései!!!

Érthető már, hogy amikor az Astar-flotta parancsnokainak az üzeneteiről van szó, akkor valójában az emberiség szent könyvének újabb fejezete íródik az élő jelenben?!

Ezért nem folytattuk a honlapunkon az 'Angyalok csillaghajóban' című könyv ismertetését sem, mert a Teremtő üzenete a Flotta vezetőin keresztül, akkor, 1980-ban újra megerősítve volt, és minden további részlet csak az ismeretelmélet irányba vitte volna el a lelket, míg a lényeg elsikkadt volna! - És mi másról lett volna szó akkor is, mint az emberiség felemelkedésszerű evakuációjáról! Arról, melyet mind a mai napi csak az érthet meg igazán, akinek a Lelke az eredeti Krisztusi Fénnyel kapcsolatban van!

 

Jézus második eljövetele

 

Tehát ilyen összefüggésben látni és tapasztalni mindennap Krisztus újra eljövetelét, egyben a lélek érettségének a jele is, mivel ennek a megértése / nem-megértése a bizonyíték arra, hogy a földi ember mennyire érett meg a 2013-tól magasabb dimenzionális szinten mindenképpen elkezdődő Vízöntő-korszak életére!

És meg kell mondani, hogy a fénymunkásokon kívül - akik maguk is sokszor meghasonlott emberek, hiszen a keleti metafizika már sokszor jóvátehetetlen károkat okozott bennük az antikeresztény, cinikus, mindent relativizáló, erkölcsileg laza életvezetésük komolytalanságával -, nem nagyon van olyan embercsoport a Földön ( kivéve a természeti népeket ), akik legalább ösztönösen megsejtenék vagy megéreznék az idők jeleit, azaz az UFO-jelenséget , vagyis Krisztus és hierarchiája aktuális megnyilvánulását!

Az emberiség, kereszténynek mondott vallási vezetőivel az élén, még mindig a 2000 éves múltat bámulja, és ezért mai napig abban, a Halak-korszak eleji formavilágban élvén azt gondolja, hogy a megváltás is ilyen formában jön el - mekkora tévedés! Mert ez teljesen ellentmondana a Kozmosz leguniverzálisabb törvényének : az állandó fejlődésnek!

Az emberiség másik, nem vallásos része pedig olyan materialista áltermészettudományos mítosz rabja, amely szintén tagadja az ugrásszerű fejlődést!

Erre a materialista lelki alapállásra már korábban többször utaltunk, mivel éppen azért hozták létre a sötét erők ezeket tudományosnak mondott fikciókat Newtontól, Darwintól, Einsteintől egészen Hawkingig és társaiig, hogy az itt és most végbe menő alapvető ( és rendkívül gyors! ) földi változásokat vagy letagadják vagy elbagatellizálják!

Pedig a modern természettudomány ezen népbutító szemléletére halálos csapást mért már 1950-ben Immanuel Velikovsky 'Összeütköző világok' c. könyve, amelyben a szerző számos kozmikus és geológiai bizonyítékot hoz, hogy a Földön és a Naprendszerben! a lényegi változások mindig hirtelen történnek, nem pedig millió/ milliárd éves folyamatosan lassú átalakulásokkal!

Ám még a mi magyar, úgynevezett "alternatív tudományos kutatóink" is - szinte mondani sem kell -  kivétel nélkül a lassú változásokra szavaznak, hiszen a Krisztus-Szellem megtagadását már azzal is gyakorolják naponta folyamatosan, hogy tagadják 2012-13 valódi jelentőségét ( pólusváltás, dimenzióváltás ); a Nibiru eljövetelét, amely elkerülhetetlen; az emberiség felemelkedését, amely a dimenzióváltás szerves következménye stb. ( Nyilván egzisztenciálisan még jól érzik magukat a durvaanyagban, hiszen a rendkívül nagy gonddal kialakított fan-köreik még biztosítanak nekik valami pénzt és elismerést, de itt is megmutatkozik, mint 2000 évvel ezelőtt : a szegények elfogadják Krisztust, a gazdagok meg megmaradnak a bálványaiknál! )


Most pedig térjünk rá, miután Krisztus valódi újra eljövetelét vázoltuk, a Galaktikus Szövetség és Georgi Stankov új felemelkedés-koncepciójának a különbségére.

Meg kell először is érteni : a Galaktikus Szövetség/ Flotta, mint külső erő, eleve korlátozva van a beavatkozás tekintetében, mivel a szabad akarat egyetemes törvényét még ő sem hághatja át! A kozmikus törvény azt mondja, hogy egy adott bolygó népességének csak végveszély idején lehet nyíltan, láthatóan segíteni, akkor, mikor már csak percek vannak hátra a katasztrófától! ( Ahogy ez Lemúria és Atlantisz idején is történt. ) Ekkor ugyanis az éretlen, materialista/ bálványimádó tömegnek is megnyílik olyan lelki csatornája, amely elfogadja a külső kozmikus segítséget - de csakis ekkor, amikor az azonnali halál ténye tudatosodott számára!

És ezért van lényegi különbség a spirituális érett és éretlen ember között : az érett tud olvasni az idők jeleiből és felkészül a változásokra, ezért az ilyen embert a Galaktikus Flotta az első vagy a második hullámban a katasztrófa előtt láthatatlanul ki tudja menteni, míg a tömeg csakis a halálélmény közvetlen megtapasztalása révén lehet egyáltalán alázatos és befogadó!!!

( Így abban is biztos lehetünk, hogy akik most fölényes magabiztossággal gúnyolódnak minden fórumon pl. az augusztus 4-i elmaradt Flotta-leszállás miatt is, azoknak hamarosan rájuk fagy a gúnyos mosoly az arcukra, mivel kétszeresen is elutasították a Krisztus-Szellemet, egyrészt az alapvető kozmikus folyamatok meg nem értése miatt - ez a kisebbik probléma -, másrészt a Fény Hierarchiája elleni aktív tevékenységük miatt! )

Ám Georgi Stankovnál 2012. február 26-án megjelent új, Három Földre Hasadás koncepciója teljesen más forgatókönyvvel számol! - Bár hozzá kell tenni, hogy a Föld két, A és B részre való hasadásának a jövőképe már korábban is megjelent, évekkel azelőtt más kontaktáknál is, amelyet Stankov is elfogadott egészen ez év februárjáig, jóllehet Stankovot nem lehet egy sima kontaktának nevezni, mivel közvetlenül a Kauzál-síkig ért és ér fel mai is a tudata.

Fontos azonban tudni, hogy lényeges különbség aközött, ha egy Fényangyal, vagy Felemelkedett Mester, vagy bármilyen csillagmag fizikailag is megtestesül a Földön ebben a válságos periódusban vagy csak kívül jön ide ideiglenesen! És mivel a Galaktikus Flotta csak egy külső ( bár lényeges ) segítség, ezért alapvetően nem befolyásolhatja az emberiség sorsát! - Ezt egy példával világítjuk meg :

Annak az embernek, aki minden áron ezerrel a Grand Canyonba akar hajtani - ahogy mondani szokás -, az Isten sem segíthet - pontosabban majd csak az a tapasztalat lesz neki Isten segítsége, amelyet az őrülete következményeként átél! - Ettől az élményétől pedig a szabad akarat törvénye miatt senki, se Isten, se ember nem foszthatja meg!

De képzeljük el ugyanezt a szituációt úgy, hogy valaki annyira szereti ezt az őrült sofőrt, hogy valamiképpen ott van ezen Mad Max-szerű alak mellett az autóban, és valahogy, valamilyen trükkel, mégis meg tudja állítani az autót a szakadék előtt egy centivel, persze nem könnyen, és lehet, hogy ők maguk is valahogy megsérülnek, de a lényeg az, hogy a "mitfahrer" jelenléte és a sofőrrel való önkéntes sorsközössége alapvetően befolyásolta az eseményeket!

Mert erről van szó : a teljes megsemmisülés felé tartó emberiség sorsát alapvetően csak akkor lehet befolyásolni, ha a Fény magasan fejlett lényei önkéntes áldozattal fizikailag is inkarnálnak a Földre!

Ez azonban, ahogy a világtörténelem is mutatja, egyáltalán nem diadalút az isteni küldöttek számára, hanem éppen ellenkezőleg : folyamatosan halálos veszélyben vannak, mivel a Földet 13.000 éve 100%-ban a sötétség és megtévesztés asztrális hatalmasságai uralják, és ezek már csecsemőkorában próbálják megölni a Fény-küldöttként inkarnáló kisdedet - ahogy ez minden nép mítoszában is benne van!

A gnosztikusok 2000 éve eónoknak és arkhónoknak nevezik ezeket az asztrális erőket, melyek nem csak a Földet uralják, hanem nagyobb csillag- és galaktikus rendszereket is a mi világegyetemünkben.

Pál apostol azt mondja ezzel kapcsolatban :

"Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak."

Lényegi változás tehát addig nem történhet az emberiség életében, amíg a Föld körüli asztrális terület meg nem tisztul!

Ez egy alapvető felismerés, mivel minden eddigi gyermeteg kezdeményezés, hogy először anyagi szinten próbáltak valami pozitív változást kierőszakolni az emberiség számára, az eónok és az arkhónok ellenállása miatt eleve kudarcra volt ítélve!!!

Sőt, minél inkább közelebb látszott a felszabadulás napja, nemde annál nyomorúságosabb, kizsákmányoltabb helyzetbe került az emberiség, mind a mai napig?!!!

Ezért fénymunkások és ébredező lelkek ne csüggedjetek, mert valójában még el sem kezdődött az igazi emberiség-megszabadító munkátok, csak egyszerűen olyan félreértés tapasztalatán kellett keresztül mennetek, amely minden spirituális út elején elkerülhetetlen!

A megoldást pedig, az emberiség asztrális felszabadulását, Georgi Stankov, mint korunk egyik fontos gnosztikus tanítója, már régen vázolta :

A Planetáris Felemelkedési Csoport felemelkedése fogja biztosítani azt a gigantikus asztrális fényerőt, azt a szupernóva-robbanást, amely teljesen kisöpri a Föld élősködő sötét asztrális hatalmait a bolygó körzetéből!

És ez bizony most fog megtörténni!

Az egyetlen probléma viszont még ott van, és Stankov is azért írta ezt a drámai ultimátumot, hogy a Galaktikus Szövetség nem tud ebben együttműködni velük, így Stankovéknak maguknak egyedül kell végrehajtaniuk ezt a felemelkedést!

Stankov fájdalma pedig ott van, hogy így a nagyszerű Három Földre Hasadás terve is módosul, mivel a felemelkedésükkel párhuzamosan - amely, még egyszer hangsúlyozzuk, most fog megtörténni - nem biztos, hogy az emberiség érettebb része is azonnal fel fog tudni emelkedni a 4. dimenziós A/B Földre, hanem ki kell húzniuk még esetleg 2012 végéig vagy 2013 elejéig - bár nekik sem görbülhet meg egy hajszáluk sem, mert ha tényleg katasztrófa fenyegetne - és a Nibiru földközelsége bizony éppen ezt fogja okozni - akkor már a korábban említett Galaktikus Flotta beavatkozási illetékessége alatt vannak, és ki fogják menekíteni őket a katasztrófa sújtotta Földről.

A lényeg azonban az, hogy akinek már most is Fény vezeti a lépteit a mindennapokban, az vagy a Felemelkedés Első Hullámával, vagy a Galaktikus Flotta első vagy második evakuációs hullámával távozik végleg a 3D-s Földről, egy hihetetlen, szavakkal leírhatatlan, magasabb dimenziós mennyei valóságba!


 

Úgy legyen!