Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A HATHOROK ÚJABB ÜZENETE a MOST-ra

2011.04.29

Hathorok: A tudat átalakulási állapotai
Írta: Agaba
2011. április 28. csütörtök, 11:51 - Módosítás: 2011. április 28. csütörtök, 14:52
Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében
A tudat átalakulási állapotai
2011.április 23.
Meghatározások
Káoszcsomópont: kaotikus események csoportosulása. A Hathorok szerint a Föld
Káoszcsomópontba lépett, aminek az eredményeképpen egyre növekvő káoszra számíthatunk
–ideértve, (de nem kizárólag) a földrengéseket, a tűzhányók aktivitását, az abnormális időjárási
mintákat, az ökológiai gondokat, valamint a gazdasági, szociális és politikai zűrzavart.
A tudat átalakulási állapotai: Így nevezik a Hathorok a nagy veszteség utáni a köztes
állapotokat, amikor olyan helyzetben találjuk magunkat, amikor, a régi valóság megszűnt és az
új valóság még nem teljesen alakult ki.
1 / 24
Hathorok: A tudat átalakulási állapotai
Írta: Agaba
2011. április 28. csütörtök, 11:51 - Módosítás: 2011. április 28. csütörtök, 14:52
Tájékozódási pontok: A Hathorok kifejezése arra, hogyan érzékelünk és tájékozódunk az öt
érzékszervünkkel világunkban.
2 / 24
Hathorok: A tudat átalakulási állapotai
Írta: Agaba
2011. április 28. csütörtök, 11:51 - Módosítás: 2011. április 28. csütörtök, 14:52
Az Üzenet:
A Káoszcsomópontok alapvető jellegzetessége, hogy a tudatot átalakulási állapotba juttatják. A
tudat átalakulási állapota
akkor jön létre, amikor a
tájékozódási pontok
megszűnnek létezni. Amikor pedig ez megtörténik, nullponti állapotba kerülsz, amikor is a
korábbi valóságod már nem létezik többé, vagy gyökeresen megváltozott, és eközben az új
valóságod még nem született meg.
Mivel a Káoszcsomópont még intenzívebb szakaszába léptetek, az átalakulási állapotokkal
kapcsolatos nézőpontunkat szeretnénk megosztani veletek, abban a reményben, hogy saját
magatok számára hasznosan fogjátok tudni felhasználni.
Szándékunk szerint az átalakulási állapotokat három részre oszthatjuk: 1: személyes átmeneti
állapotok, 2: kollektív átmeneti állapotok és 3: fizikai halál.
3 / 24
Hathorok: A tudat átalakulási állapotai
Írta: Agaba
2011. április 28. csütörtök, 11:51 - Módosítás: 2011. április 28. csütörtök, 14:52
Személyes átmeneti tudati állapotok
Elsőként foglalkozzunk a személyes átmeneti állapotokkal, mert valóságod érzékelésének
működésében személyes érzékelésed a kulcskérdés.
A valóságod érzékelése alapvetően személyes teremtés. Befolyásolja kultúrád kollektív
érzékelése, az időpont, a hely és a körülmények, de hogy mit érzékelsz valóságosnak és mit
nem, az alapvetően teremtés – a saját teremtésed.
A valóságod érzékelése az érzékelési szokásaidtól függ, feltéve, hogy hasonlítasz a legtöbb
emberre. Hozzászoktál az életed valóságainak egyfajta módon történő érzékeléséhez és ezek
mondják meg úgyszólván, hogy ki vagy. Amikor reggel felkelsz és ránézel az órára, már meg is
jelent előtted az idő kollektív érzékelése. A döntés, hogy belépsz-e ebbe az illúzióba, vagy sem,
személyes döntés. Valójában a spirituális mester egyik képessége, hogy képes legyen
sikeresen eligazodni a kulturális illúziók között, miközben tisztában van természetükkel.
Amikor személyes élethelyzeted gyökeresen megváltozik, tájékozódási pontjaid hajlamosak
eltűnni, vagy újraszervezni önmagukat.
Vizsgáljunk meg egy lehetséges forgatókönyvet: ha ugyanazt a munkát végezted sok éven át,
4 / 24
Hathorok: A tudat átalakulási állapotai
Írta: Agaba
2011. április 28. csütörtök, 11:51 - Módosítás: 2011. április 28. csütörtök, 14:52
életedet ennek a pozíciónak az igényeihez alakítottad. Adott időpontban ebédelsz. Adott
időpontban mész haza. A munkád igényeihez igazítva működsz együtt másokkal.
Ha azonban a munka váratlanul és hirtelen megszűnne, ezek az érzékelési pontok eltűnnének.
Nem lenne szükség, hogy adott időben kelj fel, hogy adott időben ebédelj, vagy menj haza, és
az emberek, akikkel ébrenléted óráinak zömében együttműködtél, már nem lennének
elérhetőek számodra.
Ez a helyzet természeténél fogva a legtöbb ember számára zavarba ejtő. Megismételjük:
eltűntek a tájékozódási pontok.
Ugyanez a jelenség játszódik le, amikor magánéletedben történik radikális változás. Ha egy
számodra fontos kapcsolat hirtelen megszűnik, ennek a kapcsolatnak a tájékozódási pontjai
tűnnek el és a tudati átalakulás állapotába kerülsz.
Ha egészségi krízisen mész keresztül és fizikai léted változik meg gyökeresen, eltűnnek
tájékozódási pontjaid és ez zavarba ejtő lehet. A tudat átalakulásának állapotába kerültél.
Ahogy a Káoszcsomópont egyre jobban felerősödik, egyre több és több ember fogja
tapasztalni, hogy a lökéshullámok hatására hogyan foszlik szét régi valóságuk. Ami eddig
5 / 24
Hathorok: A tudat átalakulási állapotai
Írta: Agaba
2011. április 28. csütörtök, 11:51 - Módosítás: 2011. április 28. csütörtök, 14:52
bizonyosság volt életükben, ma már bizonytalan. Ami szilárd talaj volt, arról ma már látszik,
hogy nem az. A szó szoros és átvitt értelmében is.
Egyéb tudati átalakulási hullámok is megjelennek ebben a Káoszcsomópontban. Már most is
többekre hatással van, de a hatása sokkal inkább szökőár-szerű lesz.
Ez az átalakulási állapot a kultúrátok kollektív hazugságainak összeomlásával függ össze.
Növekvő mértékben egyre többen és többen fognak a színfalak mögé látni: meg fogjátok érezni
a bábok mozgatóinak jelenlétét, bár lehet, hogy valódi kilétük rejtve marad előttetek. Egyre
tisztábban fogjátok meglátni, hogy kultúrátok valójában manipuláció, korlátozás és sok esetben
arcátlan hazugág.
És itt most nem gazdasági hazugságokról, a háborúk hazugságairól, vagy a vallások gúzsba
kötő hazugságairól beszélünk, hanem a valós lényedről szóló hazugságokról, amelyek a
bebörtönzéseteket biztosítja. Ez a hazugság az a hitbeli és kulturális kijelentés, hogy nem
vagytok többek fizikai lényeknél, valamint, hogy az egy tény, hogy nem léteznek a földi
tapasztalataitokon túl egyéb valóságok, birodalmak.
Ennek a hazugságnak a felismerése az egyén szabadságának előhírnöke, de ez az első
lépések során elég zavarba ejtő lehet. Ennek az az oka, hogy a sokdimenziós tapasztalás
annyira eltérő a földön a nap, mint nap megtapasztalttól.
6 / 24
Hathorok: A tudat átalakulási állapotai
Írta: Agaba
2011. április 28. csütörtök, 11:51 - Módosítás: 2011. április 28. csütörtök, 14:52
Ennek az információnak a megosztásával az a célunk, hogy javasoljuk, hogy alakítsd ki a tudati
átalakulás során megteendő gyakorlati lépéseidet.
Amikor egy erőteljes átalakulási állapotba kerülsz, lehet, hogy a legtöbb emberhez hasonlóan a
csüggedés állapotába szorulsz. Sokan a tájékozódási pontjaik és a valóságnak hitt valóságuk
egyszerre történő eltűnését mélyen megrázónak érzik.
Az idő felgyorsulásának ténye miatt, –ezalatt azt értjük, hogy egyre több tapasztalás játszódik le
egyre kevesebb időn belül, - a sokk, vagy a csüggedés állapotában maradás olyan
pszichológiai „élvezet”, amelyet nem engedhetsz meg magadnak. Mondanivalónk lényege,
hogy - az átalakulási állapot természetétől függetlenül, legyen az életedben bekövetkező
változás oka akár személyes, akár a kulturális manipuláció felismerése, - te vagy saját
valóságod megteremtője.
Lehetnek történeteid, amelyek megmagyarázzák, hogy életed miért lett hirtelen reménytelen, de
ezek csak történetek. Okolhatsz másokat, helyzeteket, szervezeteket a problémáidért, de ez
csak a felelősség hamis átruházása. Lehetnek akár igazak is a történeteid, lehetnek személyek,
körülmények, szervezetek, amiket okolhatsz, azonban amikor beléptél a tudat átalakulási
állapotába, akkor igen erős teremtési folyamat központi örvényében vagy. Nincs ok és szükség
siratni a tegnapi napot, ahogy a népi mondás tartja. Ami elveszett, elveszett. Ami elmúlt, elmúlt.
7 / 24
Hathorok: A tudat átalakulási állapotai
Írta: Agaba
2011. április 28. csütörtök, 11:51 - Módosítás: 2011. április 28. csütörtök, 14:52
A központi kérdés, hogy „Te mit teszel most?”
Maradsz-e levert, sokkos állapotban, csüggedten, haragudva, vagy szomorúan? Avagy
belépsz-e saját életed teremtőjeként valódi lényedbe?
Azoknak, akik a tudat alacsonyabb állapotaiban maradás mellett döntenek, nincs
mondanivalónk.
Azokhoz szólunk, akik elég merészek és bátrak ahhoz, hogy felvállalják saját teremtő lényüket.
Ha egy vagy ezek közül, lásd tanácsunk:
Amikor minden eltűnik, - amikor a korábbi valóságod tájékozódási pontjai eltűnnek, értsd meg,
hogy üres pontba jutottál.
8 / 24
Hathorok: A tudat átalakulási állapotai
Írta: Agaba
2011. április 28. csütörtök, 11:51 - Módosítás: 2011. április 28. csütörtök, 14:52
Az üres pont egy fontos átmenet a régi és az új valóság között. Ami volt befejeződött. A
veszteség siratása helyett elfogadod az ürességet. Ez sokak számára nagy kihívást jelentő
vállalkozás, mert az üres pontban nem lehet semmit tenni. Csupán szemlélheted ezt és
önmagadat, mert a senki földjén nincsenek tájékozódási pontok.
Gondold meg jól, milyen új útjelzőket állítasz fel, mert ezek az elgondolások és hitek lesznek a
csillagok az elméd új égboltján és ezek a tudatod mennyezetén elhelyezett csillagok fognak
vezetni az új idők útjain. Légy tehát bölcs, amikor új csillagaidat, a Misztériumod
társ-navigátorait hívod életre.
Kollektív átmeneti tudati állapotok
Mi úgy látjuk, hogy az emberi társadalom egy hatalmas kozmikus kígyóhoz hasonlít, amint
levedli régi bőrét és vonaglik, tekergőzik, hogy ledörzsölje régi terhét. Van, amikor ez gazdasági
zűrzavar formájában jelentkezik. Időnként politikai jellegű. Esetenként pedig a társadalmi
szervezetek átalakulásaként, vagy összeomlásaként mutatkozik. Olykor pedig a vonaglás és
tekergőzés földrengésként, vagy vulkáni tevékenységként, valamint szokatlan időjárási
mintaként jelenik meg.
Ahogy szaporodnak az ember által okozott és a természetes katasztrófák, egyre több és több
ember kerül a tudat átalakulási állapotába. Akik a földrengéseket, a vulkáni aktivitásokat, vagy
pusztító időjárási jelenségeket közvetlen közelből tapasztalják, nyilvánvalóan a legközelebb
9 / 24
Hathorok: A tudat átalakulási állapotai
Írta: Agaba
2011. április 28. csütörtök, 11:51 - Módosítás: 2011. április 28. csütörtök, 14:52
állnak ahhoz, hogy az átalakulási állapotba kerüljenek. Ám empatikus személyek is úgy élhetik
át az emberi, vagy a természeti megrázkódtatásokat, mintha fizikailag is jelen lennének.
Az egyes emberek tudatát egymástól elválasztó fátyol csakugyan tűnőben van, és egyre többen
fogjátok tapasztalni, hogy a világban végbemenő változások zsigeri szinten történnek.
Most pedig olyanok helyzetével foglalkozunk, akik természetes, vagy ember által okozott
katasztrófa – mint a földrengés, a vulkánkitörés, vagy a pusztító időjárás – utóhatásaként új
valóság megteremtésének kérdésével szembesülnek. (A Hathorok szerint ezek a látszólag
tőlünk függetlenül fellépő katasztrófák is szorosan összefüggnek az emberi tevékenységgel
A ford. megjegyzése)
Amikor a pusztító erő elég erős, lehet, hogy a korábbi valóság tájékozódási pontjai már nem
léteznek. Otthonod, munkahelyed már nincs többé. Lehet, hogy élelmiszer-, vagy vízhiány lép
fel és a számos változó együttes hatásaként sokk, vagy csüggedés állapota jöhet létre.
Nagyon pontosan szeretnénk mondandónkat megfogalmazni. A katasztrófa esetén fellépő
sokkos, vagy csüggedt állapot természetes, az emlősökre jellemző reakció. Ám amikor a
pillanatot meghaladni és átalakítani szeretnéd, akkor saját léted, saját lényed magasabb
dimenziói felé, fölfelé kell növekedned, azon tudati birodalmak felé, amelyek időn és téren túl
léteznek.
10 / 24
Hathorok: A tudat átalakulási állapotai
Írta: Agaba
2011. április 28. csütörtök, 11:51 - Módosítás: 2011. április 28. csütörtök, 14:52
Túlélései egyenleted részeként, a létezésed magasabb tényezőivel való egyesülésed
mértékétől függően leszel képes a sokk és a csüggedés enyhítésére.
A központi kérdés, amit fel kell ismerni a káoszban, hogy a káosz bármely formája a lehetőség
kapuja .
A túlélés, vagy egy új élet esélye előre nem várt módokon is jelentkezhet. Ennek az az oka,
hogy a tájékozódási pontok már nincsenek a helyükön, így a tudatod nem biztos, hogy felismeri
a kínálkozó lehetőséget.
Mélyen gyökerező emberi szokás, vagy hajlam, hogy az új valóságokat a múltbéliekhez
hasonlítja. Szerencsétlen dolog lehet ezzel a beidegződéssel ilyen helyzetekbe bocsátkozni.
Sok mindent mondhatnánk még a káosz eseményeiben meghozott döntésekben érintett
hiper-dimenzionális valóságokról, de „levágjuk az utat” és inkább gyakorlati információkat adunk
át. Talán egy másik alkalommal lesz mód megosztani filozófiai tűnődésünket végtelen
11 / 24
Hathorok: A tudat átalakulási állapotai
Írta: Agaba
2011. április 28. csütörtök, 11:51 - Módosítás: 2011. április 28. csütörtök, 14:52
természetetekről és a bennetek rejlő végtelen lehetőségekről. Most azonban egy kicsit
egyszerűbbek leszünk és átadunk egy módszert, hogyan lehetsz képes felismerni az előtted
feltárulkozó új élet és sors lehetőségeit.
Tegyük fel, hogy beléptél a tudat átalakulási állapotába és elfogadtad az üres pontot és
többé-kevésbé jól érzed magad a helyzet hatalmas bizonytalanságában, ekkor azt javasoljuk:
Légy kíváncsi és számíts csodákra.
A kíváncsiság állapotában a tudatodnak abba a részébe lépsz, amelyik az elvárások béklyóitól
mentesen tud mozogni. Tudatot a gyermekekéhez hasonlatossá válik és ez az ártatlanság, –
ami nem azonos a gyerekességgel, – teszi lehetővé a tudatosság téged nagyban segítő
rezgésállapotát.
A csodákra számítás állapotában létrehozod a teremtőerőd kiáramlását és amilyen mértékben
valósítod ezt meg, olyan mértékben fog növekedni a szerencsés dolgokkal való találkozások
száma, a kedvező egybeesések mennyisége és a váratlan kincsek felbukkanása, legyenek
ezek fizikai, mentális, vagy érzelmi jellegűek.
12 / 24
Hathorok: A tudat átalakulási állapotai
Írta: Agaba
2011. április 28. csütörtök, 11:51 - Módosítás: 2011. április 28. csütörtök, 14:52
Az elkövetkező események iránti kíváncsiság és a csodákra számítás ilyenfajta kombinációja
képes könnyen eljuttatni az üres pontból az új életbe, az új teremtésbe, függetlenül attól, hogy
mi történik a körülötted lévőkkel.
Fontos szem előtt tartani, hogy a tudat kollektív átmeneti állapotaiban is minden egyes személy
saját valóságának megteremtője és a káosz közepette mindenki másféle döntést hoz, így más
személyes valóságba kerül.
Ne hagyd, hogy befolyásoljanak, akik alacsonyabb rezgésű birodalmakba kerülnek. Nem tudod
megmenteni őket önmaguktól. Nézz felfelé és élj felfelé kíváncsian és csodákra számítva, még
akkor is, ha a legnehezebb helyzeteket képesek, és esetleg fogják is ezek a csodák számodra
előidézni.
Fizikai halál
A fizikai testben élők számára az egyik legnagyobb nehézséget a tudat átalakulásának
állapotában a halálnak nevezett folyamat jelenti. Ezt az a tény okozza, hogy ilyenkor az összes
tájékozódási pont – beleértve az öt érzékszervet is – megszűnik. Ez azok számára a
legnehezebb, akik önmagukat kizárólag anyagi létezésükkel azonosítják. Az ő számukra
ilyenkor az szűnik meg, amivel önmagukat azonosították.
13 / 24
Hathorok: A tudat átalakulási állapotai
Írta: Agaba
2011. április 28. csütörtök, 11:51 - Módosítás: 2011. április 28. csütörtök, 14:52
Bár a fizikai világ megy tovább, az öt érzékszerven keresztül a tudat mégsem kap információt.
Olyan, mintha a világ a testtel együtt eltűnt volna. A nagy ÉN, az átalakuló tudat központi
tulajdonsága nem kap többé információt a testtől, az érzékszervektől, vagy a külső világtól. Ez
mélyen felkavaró és zavarba ejtő lehet azoknak, akik közvetlenül még nem tapasztalták meg
lényük egyéb birodalmait.
Átvitt értelemben hasonlítasz egy hatalmás fára, az Élet Fájára, sok ággal és sok-sok levéllel,
virággal és mostani fizikai léted csupán egy a levelek, hajtások, vagy virágok közül.
Ha valaki a halálnak nevezett tudati átalakulás állapotán megy keresztül, több lehetőség létezik.
Ha spirituális tradícióban élsz, a központi figura – guru, avatar, megmentő – követésével
beléphetsz tudati rezgésének birodalmába. Van vallás, ami ezt mennyországnak nevezi.
Ha követed a guru, az avatar, vagy a megmentő útját, meg kell értened, hogy az ő
mennyországába lépsz, az ő rezgési képességeibe, és szükségképpen az ő tudati korlátaiba.
14 / 24
Hathorok: A tudat átalakulási állapotai
Írta: Agaba
2011. április 28. csütörtök, 11:51 - Módosítás: 2011. április 28. csütörtök, 14:52
Mi az univerzumot végtelen jellegűnek látjuk, és ezzel nem a külső térre gondolunk, hanem az
univerzumotok interdimenzionális valóságaira, és tapasztalatunk szerint nincs olyan létező, aki
megértené és átfogná a maga teljességében.
Van néhány javaslatunk azoknak, akik a halál birodalmában mégis csatlakozni szeretnének
gurujukhoz, avatarukhoz, vagy megmentőjükhöz.
Amikor találkozol guruddal/avatarodda/megmentőddel és ő téged arra érdemesnek ítél, elvisz
mennyei birodalmába.
A keleti spirituális tradíciókban élőknek rendelkezésére állnak meghatározott istenségekkel
kapcsolatos mantrák. Ezeknek a mantráknak a kántálása a halál folyamatában, vagy a halál
birodalmában ugyanezt a hatást eredményezi.
Azok számára, akik nem részei gurut, avatart, vagy megmentőt követő spirituális
hagyományoknak, a halálnak nevezett tudat átalakulási állapota más lehetőségeket kínál.
15 / 24
Hathorok: A tudat átalakulási állapotai
Írta: Agaba
2011. április 28. csütörtök, 11:51 - Módosítás: 2011. április 28. csütörtök, 14:52
Ahogy a másik két tudati átalakulási állapotban is, a halál birodalmában is van üres pont és
ennek alapvető tulajdonsága a csend, a mozdulatlanság, a nyugalom és a sötétség. Az
Ürességben minden lehetőség megvan, csak éppen nem nyilvánul meg. A tölgyfa makkjához
hasonlít. A tölgynek, magának a hatalmas fának a lehetősége benne van a makkban, bár még
nem valósult meg.
Így amikor az Üresség állapotában vagy, azt a tényt fogod észrevenni, hogy teljesen egyedül
vagy a teljes sötétségben és a teljes csendben. Ilyenkor légy tudatában, hogy éppen ekkor vagy
legközelebb teremtő erőidhez.
Sorsod további alakulását, - más szavakkal, hogy a lét milyen helyén, vagy birodalmában fogsz
tartózkodni, létezni, - az fogja meghatározni, hogy mit választasz következő teremtésedül. Ez
egy sorsdöntő útelágazás.
Sok ember, aki fél a sötétségtől, túl korán megy a fénybe. Nem fogják fel, hogy éppen
sóvárgásuk teremti meg a fényt. Alagúthoz hasonló kapu nyílik meg előttük, amin be tudnak
lépni a fény alagútjába, majd olyanokkal találkoznak, akiket már korábbról ismertek. Ezáltal
visszalépnek a megtestesülésbe, vagy a létezés más rezgési tartományaiba, anélkül, hogy
teljesen megértették volna a következményeket. Ez is nyilvánvalóan egy a rendelkezésedre álló
lehetőségek közül, és ez az, amit sokan választanak.
Azonban lehetőség van arra is, hogy az üres pontban maradsz, az Ürességben magában
16 / 24
Hathorok: A tudat átalakulási állapotai
Írta: Agaba
2011. április 28. csütörtök, 11:51 - Módosítás: 2011. április 28. csütörtök, 14:52
tartózkodsz, tudatára ébredsz Önmagadnak a tiszta tudatnak – a mindenek felett álló
jelenségnek.
Ha elég sokáig bármilyen teremtés igénye nélkül tartózkodsz ebben a tudatállapotban, fel fogod
fedezni a nagy Én identitásodat. A tudatosságnak ebből a pontjából pedig megválaszthatod
megtestesülésed körülményeit. Megválaszthatod a világot, amelyben élni szeretnél, vagy a
tudatállapotod, amiben tartózkodni akarsz.
Az utóbbi módszer adja a legnagyobb lehetőségeket, ugyanakkor ez a legnehezebb is a
legtöbb embernek. A nehézség legfőbb oka pedig, hogy az legtöbb ember kellemetlenül érzi
magát, amikor nincs teste. A test iránti és a fizikai világ megtapasztalása iránti vágy gyakran túl
korán rántja ki az egyént az Ürességből.
Összefoglalva a Káoszcsomópont erősödő szakaszában sokan fogják magukat a tudat
átalakulási állapotában találni. Mindegy, hogy milyen szintű helyzetbe kerültél, hogy ez a
személyes életedet, a kollektív életeteket érintő változás, vagy a halálnak nevezett átalakulási
állapot lesz-e, tudd, hogy te vagy saját valóságod megteremtője.
A Hathorok
17 / 24
Hathorok: A tudat átalakulási állapotai
Írta: Agaba
2011. április 28. csütörtök, 11:51 - Módosítás: 2011. április 28. csütörtök, 14:52
18 / 24
Hathorok: A tudat átalakulási állapotai
Írta: Agaba
2011. április 28. csütörtök, 11:51 - Módosítás: 2011. április 28. csütörtök, 14:52
Tom gondolatai és megfigyelései
Ezt az üzenetet rendkívül sokatmondónak tartom, az információk hatalmas tárházának.
Többször újra és újra átolvastam és minden alkalommal felfedeztem benne valami újat. Most
csakugyan van mit olvasni a sorok között.
Különösen ez a Hathor kijelentés tetszett:
„Gondold meg jól, milyen új útjelzőket állítasz fel, mert ezek az elgondolások és hitek lesznek a
csillagok az elméd új égboltján és ezek a tudatod mennyezetén elhelyezett csillagok fognak
vezetni az új idők útjain. Légy tehát bölcs, amikor új csillagaidat, a Misztériumod
társ-navigátorait hívod életre.”
Úgy gondolom, hogy a kollektív tudat szintjén elképzelt valóságunk átalakul. A régi csillagok, a
valóságról alkotott gondolatok, hiedelmek és előítéletek, amelyek évezredek óta vezettek
minket, mint kultúrát, kihunyni látszanak, arról nem is beszélve, hogy olyan irányokba vezettek
minket, amerre sokunk már nem akar tovább menni.
19 / 24
Hathorok: A tudat átalakulási állapotai
Írta: Agaba
2011. április 28. csütörtök, 11:51 - Módosítás: 2011. április 28. csütörtök, 14:52
Úgy látszik, hogy kultúránk közös hajója a Nagy Misztérium vizein úgy halad, hogy közben
kevés figyelmet tanúsít a bolygó és a rajta lévő élet szentsége iránt. Annak ellenére, hogy
öntudatlanak tűnő módon vitorlázunk a Nagy Misztériumon át, éppen a Nagy Misztériumnak
köszönheti hajónk és mi magunk is saját létét. Ez a nagyon furcsa kettősség számomra tragikus
és szórakoztató tud lenni, attól függően, hogy éppen milyen hangulatban vagyok, és hogy
mennyire vagyok össze-, vagy szétkapcsolódva magával a Misztériummal.
A helyzet egyik iróniája, hogy a jármű személyzete, aki mindezt mozgásban tartja életereje,
kreativitása és néha véré, izzadsága, és könnyei felhasználásával, nem más, mint te, meg én,
na meg a gyönyörű bolygónkon élő majd’ hétmilliárd ember. Mi alkotjuk, – mi mindannyian, –
ennek a hajónak a személyzetét, függetlenül attól, hogy milyen személyes helyzetünk,
életút-állomásunk, vagy milyenek hiedelmeink.
Többen állítják, és évek óta hangoztatják a „New Age” mozgalomban, hogy közel vagyunk az
Egységhez, hogy az Aranykor már itt van a sarkon. Én nem osztom ezt az érzékelést.
Mindannyian egy hajóban evezünk, akár tetszik, akár nem. Számomra úgy tűnik, hogy a
személyzet kettészakadt. Sokan kitartanak amellett, hogy a kapzsiság, az arrogancia, és
bitorlás az igazi referencia pontok a szextánsunkon.
20 / 24
Hathorok: A tudat átalakulási állapotai
Írta: Agaba
2011. április 28. csütörtök, 11:51 - Módosítás: 2011. április 28. csütörtök, 14:52
Mások – ahogy én is – érzik, hogy rossz irányba haladunk – hogy nem lehet tovább pusztítani a
bolygót és a rajta lévő emberi és nem-emberi életet. Számunkra új csillagok gyúltak elménk
egén, és szextánsunkat ezen új irányjelzőkre állítjuk.
A dolgok alakulását senki sem láthatja előre. Ám a körülöttem tapasztalható csendes lázadás
bátorsággal tölt el.
A személyzet tagjai közül sokunk, - és úgy vélem, hogy ha eddig elolvastad, akkor te is – tesz
lépéseket közös járművünk (azaz kulturális őrületünk) megfordításáért, vagy legalábbis
lassításáért.
Néhányan az új csillagokat kutatjuk a szextánson, majd megmutatjuk őket a körülöttünk
lévőknek. Úgy, hogy éljük az elérendő változást. Azáltal, hogy elég bátrak vagyunk, hogy éljük
az Új Föld valóságát. Azzal, hogy egyre több jóindulattal vagyunk egymás iránt. Annyira,
amennyire csak tőlünk telik.
Ha pedig szükséges, megálljuk a helyünket. Ilyenkor mindig eszembe jut a világ néhány
legszegényebb országában folyó kiterjedt küzdelem, a nem-hibrid vetőmagok megőrzésért,
olyan vetőmagokért, amelyek termése újra elültethető és ismét termő magokat hoz. (Annyira
elszakadtunk a természettől, hogy fel kell hívni a figyelmet, hogy a „magnélküli” kifejezés
egyben „génkezelt”-et jelent. A génkezelés általában az örökítő anyag vírusokkal történő
fertőzésével történik, elsősorban a szaporodó képesség megszüntetésért. A ford. megjegyzése)
21 / 24
Hathorok: A tudat átalakulási állapotai
Írta: Agaba
2011. április 28. csütörtök, 11:51 - Módosítás: 2011. április 28. csütörtök, 14:52
. Teszik ezt pedig a nemzetközi gazdasági érdekek előtti behódolás helyett, ami a Föld
legszegényebbjeit rabszolgaságra kényszerítené, ha etetni akarja önmagát, vagy a családját.
Ahogy írom ezt, könny szökik a szemembe, bátorságukat látva, ahogy felkelnek a titánok ellen,
akik közös hajónkat kapzsisággal, erőszakossággal és az élet szentsége iránt tanúsított teljes
közönnyel irányítják.
Amennyire nehéz és embert próbáló lesz mind az egyének, mind a társadalom számára a ránk
váró időszak, ugyanannyira gondolom, hogy létezik remény az elkövetkező bizonytalanságban.
Azért mondom ezt, mert az emberi lélek bizonytalan és végzetes időkben időnként megmutatta
saját nagyságát.
Ha igazuk van a Hathoroknak, mindannyian számos alkalommal fogunk tudati átalakulási
állapotot átélni, még azelőtt, hogy földi időnk lejárna. A régi valóságunk tájékozódási pontjai
átrendeződnek. Ahogyan kezeljük annak elvesztését, ahogyan a régi világ valóságát eddig
érzékeltük, akként fog alakulni az emberiség életének új életciklusa a Földön.
Nekünk, egyéneknek pedig az fogja meghatározni az előttünk megnyíló tudati birodalmakat,
hogy saját életünk átalakulási állapotaiban milyen döntéseket hozunk arról, hogy mit szeretnénk
megteremteni.
22 / 24
Hathorok: A tudat átalakulási állapotai
Írta: Agaba
2011. április 28. csütörtök, 11:51 - Módosítás: 2011. április 28. csütörtök, 14:52
Kívánok utas- és egyben matróztársam, neked és szeretteidnek békés átkelést a zaklatott idők
zavaros vizein. Függetlenül attól, hogy mi következik, függetlenül attól, hogy milyen helyzetekbe
kerülünk ezen a veszélyes úton, emlékezzünk mindig, hogy mik vagyunk legfőképpen: saját
valóságunk megteremtői.
Új felfedezésre váró csillagok gyúltak az égen. Légy bátor! És jó utat!
©Tom Kenyon 2011. Minden jog fenntartva. másolhatod, megoszthatod ezt az üzenetet
bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, feltünteted a szerzőt, feltünteted a
másolásvédelmi nyilatkozatokat és Tom webcímét: www.tomkenyon.com .
Fordító: © Bagi Ákos www.lelekmod.hu 2011
Minden jog fenntartva. másolhatod, megoszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián,
amennyiben nem változtatod meg, feltünteted a szerzőt, feltünteted a másolásvédelmi
nyilatkozatokat és a fordító webcímét.
23 / 24
Hathorok: A tudat átalakulási állapotai
Írta: Agaba
2011. április 28. csütörtök, 11:51 - Módosítás: 2011. április 28. csütörtök, 14:52
24 / 24