Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


8. A teremtés az Emberért jött létre, hogy Isten megnyilvánulhasson a saját képmásában

 

A Szellemi-hierarchiák számára ismeretlen a sűrű fizikai test tapasztalata, mert mentális szellemlények, gondolati lények.

Míg az ember gondolat-érzés-akarat egymásba kapcsolódása a testben.

A szellemi hierarchia, az angyalok...stb. az inkarnálódott, testet öltött emberben, ember által képesek hatni, megnyilatkozni. Ehhez szellemi-lelki tisztaság, moralitás, jóság, szeretet...stb., tehát a hármas egység harmóniája szükséges.

 

A démonok, Lucifer, Lilit, Ahrimán szintén az embert használják eszközül megnyilvánulásaikhoz. A megkísértett, elcsábított, meghasonlott, széthullott, a polaritás végpontjai között vergődő személyiség eshet áldozatul.

 

A szellem és a lélek az Ember fizikai testében találkozik és a megtapasztalások során egyesül tudati-lélekké a Szent-háromság harmóniájában.

A sumer-kaldeus, naparcú teremtés történetben Isten az Embernek ajándékozta a tudást és a munkát, hogy folytassa a teremtést, és amit megteremtett abban lelje örömét.

Tudás, ismeret, értékteremtő munka és életöröm a földi mennyország, ez a teremtés célja és értelme.

 

 

A Fiúban az Atya és az Anya is szenvedett a keresztfán.

A vétek, eltévelyedés, szenvedés, szolgaság, betegség nem az eredendő, közvetlen, elsődleges teremtés eredménye. Ezek a Hármas Egységből kiszakadt, polaritásba, a kettősség végletességébe süllyedt másodlagos, közvetett teremtés illúziói, a külső sötétség, a káosz, a kár vakvilágában.

 

Az elsődleges teremtés: hatás, alkotás és gyarapodás.

Ez az ember feladata is, világos szellemiséggel hatni, tiszta lélekkel formát adni a szellemi ideának, tehát alakot adni, alkotni és a szellem-lélek által létbe hívott gondolatokat, terveket, fogalmakat, eszméket megvalósítani, gyarapodni és gyarapítani a tettek, a munka által. Ez a szeretet, a SzerTett és nem a nyálas érzelgősség és érzelmi ragaszkodás.

Az így teremtett világ az elsődleges teremtés részévé válik, ezért az örök élet valósága.

 

A Hármas Egység megbomlásával a szeretetlenség meghasonlottságába, SzERtelenségébe került ember szellemisége hatás helyett hatalmaskodik, alkotás helyett alakoskodik és gyarapítás helyett erőszakosan felhalmoz. A teremtés helyett csupán termel és az így létrehozott világ a látszatvilág, az illúzió, aminek sorsa az elmúlás, a karmikus kerékben az átváltozás.

 

9. Negatív, sötét oldal vagy Sátán és Pokol a Hármas Egységben nincs