Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SzentKORONA Őfelsége ÉRTÉK-REND-je

2011.12.30

Összehangolt munkát a paradigmaváltásért
2011. december 29. 18:17:41

 

Összehangolt munkát a paradigmaváltásért

(dr. Czeke Andrásnak a 22-i beszélgetésükre - http://youtu.be/y8kPI_rtTt4))

 

Lélek-Testvérem, András!

 

Nagy érdeklődéssel néztem, hallgattam beszélgetéseteket Korsch Péterrel a Huntévében.

A beszélgetésből sok új ismeretet kaptam, amelyek szerves részei a Szent Korona Értékrend paradigmája eszmei (ideológiai) részének, de beszélgetésetekben elhangzott néhány olyan fogalom, amely értelmezéséről beszélnünk kell.

 

Azt hiszem, ennek a beszélgetésnek nagy visszhangja lesz, hiszen ez is volt a célotok: „Az információk átadásával készítjük elő, hogy a pozitív változások létrejöjjenek.” – fogalmazódott meg a beszélgetésben.

Az is elhangzott, hogy „a magyaroknak ebben (mármint a változásban - HJHJhj) szerepük lesz”, és megfogalmazódott a „tetemre hívás” is: „Szellemi síkon gondolja át a dolgot mindenki, mert mindig a szellemi síkról jött a ’pöcök’, a magyarság továbbéléséhez.”

 

Mielőtt tovább lépek, két dolgot kell kiemelnem:

–   jellemzően a Fénymunkások részéről elhangzó kijelentés: „mindannyian tesszük a dolgunkat”;

-   a beszélgetésben hivatkoztatok a „kabalyerok” hármas szabályára: „létrehozunk egy problémát (1), megmondjuk, hogy hogyan lehet megoldani (2) és ezt a megoldást végrehajtjuk (3)”. Ez Arisztotelész „három kérdésének” sajátos (inkább: cinikus) változata: „miért – mit – hogyan”. (Nem az egyetlen, amit elferdítettek azért, hogy ugyanannak a kifejezésnek több „olvasata” legyen, vagyis a szavak ereje csorbuljon.)

_________________________

 

Elöljáróként egy fontos alapkérdés:

Beszélgetésetekben igen nagy súlyt kapott az arany, mint (többek között) a gazdagság, a jólét szimbóluma és a földönkívüliekkel történt szövetség alapja.

Ha a FED, a kínaiak, a japánok, a Dragon Family és mások által bitokolt aranyat szétosztanák, egyetemes jólét lenne? Hát nem. Az aranyat nem lehet megenni, nem lehet vele fűteni, és általában semmit sem lehet vele kezdeni, a spekuláción és imádható borjúként bálványozáson kívül.

Az érték – és a Szent Korona Értékendben ez fogalmazódik meg – az ember lelki, szellemi és anyagi teremtő erejének gyümölcse.

Ebből eredően a pénz értékközvetítő eszköz, amelynek fedezete az ember által létrehozott érték.

A Szent Korona Értékend háztartása – a család, mint a legszentebb emberi közösség mintájára - erre épül.

 

A változás egy Új Világtörténelmi Korszakot teremt, egy olyan paradigma életbe léptetésével, amely három összetartozó, egymással rendszert alkotó részből áll: az eszmei, a szabályozási és a gazdasági elemekből.

A paradigma szerinti újjáteremtés emberi feladat, de nem emberi akaratot fogalmaz meg, mert a Teremtő a Szent Koronával kegyelmezte ránk, isteni feladatként. Ez Molnárfy Tibor megállapítása, amit alátámaszt a Magyar Biblia „Szövetség” fejezete, amely a Teremtő és az ember szövetségét a következők szerint határozza meg (itt összevonom): ’a Teremtő az embar (férfi és nő kettős egysége) fejére tette a Szent Koronát, hogy ez által a Lélek Fénye uralja és formálja az anyagot’.

Vagyis az anyag uralásának és formálásának isteni feladatát kegyelmezte ránk a Teremtő, de nem (idézet a beszélgetésetekből) „szabad akarati döntés elvén alapuló” szeretet alapján, hanem szkíta őseink értelmezése szerint: a szeretet minden élő és élettelen teremtmény számára a szabadság feltételeinek biztosítása, a hagyományainkhoz való hűség alapján. (A „hagyomány” a legnagyobb értékként kapott teljes tudás és szabadság generációkon keresztül történő leülepedése.)

A fentiek pontosítják a beszélgetésben elhangzó egyik megállapításotokat: nem csak szerepünk lesz a világtörténelmi korszakváltásban, hanem „nekünk kell mintát adni az emberiségnek az emberi életre” (Németh László).

.

A paradigmaváltás emberi feltétele az, hogy az egyes részek „munkásai” összehangolt tevékenységet végezzenek. Ehhez viszont az kell, hogy a „munkások” ismerjék azoknak a részeknek a feladatát is, amelyekkel az ő feladatuk egy rendszert alkot, tehát a „mindannyian tesszük a dolgunkat” kijelentést két szóval ki kell egészíteni: „mindannyian egymással összehangolva tesszük a dolgunkat”.

 

Azt a kegyelmet kaptam, hogy a Teremtő iránymutatását közvetíthettem, azt a jelen korra irányelvekként megfogalmazhattam és a megvalósítást felépíthettem. A kegyelem kiterjedt arra is, hogy őrizzem a Szent Korona Értékrend tisztaságát.

Azt érzem - és értelmem is egyre inkább megnyílik annak felismerésére -, hogy az a kegyelem, amit kaptam, nem teljes, szükséges a kegyelemben részesült többi munkással az összehangolt feladat-teljesítés ahhoz, hogy a Szent Korona Értékrend szerinti Világtörténelmi korszak megteremtődjék

 

Lélek-Testvérem, András!

 

Beszélgetésetekben az arisztotelészi „miért”-re adtatok egyetemes választ. A beszélgetés záró gondolatát a következők szerint fogalmaztad meg: „Amit elmondtunk, az reményt ad arra, hogy érezzük: a sötétség erői visszavonulóban vannak.”

 

Kevés reménynek az, hogy kivilágosodik, látnunk kell az életet a világosságban!

 

Ehhez az kell, hogy ne csak egyetemesen, hanem a mindennapokban jelenlevőként értsék az emberek, hogy az egyetemes hogyan válik személyessé a Lisszaboni Szerződésen, a Koppenhágai Kompromisszumon, a függetlenségi jogaink teljes elrablásán keresztül. De ez sem elég, mert ezzel csak a „miért”-re adott válasz válik teljesebbé.

Az is kell, hogy megismerjék az emberek azt az életet, amit a Lélek Fényének Világossága ad az embereknek, vagyis tudniuk kell, hogy a Teremtő miért tette mindannyiunk fejére a Szent Koronát.

És mindezek ismeretében kell mindenkinek tudnia, hogy hogyan legyen részese az Új Világtörténelmi Korszak megteremtésének.

 

A szkíta értelmezésű szeretettel kérlek az összehangolt munkára! Ugyanerre kérem az összes Fénymunkást, a szabályozás munkásait (jogászokat) és az anyag uralásának és formázásának munkásait!

Mindenkinek éreznie és értenie kell, hogy az Új Világtörténelmi Korszak létrejöttének feltétele, hogy

-    a Fénymunkások az anyag uralásának és formázásának lehetőségét és az anyagtalan és anyagi világ szabályozását, a Teremtő iránymutatása szerint,

-    szabályozás munkásai az eszmei alapot és a gazdaság szabályozására gyakorolt hatásait,

-    az anyag uralásának és formázásának munkásai az eszme által meghatározott szabályozási és jogi rendszer-összefüggéseket

megismerjék és saját feladatukat azzal összhangban végezzék.

 

Az összehangolásra kaptuk mindannyian a 2012. év Fergeteg havának harmadik és negyedik hétvégéjén rendezendő Tatai Átadó Szer kegyelmét.  

 

Kelt Szegeden, 2011. Álom havának 29. napján.

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

Forrás: dr. Halász József