Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Magyar Fénymunkásokhoz

2013.02.21

Felhívás magyar fénymunkásokhoz!

 

Kedves Barátaim! 2013 elején teljesen más helyzetben vagyunk, mint a korábbi időszakban! Jóllehet a célok semmit sem változtak, azaz most is a Felemelkedés és a vele összefüggő Új Társadalom létrejötte tekinthető a legfőbb célunknak, de ezt már kissé más módon kell elérni, vagyis a hangsúlyok most már másutt vannak.

A leglényegesebb különbség - ha ezt a 2012. dec. 21. előtti állapottal hasonlítjuk össze -, hogy az Új Társadalom megteremtése most már 100%-ig a fénymunkások kezében van! Azaz teljesen szabadkezet kaptunk! Nem kell várnunk tehát semmilyen időpontra, semmilyen földönkívüli segítségre, semmilyen földi összeesküvők támogatásra!

Minden a mi kezünkben van! - Ahogy a Teremtő ezt eredetileg is tervezte!

Bár korábban is minden teremtő energia a mi kezünkben volt, mégis 2013-ig nem hittük, nem hihettük el, hogy mi legalább ugyanolyan értékű és képességű lények vagyunk, mint a világegyetem legfejlettebb entitásai!

Ha viszont ezt az elemi tényt most már belátjuk, azaz végre elismerjük önmagunkban azt, hogy a szerető Teremtő minden képességgel és lehetőséggel felruházott minket arra, hogy a mostani társadalmi káoszból egy magasabb rezgésű földi paradicsomot teremtsünk, akkor itt és most azonnal el is kezdhetjük ezt a munkát!

Ám először is tisztázzuk magunkban, hogy mi most a legbenső célunk, mire vágyunk oly' hőn az élő jelenben! Mert ha még mindig a csalódás és a letargiai uralkodik rajtunk a 2012-ben látszólag meg nem valósult események miatt, akkor az ilyen fénymunkás még nincs teljesen a képességei birtokában, és ilyenkor pl. akár vissza is menne arra a magasan fejlett bolygóra, ahonnan érkezett - ezt megteheti, viszont akkor a feladatát, amiért ide inkarnált, még nem egészen végezte el.

Ha viszont a fénymunkás szívében újra remény tüze ég, mivel megértette többek között, hogy miért is maradtak el azok az események, amelyeket joggal vártunk 2012-ben, ugyanakkor a múlt év küzdelmeit mégis fontos tapasztalatnak könyveli el, akkor egy magasabb oktávon ugyanazokkal az eseményekkel fog találkozni, mint ami már 2012-ben is aktuális volt!

Ám ennek megvalósulása most már teljesen rajtunk múlik!

Értsük meg : A Galaktikus Szövetség önmaga nem tud kihúzni minket abból a patthelyzetből, amiben az egész emberiség van! Mert először is, hogy alapvető változások kezdődjenek a Földön, a tömegnek kellene felébrednie!

Viszont a tömeg addig nem fog felébredni, míg ezt egy drasztikus külső esemény elő nem idézi, mint pl. a Galaktikus Flotta megjelenése. Mivel azonban a tömeg tudatát teljesen a földi tekintélyek irányítják, és ők azt mondják, hogy a Galaktikus Flotta-megjelenéstől félni kell, ezért a kozmikus törvények szerint a Galaktikus Flotta eleve nem is jelenthet meg tömegesen a látható fény tartományában, még akkor sem, ha a nem-látható fény tartományában már évek óta szinte az egész eget elfoglalják!

Ebből az ellentmondásból tehát külső erők nem tudnak segíteni minket kitörni - de titkos, földi összeesküvő erők sem, mivel a sötétség erői ezt a 3D-s Földfelszint, pontosabban annak is csak a mátrixát, mint utolsó galaxisbeli fő támaszpontjukat, az utolsó leheletükig birtokolni akarják! Ezért olyan elszánt a harc - melyből a külvilág szinte semmi sem lát - és ezért olyan nehéz itt az isteni tervben elrendelt eseményeknek megvalósulniuk.

Viszont minden nehézség azonnal eltűnik, hogyha a fénymunkások végre a saját kezükbe a veszik a sorsukat!

Ez azt jelenti, hogy először is KÉP-viselővé kell válniuk, azaz egy mentális képet kell alkotniuk arról az új világról, amelyben szeretnének élni! Elsősorban arról a településről, ahol most élnek. Aztán, második lépésként, ezt a képet a szeretetük energiájával kell táplálni folyamatosan ( hogy élő legyen ), vagyis ettől kezdve a szokásos mindennapi mentális, érzelmi és fizikai cselekedeteik mögött ennek az új világnak a hite, reménye és szeretete kell, hogy sugározzon. Ha ez megvan, akkor a harmadik lépés, az új világ megjelenése szinte a semmiből egy teljesen automatikus folyamat : az anyagi világ mechanikusan megjelenteti, mint valami 3D-s szkenner, amit mentális és érzelmi szinten beletápláltak.

Az egész folyamathoz pedig nem kell több, mint néhány hét!

Kedves Fénymunkás Barátaim! Rajtunk áll tehát, hogy akár már a tavasz folyamán megteremtsük azt a csodát, amit eddig külső segítséggel vártunk. Még egyszer hangsúlyozva, hogy ehhez minden erőnk és képességünk megvan, olyannyira, hogy a világmindenség minden fejlett lénye eddig is minket csodált, hogy ezt az egyszerű isteni képességet eddig miért nem használtuk a világunk jobbá tételére?

A másik pedig, amit még hangsúlyoznunk kell, hogy ez az isteni képesség, vagyis a pozitív világok mentális teremtése, csak Isten gyermekeinek a magától értetődő képessége, mivel a sötétség lényei nem rendelkeznek ezzel a képességgel, nekik ugyanis nincs szeretetenergiájuk, hogy egy képet élővé tegyenek! Ezért uralkodik a negatív fajoknál - és így most az általuk uralt Földön is - mindenütt technokrácia, amely segítségével az egyszerű és nagyszerű isteni képességeket gépi szerkezetekkel próbálják silány módon utánozni és ezeket az elnyomás szolgálatába állítani.

Ám ezzel az eredeti isteni KÉP-ességgel felvértezve mi, fénymunkások most már legyőzhetetlenek vagyunk, és ezért végre eljött az az időszak is számunkra, hogy nem kell állandóan a sötétség híreit hallgatnunk, vagy konteós videókat és honlapokat bámulnunk, melyek valójában mind a sötétség tetteit reklámozzák - ami részünkről eddig nem volt más, mint a tehetetlenségünk kinyilvánítása, azaz isteni képességünk letagadása!

A Teremtő viszont éppen azért ruházott fel bennünket Önmagával, a teremtés képességével, mert nagyon szeret minket, és azért is, hogy az ő példája nyomán a jót továbbteremtsük.

Úgy legyen!