Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


13. Pünkösd

Kiáradás – Befogadás - Megtapasztalás

 

Pünkösd a magyar hagyományok szerint a Szent Lélek kiáradásának, megnyilvánulásának ünnepe. A világ többi részén Pünkösd a Szent Szellem kiáradásának ünnepe. Ez a kettősség csak látszólag ellentmondás, hiszen minden kettősség csak egy állomás egy folyamatban, ami majd a hármasságban válik teljessé, egésszé, befejezetté.

Figyeljük meg, hogyan vetünk keresztet. Atya-Fiú-Szentlélek. A magyar ember így vet, keresztet; Szent Lelket mond és nem Szent Szellemet. Az ősi, archaikus hagyományokban, Atya-Fiú-Anya a teljesség egysége, ahol az Atya a Szellem, az Anya a Lélek és a Fiú a Szellem-lelket megjelenítő ErőAnyag, akarat megfelelője.

 

A kereszt függőleges tengelyének felső pontja az Atya, amit a Harmadik szem, a szellemi erő, a szellemi látás központjának megérintésével jelzünk. A függőleges tengely alsó tükrözési pontja a Fiú, az Atya tükörképe és mása, akit a Napfonat megérintésével jelzünk, ami a megtestesült szellemi erőt, magát a teremtés eredményét, értelmét fejezi ki.

A függőleges tengelyt merőlegesen metsző vízszintes tengely, a Lélek, az Isteni megnyilvánulás női princípiuma, amit a jobb és a bal válunk megérintésével fejezünk ki.

A két váll megérintése a Lélek párosságát vagy kettősségét jelöli. A Lélekben lakik a dualitás, a párosság, a párhuzamos együtthatás vagy a polaritás, a végletesség, az ellenhatás.

A függőleges tengelyen, még két tükrözési pontot találunk, a kereszt felső szárán a torokcsakrát, alsó szárán, pedig a szívcsakrát.

A szívcsakra az Atya mindent átható szeretetének, a szellemi rendnek és a morálnak a befogadását jelzi a Fiú Lelkének közepén.

A torokcsakra pedig a Fiúban megnyilvánult Szellem-atya Fiú általi megtapasztalásának, átélésének bölcsességét, a visszafogadást, a hazatérést jelzi az Atya Lelkének közepén, ami ha megszólal maga a Logoszi teremtő erő.

Az egyenlőszárú kereszt metszéspontjában, középpontjában található az Örökkévaló Mindenség, aki az Atya, az Anya és a Fiú Egysége, Aki kiárasztja magából ezeket a minőségeket, aki egy és azonos velük. Az Ő kiáradása ez a Szent Háromság.

 

Tény, hogy a Biblia magyarra fordítása idején (Károli Gáspár 1590-1591) a magyar nyelv még nem ismerte a szellem szót. Ez csak a Kazinczy féle nyelvújítással létrehozott új szavunk, azóta használjuk. Ebből adódóan vélik úgy sokan, hogy a szentírásban kizárólag ezért van Szent Lélek, illetve lélek azokon a helyeken is, ahol az eredeti szöveg szellemet, vagy éppen Szent Szellemet ír.

Ez részben igaz, ami a fonetikai részt, a küllemet, a formát, a külső megjelenést illeti, mivel a szellem valóban egy műszó. A szó megjelenít egy fogalmat, formát ad neki, a fogalom tartalmat hordoz, és a tartalmat többféleképpen lehet kifejezni.

A Szellemet, e műszó keletkezése előtt Örök Tűz, Fénylő Nap, Világosság, Égi Fény, Ige, Szél, Isteni értelem, elme, stb., szavakkal, összetett fogalmakkal, képekkel fejezték ki őseink, tehát nem a forma alkotta a tartalmat, hanem fordítva, a tartalom keresett magának új formát a szellem szóban.

A szellem szó tartalma több ezer éve él misztikus, mágikus, vallásos kultúránkban, szertartásrendünkben, csak más formákban kifejezve, és ami még ennél is fontosabb másként értelmezve.

A "naparcú" népek szeretet vallásában nyilvánvaló volt, hogy a Szellem, az Isteni értelem, az Ige, az örök Tűz, stb., csak a Lelken keresztül, csak a lélek által nyilvánulhat meg, tapasztalhat, teremthet és alkothat. Szent Lélek csak az a lélek lehet, amelyik befogadta a Szellemet, amelyik megvilágosodott, megszabadult, megváltódott asztrális lelki terheitől.

A szkíta-manicheus magyar keresztény számára nyilvánvaló volt, hogy Jézus lelke, aki eggyé vált az Atyával, vagyis befogadta a Szellemet, Szent Lélekként áradt ki a feltámadást követő 50. napon. A Krisztus tehát az Atya Szent Szelleme és az Anya Szent Lelke a Fiú Szent Testében (fizikai, majd éterikus).

A Szent Lélek az asztrál sík legmagasabb tartományában, a legfinomabb frekvencián rezgő, szűziesen tiszta "Fény Szüze", aki képes egyesülni, eggyé válni a Szellemmel, a "Fény Atyával". Ez a "Menyegző" az emberi testben a megvilágosodás útja is, amikor saját lelki sötétségeinket felismerve, átalakítjuk, megtisztítjuk, lelkünket, asztrál testünket, hogy alkalmassá váljon, az Örök Tűz, az Égi Fény, a Világosság befogadására. A megvilágosodás, tehát megszellemesedés, szellemivé válás, a Kazinczy féle "nyelvújított" és nagyon találó szóval élve.

A magyar néplélek ősemlékezése nem téved a Szentlélek fogalmát, tartalmát és annak nyelvi használatát illetően.

 

Ezek ismeretében érthető, hogy a Szellem kiáradása semmit nem ér, értelmetlen, befogadó Lélek és lelki befogadás nélkül, és hogy a befogadás nem elegendő és hiábavaló megnyilvánuló, teremtő fizikai megtapasztalás, tettek nélkül, hiszen a bölcsesség nem más, mint a Lélek által életre keltett és megtapasztalt Szellem az anyagban, a tettek eredményében.

Az Atya Szelleme, az Anya Lelkében, de a kettőt egyesítő Fiú személye által teremt és tapasztal, hogy a megtapasztalások milliárdjai bölcsességként kerüljenek vissza, az Atya Szellemi-lelki központjába.

Ez a bölcsesség új Atyai-szellemi ideákat áraszt ki, amiket az Anyai Lélek újra befogad, és amiket a Fiú ismét átél és megtapasztal. Ez a folyamatos teremtés az evolúció. 

Mindez azonban nem működik, nem életképes az Anyai-lélek közvetítése nélkül. A Lélek az a közeg, ami befogadja a Szellemet, megtermékenyül a Szellem által és a Lélek az a közeg, ami a befogadott Szellemet az emberhez közvetíti és életet ad a megtapasztalásnak. A Lélek az Élet Tere. Ahol nincs Lélek, ott, nincs élet sem, csak élettelen anyag és csak önmagának létező, megnyilvánulni nem tudó Szellem.

A Szent Lélek a Szellemi Törvényeknek, az univerzális Morálnak ad otthont, ad Életet. A fizikai síkon létező ember képes ezt a Szellemi Rendben létező Szent Lelket, lelkébe befogadni, kinyilatkoztatni, megtapasztalni és átélni.

 

Képzeld el, hogy a Holdon ülsz, szikrázó napsütésben. A fény erős és vakító. Körülötted mindenütt kövek, por, halott anyag és önmagában, önmagának való szellemi létezés. Ülsz és nézed a Földet. A Földön érzékelhető az élet. Látod a Földet körülvevő légréteget, a felhőket, a tengereket és a szárazföldeket és rajtuk a zöld növényzetet. A Holdon körülötted minden mozdulatlan. A kövek árnyéka erős, sötét és éles. Hideg van. Nincs Világosság. Az égbolt éjfekete és látod a csillagos égboltot nappal is. Jelen van a fény és az anyag, de az anyag nem tudja befogadni a szellem fényét. Hiányzik két elem, a levegő és a víz; a Lélek, az Élet. Nincs levegő, ami befogadja a kiáradó fényt, hogy Világosságot és Meleget teremtsen. Nincs meg a lélek melege és világossága. Hiányzik az Élet éltető Vize. Létezik a Szellem kiáradása, de hiányzik a Lélek befogadása. Van halott anyag, de hiányzik a Lélek, ami élővé teszi és eljuttatja hozzá a szellemi kinyilatkoztatást.

 

Kívánom, hogy a Szellem által megszentelt Lélek Világossága és Melege tegye teljessé Életed.

 

14. Kereszt – Keresztelés - Keresztszövetség