Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


AVATARA: "Az Új ARANYKOR "

2011.09.06

Avatara: A magyarság küldetése az új Aranykor küszöbén. 2011-08-02...

...folytatás

 

A világkorszakokon belül vannak ún. paradigmák, ezek az uralkodó eszmék, áramlatok, irányzatok, az adott világkorszakon belül egyes területeken dominálnak.

Például a középkorban a feudalizmus volt Európában az a paradigma, az az általánosan elfogadott módszer, ideológia amin berendezkedtek az európai államok.

Minden paradigmának van egy születése, van egy virágkora, amikor a legerősebb, s aztán elkezd hanyatlani, gyengül-gyengül-gyengül, és jön egy új paradigma, amit az emberek úgy látnak, hogy ez jobb lesz. S akkor az előző elpusztul és jön az új. Ami a helyébe lép. Ezt úgy hívjuk, hogy paradigma váltás.

Egy világkorszakon belül több paradigma váltás szokott lenni, és mit gondoltok, hogy egy régi paradigma, amikor jön egy új, azt mondja, hogy rendben van fiúk, szépen átadom a stafétát?

Természetesen nem, az előző a kivénhedt paradigma vassal-vérrel, háborúkkal, gyilkolással megpróbálja megakadályozni az újnak a jövetelét. Erre borzasztó egyszerű példa a középkori parasztlázadások.

Már jött volna egy új, ami a feudalizmust meghaladta, de a feudalizmus még erős volt, ezért verték le például nálunk is a Dózsa féle paraszt lázadást. Elég erős volt még az öreg paradigma, hogy az újnak az orrára koppintson, hogy bocsi, de még erős vagyok.

Aztán amikor már eléggé kivénhedt lett az előző paradigma, akkor jött a francia forradalom és győzött.

Azért tudott győzni, mert már jönnie kellett az újnak.

A hagyományok azt mondják, hogy a Vaskoron belül – kr.e.3000-ben kezdődött, 5000 évig tart – egész pontosan 2012-ig.

A Vaskor delelője durván 0-ban, azaz Jézus születése idején történt. És a középkor, újkor, legújabb kor, az már a Vaskor vénülése, és végig paradigmák vannak, mindegyiknek van egy születése, egy csúcspontja, és halála és jön a következő.

2012 azért érdekes, mert nem csak egy paradigma szűnik meg, hanem vele együtt egy világkorszak is.

Tehát dupla változás Magyarországon és a világon, paradigma váltás és világkorszak váltás is.

Az, hogy melyik világkorszak szűnik meg azt már tudjuk, a Vaskor. És mi lesz helyette: azt is tudjuk, Aranykor. De melyik paradigma szűnik meg?

A feudalizmusban a fő értékmérő a földtulajdonlás volt. Akkor erős valaki, ha birtokol földet, ha nincs neki, akkor alul marad. A feudalizmus gyakorlatilag földet, birtokot jelent. A feudalizmusban, ha van nemesi címed akkor vagy valaki, ha nincs akkor a korabeli jog szerint része vagy a birtoknak, azaz egy dolog, mint egy tárgy olyan mint a kapa vagy a vasvilla, hozzátartozol a földhöz, egy eszköz vagy, ami arra való, hogy azt művelje, de semmi jogaid nincsenek, csak kötelességeid, hogy dolgozz.

Nyilvánvaló, hogy ez hová vezetett, vagy hogyan működött Európában, gondolom mindenki hallott az éhínségekről, a járványokról. Az iszonyatos kegyetlenséggel zajló szabadságharc leverésekről, 1514-ben Dózsa idejében a vezetőket szadista módon pusztítják el, kb. 75.000 magyar lázadót abban az évben kivégeznek.

Utána jött a tripartitum a Werbőczy törvénykönyv. 1715-ben amely, bosszúból a következőt mondta ki:

Magyarországon a magyarok nemzetének a tagja: a nemesség, a papság, és a városok. Ezen kívül a következő mondat szerepel a Tripartitumban: Minthogy a paraszt, jobbágy nem a nemzet tagja, ezért a magyarság jogi soraiból mindörökre kitaszíttatik.

Ez annyit jelent, hogy nem volt színmagyar valaki, ha nem nemes, jogi értelemben véve ebben az esetben nem magyar és nem a nemzet tagja.

Ez egy döbbenetes dolog, ha belegondolunk.

Kossuth és Petőfi pontosan ezért harcoltak, mert 1848-ban azt akarják, hogy a magyar nemzet része legyen mindenki, aki magát magyarnak vallja. Ilyen egyszerű.

Tény és való, hogy amikor zárul a feudalizmus és gyakorlatilag Magyarországon tényleg lehet látni, hogy Kossuthtal zárul, mert megszűnik a jogfosztottsága a jobbágyoknak, csakhogy ezután meg mi lesz az értékmérő?

Eddig akkor számítottál embernek, ha van földed, egyébként jogfosztott vagy.

Azt hitték szegény francia forradalom-csinálók is, hogy azzal, hogy kisöprik a grófok, bárók uralmát, ezzel szebbet, jobbat, igazságosabbat csinálnak, persze egy frászt, mert helyette jött a bankok uralma.

Ugyanis a feudalizmus kisöprésével, a kapitalizmus veszi át a szerepét, helyét Európában. Innentől kezdve, az nem lesz olyan nagy probléma, ha nincsen földed, de ha nincsen pénzed, akkor már nem vagy ember.

Innentől kezdve nem a föld lesz az értékmérő, hanem a pénz. És akik ismerik a kapitalizmus történetét, az újkor történetét, és olvastatok Dickenst, akkor tudjátok, hogy mennyivel emberségesebb, humánusabb a nagytőkések uralma, mint a grófoké, nagyuraké? Vajon melyik és mennyiben? Emberségesebb szerintünk?

Melyik az egy fokkal emberségesebb berendezkedés, a feudalizmus vagy a kapitalizms?

Ezt nyilván az áldozatot száma arányában lehetne megmondani, a feudalizmusnak irdatlan sok áldozata van, sorolhatjuk nemcsak a parasztlázadásoknál kivégzett sok-sok embert, de a járványokban meghalt összes embert, az is ennek a berendezkedésnek az áldozata, vagy az éhínségben meghalt gyermekeket, vagy az emiatt elhajtott magzatokat stb.

Milliókra rúghat a feudalizmus európai áldozatainak a száma, de egy demográfus egyszer kiszámította, hogy a kapitalizmusé kb. tízszer annyi.

Tehát a kapitalizmus kegyetlenebb, embertelenebb és olyan szempontból még rosszabb is, mert a feudalizmusban akármilyen szörnyű elnyomás volt, az embereket, még az elnyomottakat is, valamennyire a hit, még akkor is, ha az egyházi hit. Tudjuk, hogy az egyház ugyanolyan elnyomó volt, de mégis valamilyen Istenhit, valami kis remény valamivel ellátta, szegény jobbágy ha nem is remélhetett egy életen át semmiben, de ha más nem, akkor egy kicsit adott nekik vigasztalást.

A mennyországban, ha jámbor és jó lélek és sokat imádkoznak, majd neki is szebb lesz, meg jobb lesz az angyalok között.

 

A kapitalizmus együtt jár a materializmus és az ateizmus elterjedésével, magyarán míg a feudalizmusban mégis ott volt valamiféle Istenhit, addig az újkori kapitalizmus azon kívül, hogy elterjeszti a pénz és a tőke legbarbárabb uralmát a Földön, ateista.

A kapitalizmus császárai sem nézték el enyhébben, ha valaki a rezsiműk ellen felkelt, - mint ahogy annak idején a nagyurak,- ha lehet, még kegyetlenebbül és még arrogánsabban viselkedtek.

Mit lehet látni? Hogy míg a feudalizmusban visszatartotta az urakat a zsarnokságtól valamennyire az Istenhit, - a legtöbb országban így is volt. Azt ajánlották pl. a templomban, misén, vagy hittanórán az úrnak születőknek, hogy „Légy kegyes a szolgáiddal, hogy a Mennyországba beléphess”

Tudom, hogy ez nem sokat ért, de valamennyire az erkölcsi tanítás megvolt.

Nem azt tanították a papok az uraknak, hogy öld meg a jobbágyaidat, mert az nem ember, hanem akármennyire is jogfosztottak voltak, egy igazán erkölcsösnek számító nagyúr a korban nem viselkedett brutálisan a szolgáival. Ez volt az elvárás. Más kérdés, hogy mindenki úgy viselkedett, ahogy akart.

De a kapitalizmusban az a borzalmas, hogy itt már nem is mondják, hogy a kizsákmányolást ne vidd odáig, hogy az a nyomorult munkás belepusztuljon.

A kapitalizmusnak nincs Istenhite. Ekkor jelenik meg Darwin a majom-elmélettel. És ekkor mondják ki különböző fórumokon, hogy nincs Isten. Tehát, ha nincs Isten, senki nem ellenőriz bennünket, ergo azt csinálunk amit akarunk.

Gyakorlatilag az istentelenséget a kapitalizmus vezeti be Európában és ami a legdöbbenetesebb, hogy a 19. század végére, a 20.dik század elejére a kapitalizmus már enyhén szólva is dögrováson volt, haldoklott, vonaglott, millió válságtünetet látunk.

…..Tehát ….látszik, hogy az utolsó előtti paradigma váltásnál vagyunk, és mit látunk a 20. században?

Mitől embertelen a kapitalizmus? Magyarországra a kapitalizmus mikor érkezik? Durván Tisza Kálmán idejében. nagyjából az 1870-80-as évek, amikor Mo-ra megérkezik ez a tőkés berendezkedés és mi is átvesszük, annak minden förtelmével együtt.

Mo-on rögtön a legdurvább elnyomás kezdődik, innentől kezdve kettős elnyomás.

Mert nálunk a feudalizmus sem törlődik ki rendesen, annak megmaradnak a kis csonkjai. Vidéken még mindég a nagybirtok nyomja el az embereket, a városokban meg már a tőkés.

Innentől azt látjuk, hogy Mo. gőzerővel rohan a pusztulása felé és rohan Trianon felé, mert gyakorlatilag ha már Trianon-nál tartunk, igazából mi okozza Trianont?

Szokták tőlem kérdezni, hogy létezik az, hogy mi szívtuk meg legjobban a versai békéket, és miért minket büntetnek meg a legdurvábban, amikor: 1. nem mi kezdtük a háborút, nem mi lőttük le Szarajevóban a trónörököst, 2. úgy büntettek meg bennünket, mintha mi a Habsburgok egyenrangú partnere lennénk, és velük lettünk volna a háborúban és mivel a Habsburgok vesztettek, ezért mi is vesztettünk.

Elfeledkeztek Trianonban arról, hogy mi is elnyomottak voltunk a Habsburgok uralma alatt?

Magyarán, az a szegény magyar katona, akit kivezényeltek a Doberdóhoz.vagy a Piavéhez,vagy Galíciába, K-und-K egyenruhába beöltöztetve, azért a császárért harcolt, aki 1849-ben gyakorlatilag a 13 aradi vértanút a vérpadra küldi, és szétveri a szabadságharcunkat.

Magyarán, mi kényszerből harcoltunk a Habsburgok mellett és mégis úgy lettünk megbüntetve, mintha mi csatlós lennénk, nem pedig elnyomottak.

Hogy ez miért volt, tudja-e valaki? – Most ez egy apró példa, hogy a Vaskorban az aranykori népek milyen esetlenek. Miért? Mert a Vaskorban, a vaskori népek ügyesek.

Azért volt Trianonban ez a döntés ilyen, mert addigra Mo-on – biztos hallottátok – meggyilkolták Tisza Istvánt, a háborúban aktuális miniszterelnököt, és jött a Károlyi féle, aztán a tanácsköztársaságféle verzió, és gyakorlatilag a Tanácsköztársaság jegyében mindent elkövettek Mo. kommunista vezetői, hogy külföldön a lehető legrosszabb hírünket keltsék, és a lehető legrosszabb hírben tüntessenek fel bennünket.

Talán hallottátok a károlyi kormányba tartozó hadügyminiszternek az utasítását, amikor még ment kint a front, még győzhettünk volna, akármilyen nehéz is a dolog, de az illető külügyminiszter azt mondta-„Nem akarok többé magyar katonát látni.”

Ezek után oké, hogy elvesztettük, természetes, hiszen ha a hátország felbomlik, akkor nem lehet győzni, de a tetejében, azok mentek ki tárgyalni a franciákkal, a győztesekkel, akik Mo-ot - írd és mond - gyűlölték, utálták. Mert mint kommunisták, ellen érdekeltek voltak abban, hogy az általuk új Mo-nak nevezett gyűlöletes Mo. jól jöjjön ki a tárgyalásból.

Olyanok képviseltek magyar színekben magyarként Trianonban akik ellene voltak Mo-nak és arra mentek rá, hogy minél rosszabbul járjunk. Döbbenetes, de így van.

A Kun Béla, tehát a Tanácsköztársasági kormány tagjai, Gyulafehérváron a román nacionalisták gyűlésekor, „Erdélyt meg kell szerezni, a magyarok zsarnokok, függetlenedjünk”

Azt mondják, hogy a magyar tanácsköztársaság követei, kimentek erre a Gyulafehérvári konferenciára és mintha kellett volna még jobban buzdítani, buzdították a román nacionalistákat, ottani forradalmárokat, hogy – szó szerint – „Ne Erdélyig vonuljatok, Debrecenig, mert az addig legalább a tiétek.”

Tehát lehet azon panaszkodni, hogy a kis Antant hogyan viselkedett akkoriban, de nem tudott volna úgy viselkedni, ha nem tüzelik Budapestről.

Mindezt minek köszönhetjük? Miért tudott a Tanácsköztársaság hatalomra jutni?

Azért, mert ekkor már a feudalizmus és a kapitalizmus együtt fojtogatta vidéken és a nagyvárosban a kisembert. Kun Bélának egy fél követője nem lett volna, ha a magyar urak ill. tőkések nem olyan rövidlátók és nem hajszolják bele az egyszeri magyar munkást a bolsevizmus karjaiba.

Nem tudok akkor haragudni a derék magyar városi munkásra, hogy belép a kommunista pártba, mert egészen egyszerűen ebben az időben a hivatalos Mo. a saját magyar kisembereivel nem foglalkozott.

Éppen ezért lehet utálni a Tanácsköztársaságot, de egy követ nem lehet vetni azokra az emberekre, akik kilátástalanságból, mivel a magyar kormány a magyar tőkést védte, a munkás egyedül volt.

Persze, hogy oda ment ahol azt hallotta, hogy megdöntjük a kapitalizmust.

Tegyük hozzá, hogy más kérdés, hogy a kommunistáknak eszük ágában nem volt megdönteni a kapitalizmust, hiszen ez már pl. a történészek között köztudott tény, hogy az 1917-es ún. nagy októberi szocialista forradalmat a Rochildok pénzelték.

Lenin azért járt Svájcba, mert ott vette át azokat az összegeket, támogatásokat, még fegyvert is, ami kiderült, hogy a szálak a legnagyobb bankházakhoz vezettek, ők finanszírozták a cár megbuktatását, ill. Leninék győzelmét.

Tehát, döbbenetes, de a kommunistákat is a kapitalizmus juttatja hatalomra a legtöbb országban, hogy miért azt most nem tudom itt elmesélni, de annyit mindenképpen lássatok a dologból, hogy a kapitalizmusnak a 20. században már el kellett volna tűnnie, mert elfáradt.

Már mindenhonnan támadták, próbálták támadni így-úgy, jobbról-balról és mit látunk? Eltűnik? Nem!

Sőt most is van. Sőt rosszabb lett mint volt.

Ezt látjuk.

A Vaskor utolsó paradigmája a nihilizmus,. A nihil szó jelentése: Semmi. Ez a semmi kultusza.

Azt mondják, valahányszor kivénhed egy Vaskor a világban, az utolsó „isten”, akit bálványozzák és hódolnak az emberek, az a Semmi.

A nihil. Mondhatnánk, hogy ez hülyeség, hisz jelen kor éppen a pénzt bálványozza, - azt is, ez igaz – de a nihilizmus, tudjátok mire utal?

Mert pár évtizeddel ezelőttig, akármennyire rosszak a vaskoros ideák, de mégis ideológiák.

Mégis valami rendszer, mégis valami elképzelés.

Bármennyire taszító ateista és nemzettagadó ideológia a marxizmus, de mégis, ha belegondolok egy marxistával vitatkoznom azért nem olyan vészes, mert legalább van álláspontja. Legalább hisz valamiben. Legalább van értékrendje, ha az számomra torz is. De valami, amiben hisz.

A nihilista, az a Vaskor utolsó embere, onnan ismered meg, hogy nem rossz eszmékben hisz, hanem egyáltalán nem hisz semmiben.

Hogyan tudunk vitázni egy olyan emberrel, akihez odamegyek, azt mondom, hogy „ Én Istenhívő vagyok, és Te? Beszélgessünk a dologról!”.

Nem azt fogja válaszolni, hogy én ateista vagyok nem hiszek Istenben, - ez egy normális válasz – hanem azt fogja mondani – Nem érdekel a kérdés. Nem az én dolgom. Fütyülök rá!

A Nihilizmus, az a „Kit érdekel?” filozófiája, a kapitalizmus utolsó évtizedeiben nihilizmusba torkollik minden országban, Mo-on is ezt látjuk.

’89 óta tudjuk, hogy összeomlott a bolsevizmus, mint blokk, megsemmisült a kommunista Szovjetúnió, stb.

Mo-on, mikor 89 előtt voltunk és sokan látták és várták, hogy a kommunista ideológiának legyen vége.

Erre nem számítottunk, hogy megy az utálatos kommunista diktatúra és jön helyébe a legalább olyan utálatos tőkés diktatúra?

Nem ezt akartuk – erre mondják, hogy „Anyám én nem ilyen lovat akartam..”

Nem erre számítottunk, ahogy az oroszok sem. Ott is megdőlt a Szovjetúnió, mi lett helyébe?

Valami jobb? Minimum olyan rossz.

Diktátorok, oligarhák rémuralma. Eszmék helyett pénz uralom.

Még rosszabb.

Magyarországra visszahozták a kapitalizmust. Erre nem számított senki, hogy az jön vissza.

Amióta Mo-ra visszajött a kapitalizmus, a haldoklását testközelből látjuk, csak a kapitalizmus ahogy agonizál, egyre pusztítóbb.

10-15 éve ezzel szembesülünk, de ez ellen nem tud senki semmit tenni, mert maga a rendszer rossz, maga a kapitalizmus rossz, maga a paradigma rossz.

Ha rozsdás és rohad egy járműnek a gépezete, hiába fényezed a karosszériát.

Évek óta semmi mást nem látunk, mint karosszéria fényezést, ugyanazt a rossz berendezkedést, ugyanazon a fáradt, beteg paradigmán alapulva cicomázzák hol ilyen színűre, hol olyan színűre, kicsit fényezik, kicsit maszkírozzák, de az alap ugyanaz marad.

Erre mondja Jézus: „Régi tömlőbe új bort tölteni nem lehet” A régi tömlő szagát átveszi a friss bor is.

 

Ez történik évek óta.

Ez az oka hogy Mo-t nem tudja senki meggyógyítani.

A kereteket széttörni senkinek sincs bátorsága, ahhoz paradigma váltás kell.

Ezt látjuk, hogy az egész világon tombol az utolsó világkép, a nihilizmus. Hiszen ez amellett, hogy a semmi kultusza, az alapja a nihilizmusnak: Ne higgy semmiben, ne foglalkozz semmivel, éld az életed, élj a mának.

Egyél, igyál, fogyassz, szórakozz, te vagy a lényeg, ne törődj mással. Ne legyél tekintettel másokra.

Ne legyél udvarias, a nihilizmusban, ahogy a kapitalizmusban is a vaskor végén, hülyének nézik azt, aki még hisz olyanokban, hogy lovagiasság, becsület, igazság, szerénység, hazaszeretet.

Ha ilyen értékekben hiszel, akkor otromba, konzervatív, vaskalapos, divatjamúlt, ósdi alaknak fognak téged jobb esetben bélyegezni, rosszabb esetben kötözni való őrültnek.

A nihilizmus lényege: Ne törődj semmivel, mert nincs semmi, nincs a halál után semmi stb.

Nyilván, hogy a nihilizmus boldogtalanná teszi az embereket. Tud az ember hit nélkül élni? És szeretet nélkül? Vegetálni tud, zombi léte van. Ezért látunk magunk körül zombikat, a nyugati társadalmak összes városában.

Szoktak panaszkodni, hogy a fiataljaink miért olyan kiégettek? Miért nem lelkesednek nagy eszményekért?

Miért van az, hogy a többségük droghoz, alkoholhoz, vagy extrém sportokhoz, vagy extrém bármihez fordul, csakhogy egy kicsit pörögjön a szíve, mert különben egy nagy punnyadás és unalom az egész élete.

Miért van az, hogy mindezekkel a válságtünetekkel a fiatalok érdektelenek, kiégettek, udvariatlanok, pimaszak, nem tisztelnek semmit, az idősek reménytelenek, fáradtak, szomorúak. Munka nincs, részben túltermelés van, részben termelési válság van. Eszmebeli válság van, az emberek többsége nem hisz semmiben.

Aki meg mégis szeretne, az különböző csaló szekták karmaiba kerül.

Miért van az, hogy ezzel mindenhol szembesülünk. Ez a nihilizmusnak az összes létező kortünete, kór -tünete.

2010-ben tartottam egy előadást, hisz mindenki kérdezett, hogy mi lesz 2011-12-ben Mo-on?

Jobb lesz egy kicsit? – kérdezték. Én azt válaszoltam igaz lelkemre, és részben vallástörténészi, részben filozófusi mivoltomra hallgatva, hogy a haldokló, vonagló, fájdalomtól üvöltő betegnek adnak egy picike morfiumot, és nagyon picike kis írt a sebeire, amitől az egy rövid időre jobban érzi magát, de gyakorlatilag a fő probléma, a betegség nem tűnik el.

Amíg a Vaskor nem szenved ki, addig Mo. beteg lesz. Mert a magyar társadalom azért is beteg, mert a Vaskort egyébként sem bírta, mert Aranykori nép, plusz, most még a Vaskor is beteg lett.

Most a Vaskor a maga agóniájával megfertőzi Mo-ot, holott Mo. pusztán már a Vaskortól beteg volt. Triplán vagyunk betegek gyakorlatilag.

Ezért én azt mondtam, 2011-re, fájdalom csillapítástól eltekintve ne várjunk mást, mert 2012-ig nem lehet mást várni.

És mit várhatunk a jövőtől? A jóslatok szerint a következőt:

Magyarországon spirituális ébredés fog zajlani. A jóslatok szerint Nimród népe ébred fel legelőször, ők térnek vissza legfeltűnőbben az ősi hagyományokhoz, az egykori Aranykor tanításaihoz.

Én elég sok országot ismerek, de az ezoterikus mozgalom, (klubbok, fesztiválok, csoportok, ), jó tudom létrejött a dolognak a hátulütője az ezobiznisz is, meg a csalók, sarlatánok piaca is, de azért mégis van egy ezoterikus világ. Csomó ember aki ebben hisz, aki ezt gyakorolja, könyveket olvas, tanít.

Tehát a jelenlegi ezoterikus ébredésből a magyarok veszik ki legjobban a részüket.

Nagyon beszédes szám, hogy világszerte volt az a kérdőív az Isten hitről….a reinkarnációt igaznak elfogadók legmagasabb arányszáma, hármat lehet találni –Indiában? Nem, Magyarországon.

Többen hisznek a létszámarányhoz képest a reinkarnációban itt, mint a hinduk között. Ez azért jelent valamit!

A táltos magyarok hagyományaihoz visszatérés, jurta táborok, ill. táltos találkozókon át, fesztiválokig.

Igen, más országokban is megfigyelhető, hogy nyúlnak vissza a hagyományokhoz, mert már nem bírják a nihilt. Elfáradtak, meg már betegek. Pszichotikus az egész nyugati társadalom.

Nem véletlen, hogy Dániában viking felvonulásokat rendeznek. Nem véletlen, hogy lehetett olvasni a hírt, hogy athéni görög fiatalok megalapították a Zeusznak és Hérának áldozó csoportot, azzal, hogy hozzuk vissza az ókori görög vallást. És újra imádjuk Afroditét, Hermészt, meg Zeuszt.

Tehát mindenki menekül vissza a régi Aranykor hagyományaihoz, de jól lehet látni, hogy ez Mo-on a legfeltűnőbb.

 

Mi szenvedtük meg legjobban a Vaskort, minket fosztott ki legjobban a Vaskor, mi kerültünk a Vaskortól legjobban padlóra, mert valaha Európa színe- virága voltunk és Ázsia urai …..szkítákként, avarokként, harcosokként.

Kb 200 éve mi vagyunk Európa ún. beteg embere és most látjuk Mo-ot újra ébredni, készülődni, de nem a politikában, hanem a spiritualitásban.

Ez is mutatja, hogy az új Aranykort nem egy újabb politikai irányzat nevében kell elhozni vagy megteremteni, mert az új Aranykornak egyszerűen mi lesz a világnézeti, ideológiai alapja? Az ősi hagyományok! Minden országban.

Ezt fogjuk tapasztalni jövőre és az elkövetkező években. hogy Mo-on egyre jobban élednek az ősi hagyományok, egyre jobban tisztelik a vallási tanításokat, egyre többen hordanak olyan ruhát, egyre többen adnak ősmagyar nevet a gyerekeknek.

Egyre többen nevelik a gyermekeiket, nemcsak hogy nemzet tudatosra, szembe menve a globalizáció áramlatával, mert a globalizáció is a nihilizmus része.

Mert a nihilizmus azt mondja, hogy nem kell család, nem kell Isten, nem kell semmi. És nemzet sem.

Keveredjünk össze, legyen egy ilyen egyen homo szapiens, aki a végén azt sem tudja, hogy ő ki-mi? Anyját nem ismeri mert klón, stb-stb. Népe nincs, valami keverék nyelvet zagyvál, hagyományai nincsenek.

A vaskori hatalom ezt szeretné, egy ilyen arctalan masszát, amiben nincsenek népek, nincsenek egyéniségek.

Jaj az egyéniségnek, a vaskorban jelenleg is, a modern világban azt hangoztatják ugyan, hogy…..légy önmagad! Valósítsd meg magad. Aha, persze, azért, hogy konformizálódva a többivel kíméletlenül elfojtsa a személyiségedet ez a világ.

Ez nem szabadság amit kínál ez a modern kor. Ez részben szabadosság, részben látszat szabadságra épülő ugyanolyan csontkemény diktatúra, mint amilyen az utált 20. századi diktatúrák voltak.

Lehet fújolni a 20. századbeli diktatúrákat, oké, véresek is voltak, meg ráadásul az embernek forr a vére, hogy mi az hogy fentről mondják meg, hogy mit csinálok, de az ami utána következett ez a liberalizmusnak és kapitalizmusnak nevezett izé, aminek az alapja az ún. parlamentális demokrácia, hozott ez nekünk szabadságot? Szabadabbak lettünk? Semmivel! Elhozta a szabadság illúzióját! Hogy nagyon azt csinálunk amit akarunk! Aha, persze, ameddig a pénztárcánk hagyja.

Szabadok vagyunk így? Abszolút nem!

Eddig az ideológia tartotta azt a pórázt, aminek a végén mi voltunk a kutya, most a tőke tartja ugyanazt a pórázt.

Csöbörből vödörbe kerültünk. És ez ellen a kettős szorítás ellen lázad fel csendesen szellemi színvonalon a magyar. Úgy hogy a nihilizmussal hogy fordul szembe? Hogy akármit dobál a nihilista uralmat védő rendőrre? Nem. Úgy fordul szembe, hogy a gyermekére rászól, ha nem viselkedik jól egy étteremben, vagy ha egy néni áll a buszon és szól a serdülő gyermekének az aranykori anya, hogy adja át a helyet, és a gyerek rögtön ugrik és széles mosollyal az arcán adja át a helyet a néninek. Ezek nevelés dolgai. Igenis lehet neveléssel jobbá tenni az embert. A mai kornak részben az adja az iszonyatos betegségét, hogy nem nevelnek.

Az utolsó kis jogait is kiszedték a pedagógusoknak, hogy neveljen és a szülőnek is.

Pedig bolondok, pont az a nyomorult gyerek lesz boldogtalan amiatt, hogy nem kap korlátokat. A korlátlan szabadság nem felszabadít, hanem megnyomorít. Ezt nemcsak az tudja, aki foglalkozik ideológia történettel és filozófiával mint én, de az is tudja,hogy ha például kiállítanak téged akármilyen nagyváros közepébe, ahol nincs egy ember sem,… volt egyszer egy sci-fi vízió, hogy volt egyszer egy atomrobbantás, elpusztította az embereket, de a nagyvárosok úgy maradtak, utolsó pillanatban még a boltok nyitva, mindenki ebédelni sietett volna, főtt az ebéd és egy ember maradt életben, valahogy őt nem érte a sugárzás. Pont erről szól ez a regény, kicsit ilyen Orvell-i látomás-szerűen, hogy hirtelen mi szakadt emberünkre? A korlátlan, totális szabadság. Bement a Vatikánba beülhetett a pápa trónjába a …fejére húzhatta, bement a Wall street-re kiszedte a dollármilliókat a fiókokból és teletömte a zsebét, leemelt egy márkás öltönyt a boltban -életében nem volt pénze ilyesmire – tele ette magát olyan dolgokkal amíg addig ilyesmikkel nem is találkozott, stb.

És emberünk boldog lett? Nem!  Borzalmasan boldogtalan.

Tehát, ha a gyerekeket úgy nevelik, hogy mindent szabad, az nemcsak a többiekre káros, hanem magát a gyermeket is iszonyatosan boldogtalanná teszi.

Ezek a dolgok apróknak tűnnek, de az előttünk álló ébredésnek a részei lesznek. Új világ fog születni, és új típusú Magyarország. Ez lassú folyamat lesz, de efelé tendálunk.

Az új típusú Mo-on valószínű az őshagyományhoz való visszafordulás még erőteljesebb lehet. Ami nem csoda, hisz évszázadokon keresztül vérbe fojtották, valljuk be. Elemi erővel tör föl és ez tökéletesen érthető.

Vissza fognak térni a spirituális képességek, egyre többen kapnak égi üzeneteket, egyre többen lesznek vegetáriánusok vagy éppen fényevők, egyre többen fordulnak a mágiához, misztikához, alkímiához, egyre többen gyakorolnak jógát, vagy más beavatási irányzatokat.

A társadalom megváltozik, előbb utóbb új berendezkedés születik. A jóslatok azt mondják, hogy többé nem a tőke határozza meg hogy hol a helyed. Nem lehet majd többé meggazdagodni korlátlanul más rovására, és nem lehet – törvények biztosítják majd, hogy ne szegényedj el véglegesen.

Egy társadalomban az erőforrások – kaja, víz, levegő, áram stb. – nem korlátlanul áll rendelkezésre. Azt mondani, hogy ebből mindenki korlátlanul vehet, az gyakorlatilag annyit jelent, hogy szentesítjük az erőszakosok és a pimaszok uralmát.

Ezt én például gyermekkoromban az óvodában láttam, hogy – mindig azt szoktam mondani - a be nem avatkozó állam és a teljes liberalizmus, az hasonlít egy olyan óvodás csoporthoz, ahol kitesznek az asztalra egy nagy tálca süteményt, tegyük fel, hogy ugyanannyi sütemény van ahány gyerek, és az óvónő félreáll vagy kimegy a szobából, és csak annyit mond: vegyetek. Mi lesz a dologból? Az, hogy a gyerekek hada megrohamozza az asztalt, lesznek olyanok akik gyorsabbak, előbb odaérnek, lesz olyan aki kicsit sutább, ő lemarad, és lesz olyan, aki amikor a másik nyúl a sajátjáért, elüti a kezét és kitépi a másikéból– ez az enyém. S ebből az fog következni, hogy valakinél 5 sütemény lesz, valakinél nulla. Mert nincs több sütemény.

És a liberalizmus és maga a kapitalizmus berendezkedése is ilyen. Azt, aki elvette a gyengébbtől a sütit, nem megbünteti, hanem azt mondja, hogy jó fej vagy, ügyes vagy, menő vagy.

Aki meg ott áll süti nélkül, arra meg azt mondja, hogy lúzer, béna, pancser. Megérdemled a szegénységet.

Mert a kapitalizmus végtelenül cinikus. Nem elég, hogy kifoszt, de miután totál kifosztott, jót röhög rajtad, hogy hagytad magad kifosztani, úgy kell neked.

Abba bele sem gondolnak, hogy az, aki félrelöki a másikat, sem nem okosabb, nem tehetségesebb ……Nem azon múlik a kapitalizmusban, hogy ki gazdagodik meg, hogy ki okosabb, mert akkor a tanárok keresnének a legjobban, hanem azon, hogy kiben mennyi erkölcsi gátlás van.

Hiszen a süti példa esetén se az a gyerek szerzi meg a több süteményt, aki okosabb és már tud olvasni, hanem az, akiben kódolva van az, hogy félrelököm könyékkel, vagy hasba vágom a másikat.

Bocsánat, de ez nem mindenkibe van kódolva. Most azért, mert benned ez zsigerileg nincs?

Bennem zsigerileg az van, hogy előreengedem, hogy ha pl. valaki siet.

Az Aranykorban, az új világban többé nem lesz ilyen!

Azt mondják, hogy erre való a társadalom. A közösség az ún. óvó néni, ha úgy akarja, hogy ha valaki úgy akarná, hogy a másoknak ne jusson süti, akkor ha nem is csap rá a kezére, mert akkor az diktatúra, hanem figyelmezteti, és ha kell, akkor kiveszi a kezéből a már ellopott és a másik kezéből kitépett plusz sütit és azt mondja, hogy nem jutott X-nek vagy Y-nak. Ilyen a jó állam.

Ma ezt tiltják.

Ez most csak allegória volt, de a mai pedagógiában az az irányelv, hogyha csúfolnak egy csendesebb, félénkebb vagy udvariasabb gyereket a pimaszabbak akik otthon is ezt hallják, hogy szabad mást sértegetni – az az irányelv, hogy az oktató ne szóljon bele, majd elintézik egymás között.

Ez tisztára a kapitalizmusnak a pici modellje, hogy az állam nem szól bele, ha valaki többet harácsol mint kéne, hanem azt mondja, hogy majd a piac elrendezi.

Ez 2012-től lassan –lassan megszűnik, Magyarországon fog először megszűnni, minket másol majd más társadalom, de igazából a szentháromsága az új Aranykornak a következő lesz:

Istenhit – visszafordulás az ősi tanításokhoz, felismerése annak, hogy nem a földi gyönyörök tesznek boldoggá, hanem az Isteni erő, a tudás, a hozzá való kapcsolódás, az ő végtelen jóságának a megtapasztalása. Az egyházak össze fognak omlani, ugyanis ők jelen pillanatban, az Istenhez való vissza vezető utat nem mutatják meg, mert tele rakják hierarchiával.

Nincs szükség és nem lesz szükség az új világban közvetítőkre, gurukra, papokra, beavatottakra, médiumokra, akármikre, hogy téged bekapcsoljon Istenhez.

Mert ez a te magánügyed és a szívedben zajlik le a folyamat. Nem kell semmiféle szervezet, vagy hierarchia ahhoz, hogy Istennel kapcsolatot teremts, ezért az egyházak feltehetően összeomlanak - ezt minden szentirat jósolja.

Ugyanakkor minden társadalomban domináns lesz az Istenhit és természetes lesz, nem kell majd sulykolni.

Az Aranykor felébreszti mindenkiben a vágyat a fény felé, Isten felé, és nem lesz szükség ilyen badarságokra, hogy kötelező hittan.

Ez amúgy sem elfogadható, amúgy sem aranykori megoldás.

Ami kötelező, az nem szívből jön. Olyan lesz mint a kötelező olvasmány, hogy mindenki utálni fogja, és kibújik alóla.

Mi az, hogy kötelező hit? Értelmetlen, - fából, vaskarika , a hit az csak spontán jöhet létre.

Még akkor is, ha oké a kisgyermeket, akit vezetni kell – jó ez még elfogadható érvelés – de az meg nem fogadható el, hogy akkor melyik vallás alapján?

Az is probléma lehet, hogy kötelező biblia óra. És a bibliát ki írta? Ezt is ők írták! És hiteles ami benne áll?

Mit fog tanulni abból az a gyerek? Mert nem csak Jézus, meg nem csak az Ószövetség van a Bibliában.

Biztos, hogy a magyar gyereknek olyan történet fog kelleni erkölcsi okulásul, hogy egy tál lencséért hogy lehet becsapni a testvéremet? És elszedni tőle az első szülötti jogot? És még sorolhatnánk a példákat.

Tehát nem értek egyet semmiféle hittannal meg biblia órával. Hozzáteszem, maximum a gnoszticizmus alapján lehetne, de azt meg eleve nem lehet kötelezővé tenni, mert a gnózis filozófiája, kizárja a kötelezőséget. Ahogy hierarchia sincs.

Ezért nehéz kérdés, hogy hogyan lehet a magyarokat, a magyar társadalmat az Istenhit felé irányítani.

Én azt mondom, hogy nem kell irányítani. Irányítja őt, a vaskor vége és az Aranykor eljövetele maga.

Elég az Aranykor inspirációnak, hogy egyre többen fordulnak Isten felé.

A másik nagyon fontos átalakulás lesz: Egyértelműen a globalizáció összeomlik. A globalizmusban egyre kevésbé fognak hinni, ez világ szerte tendencia. Lásd, már most sem sokan hisznek az egyenvilágban és a nemzet nélküli Európában.

Copyright by Merkel asszony: „ A multi-kulturalizmusnak befellegzett.” És ezt nem ő állapítja meg először.

Ez egy jó kis diagnózis, nem azért van, mert a csúnya radikálisok ezt akarják, hanem azért van, mert az ún. múlti kulturalizmus, ez egy szép fogalom ez a sokszínűség, csak ha a globalizációt takarom vele és egy ilyen összemosási szándék, hogy összemosom a népek hagyományát, akkor csődöt fog mondani, mert az Aranykor nem erről szól.

Az Aranykorban, nemhogy nem vesztjük el a nemzeti öntudatot, hanem megerősítjük. De ezt természetesen nem mások rovására.

Hajlamosak a Vaskor császárai direkt rosszindulatból összemosni az egészséges nemzeti öntudatot a sovinizmussal. És akkor bélyegezni mindenkit, ha szereted a hazádat, akkor túlzott nacionalista, soviniszta stb. vagy.

Ez egy durva csúsztatás! Természetesen az, hogy szeretem a hazámat, az nem azt jelenti, hogy ebből következően más népeket utálok. Aki úgy szereti a hazáját, hogy gyűlöl más népeket, az persze, hogy elítélendő és negatív.

És nem is aranykori. A túlzott nacionalizmus és sovinizmus, az megint csak vaskori jelenség.

De az egészséges nemzet tudat, nemzeti identitás, gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint hogy attól még, hogyha szeretem az édesanyámat, az nem azt jelenti, hogy mások édesanyját szidom vagy bántom.

Aki csak úgy tudja szeretni az anyját, hogy mások anyját bántja, az nem becsületes és nem tisztességes.

De attól még, hogy én az édesanyámat nyilvánvalóan jobban szeretem és tisztelem, mint bárki édesanyját, - mert hisz mindenkinek a saját édesanyja a legszentebb - és ez természetes – az nem azt jelenti, hogy automatikusan utálom mások édesanyját.

Tehát erre kell gondolni, hogy ők azt várják, hogy ugyanannyira szeressem csak a saját édesanyámat, mint bármelyik édesanyát a világon? Ez nonszensz! Akkor tépjék ki a gyökér csakrámat.

 

Azt sugallják, hogy a népemet szeretnem az egészségtelen, ….ilyen-olyan.

Nyilvánvalóan ez egy perverzió!

Olyan nincs, hogy valaki ne szeresse a saját hazáját, népét, ehhez a szívünket kell kiszedni, hogy ezt kiszedjék belőlünk.

Az meg – hangsúlyozom – durva csúsztatás és demagógia, hogy csak akkor vagy haladó ember, ha nincs nemzettudatod, és az, hogy magyar állampolgár vagy, azt csak egy beírás az útleveledbe.

Könyörgöm, ehhez azt kellene elérniük akkor, hogy csak akkor vagyok jó ember, ha pl. külföldön vagyok, miután hallottam egy csomó nép himnuszát, mondjuk az amerikait, az angolt, vagy bármelyiket, és felcsendül a magyar, akkor ehhez az kéne, hogy ne könnyezzem meg jobban a magyart, mint mondjuk az amerikait. Ez lehetetlen!

Gyakorlatilag a globalizáció és a népek összemosása, amit finoman multi-kulturalizmusnak, vagy sokszínű társadalomnak próbálnak becézni, de nagyon jól tudjuk, hogy mi az igazi cél, hogy meggyengítsék a nemzetállamokat a tőke előtt!

Ez nem fog működni. És ez 2012-től mindenhol kifakad! A népek öntudatra ébrednek!

Azt látjuk, hogy nem hogy megyünk errefelé, hogy nincs népe, nincs vérsége, csak valami kutyulék, hanem mindenhol azt látjuk, hogy igen, visszatérnek a vérségi tudathoz, igen, visszatérnek az őshagyományokhoz!

De az Aranykor rezgései miatt ez már nem a másik nép ellen szól. Ezt látjuk még.

És a harmadik, amit még mindenhol látunk, Mo.-on is: Mit ér az Istenhit, vagy a hazám iránti elkötelezettség, vagy a nemzeti öntudat, vagy a magyar szív, ha közben ugyanolyan magyar ember, mint én, rengeteg magyar éhezik, fázik, nincs pénze, szenved.

Akik pusztán a kapitalista felépítmény nemzeti színűre átmázolásával akarnak valamit csinálni, azok ezért fognak csődöt mondani.

Azért valljuk be, a kizsákmányolt, elszegényedett, tönkretett embereknek, ha nem is csak a mély-szegénységet nézzük, a hajléktalanokat, de elég, ha megnézed a lakótelepi kis-nyugdíjast, akinek már hó közepén rettegnie kell, hogy mikor kapcsolják ki a különböző szolgáltatásokat és cekkerekkel állnak sorba a különböző leértékelt élelmiszerekért!

Olyan emberek, akiknél átlagos dolog az, hogy kb. 13 éves koruk óta munkaviszonyuk van.

Ledolgoztak a magyar társadalomért, Európáért, a világért, - értem, érted – egy szorgos életet, lehet, hogy felneveltek akárhány magyar gyermeket, és dolgoztak, és ezeket az embereket magára hagyjuk!

Ezeknek az embereknek holtra mindegy lesz, hogy az ilyen-olyan származású tőkés zsákmányolja ki őket, vagy pedig a nemzeti színűre átmázolt, ne adj Isten - magyar kapitalista. Mindegyik ugyanúgy fáj.

Ezért beteg még mindig Magyarország!

Oké, hogy az Istenhit már talán kezd bimbózni, oké, hogy a nemzettudatot, eléggé fatengelyes módon, de próbálják… de hol van a kapitalizmus, egy igazságos elosztó társadalomhoz képest?!

Drága Tanítványok, ezzel az egész kérdéskört befejeztem, egyetlen dolog van még hátra, hogy megmondjam, hogy mi a konklúziója ennek az előadásnak:

Annyi, hogy az Aranykor küszöbén Magyarország fog először átesni az Aranykor tűzkeresztségén.

Nehéz lesz a folyamat, és nem lesz nyugodt folyamat, sok problémára és fájdalomra lehet számítani mindenhol, Mo-on is.

Olyan lesz mint egy szülés, szép - mert egy újszülöttet tarthat a végén az anya a karjaiban - de fáj, vérzik és áldozattal jár. Nehéz? – Igen.

Ez is ilyen lesz.

Kedves tanítványok, 2012-ben Magyarország és az egész emberiség átlép a téli napforduló éjfélén, december 21-én - Jézus születésével egy időben – az Új Világkorszakba, az Aranykorba.

Ezzel egy időben zárul a Vaskor, összeomlik a kapitalizmus és a nihilizmus alatti karmikus felépítmény.

Ezzel nem azt jelenti, hogy maguk a rendszerek is összeomlanak, de elkezdenek összeomlani.

Mi virrasztunk, várunk, művelődünk, tanulunk és tanítunk. Ez a dolgunk egyelőre és nem több.

Kedves Tanítványok az Aranykor legyen mindenkivel! Köszönöm, hogy itt voltatok.

Az Aranykor eljön magától, Jézus mondta, hogy: „ Erőszakkal nem lehet elhozni a Földre Isten országát”

Niche azt mondja, hogy az Új Világ és az Új Ember kora „Galamb lábakon fog megérkezni”, - Csendesen.