Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009.03.04

 

 

Jézus UR-unk mondá magáról emígyen:

"Én vagyok az IGAZSÁG, - ÚT az örök ÉLETRE"

         

 

Népek Krisztusa - Magyarország

www.nemzetihirhalo.hu **

Legismertebben talán Márai Sándor könyvében bukkanhatunk rá erre a kifejezésre, hogy "népek Krisztusa Magyarország".
Már a középkorban is történnek erre utalások, de a Rákóczi szabadságharc korában már egyértelműen elhangzik ez a kifejezés. Aztán az 1848-49 -es szabadságharc korában ismét. Később Trianon kapcsán és majd 1956 kapcsán ismét elhangzik. Minden esetben azt akarják kifejezni vele, hogy országunk önfeláldozásával, vérével és hősiességével úgymond megváltotta Európa és az európai kereszténység létét.

IV. Béla mondta ki először: "egész Európa, egész kereszténység, egész emberiség - ezért van a magyar". Még Balassi Bálint is azt mondta: "az jó hírért, névért és egész kereszténységért harcol a magyar". Mindezért köszönetet nem kaptunk a mai napig, viszont megalázást, eltaposást és gyalázatot bőven. Harcoltunk a tatár-mongolok ellen, harcoltunk a törökök ellen, mindezt úgy, hogy sokszor keresztény Európa szövetséget kötött a pogányokkal ellenünk. Európa, akire most fel kellene néznünk gyalázatos tetteket követett el a magyar királyság ellen. (pl. Velence, a francia király, vagy maga a pápa többször is.)

Ha a magyarság szabad, akkor a világ is szabad. De ha a magyarság szolga, akkor a világ biztosan nem szabad! A magyarság a világot már számtalan alkalommal megmentette, de a világ még egyetlen egyszer sem mentette meg a magyarságot. Történelmünk mintegy keresztútjárás. Pap Gábor az, aki úttörő volt abban, hogy a jézusi keresztút 14 stációját rávetítette a magyar történelem egy - egy fontos fordulópontjára. Nincsen a világon másik nép, amelyiknek a történelmére maradéktalanul rá lehet vetíteni a szenvedéstörténetet. Érdemes ezen elgondolkozni, mert a végén megdöbbentő következtetésre lehet jutni!

1. stáció: Jézust elítélik és Jézus alaveti magat az ítéletnek. Jeruzsálem falainak tövében történik. Pilátus rámutat: "Íme, az ember!" (Ecce homo!). Évszázadokon keresztül a magyarságnak Attila király mutat emberi példát. Amikor Atillának Róma falai alatt megjelenik Jézus Krisztus angyala és tőle jön az üzenet: az angyal fényes koronát ígér neki, ha megkíméli a várost, mert az apostolok csontjai a városban nyugszanak. Atilla itt elvállalja azt a küldetést, hogy megkímélje a várost, bármilyen nehezére is esik Isten ostorának, hogy ne rombolja le a bűnös Rómát. Ettől kezdve lesz Róma püspöke római pápa. Ezt is Atillának köszönheti a kereszténység. Innentől kezdve a magyarság egy vállalt utat fog bejárni.

2. stáció: Jézus felveszi a keresztet. A magyarság visszatér a Kárpát-medencébe. A magyarok második bejövetele miért történhetett? Mi volt a cél? "Nem! Nem! Soha!" - a Kárpát-medencét nem lehet magára hagyni! Atilla király örökségébe jönnek vissza. Minden krónika jogfolytonosságot hangsúlyoz. A Krónikák nem beszélnek honfoglalásról, hanem visszajövetelről. A jogfolytonosság az üdvtörténetre is vonatkozik. Atilla vállalását is folytatni kell!

3. stáció: Jézus először esik el a kereszttel. Bulcsú kivégzése. Bulcsú nagyon bölcs hadvezér volt, a világ egyik legjobb hadvezére. Itt döbbenhetett rá a magyarság, hogy a keresztútjárás kemény dolog lesz. Bulcsút úgy végezték ki, mint egy lótolvajt és ezért a mai napig nem kértek bocsánatot. A világ legjobb hadvezéréről nem lehet elhinni, hogy váratlanul rajtaütöttek, mert akkor az nem hadvezér. Nyilvánvaló, hogy tőrbe csalták. Még az is érdekes gondolat lehet, hogy Bulcsúval együtt végezték ki Lehel vezért is. Viszont amit utoljára lehel ki valaki az búcsú lehelet. Érdekes összecsengés!

4. stáció: Jézus találkozik legszentebb édesanyjával. Ez az azonosítás nagyon egyszerű. A magyar történelemben, aki azonosította az ősök Boldogasszonyát Szűz Máriával az maga Szent István volt. Itt kell vigyázni, mert a "Habsburg kurzus" szerint Szent István kiirtotta az ősvallást, erőszakkal terjesztette a kereszténységet. Ezt sajnos sokan hirdetik ma is nemzeti lobogó alatt a Himnuszt énekelve.... (lásd. István a király rock opera). Ezzel, ha a "Habsburg kurzusnak" hiszünk, akkor szépen leválasztjuk és eltávolítjuk történelmünkről a Szent István és Atilla közötti kb. 500 évet. A világtörténelemben nem volt másik olyan nép vagy nemzet rajtunk kívül, amely saját ősvallásának Istenasszonyát Szűz Máriával azonosította volna és azt a világ elfogadta volna. Ezt az azonosítást elfogadta az egész világ! Tudjuk ez mit jelent? Ha nekünk Szűz Mária az édesanyánk, akkor nekünk Jézus Krisztus a testvérünk! Az azonosítás azért is rendkívül nagyszerű húzás volt, mert ettől kezdve keresztény ország jogszerűen nem támadhatta meg hazánkat, hiszen Magyarország Mária országa.

5. stáció: Jézusnak segít a keresztvitelben Simon. Itt Simont azonosítani lehet Szent Lászlóval. Szent László a kereszténység legnagyobb védelmezője saját korában. Az úgynevezett magyar oltáron két szent királyunk (Szent István és Szent László) között jelenik meg Szűz Mária. (pl. csíksomlyói oltár) Más nemzetről sohasem neveztek el oltárt. Német oltár, olasz oltár vagy francia oltár nincsen. Szent László napja a nyári napfordulónál van - Szent István napja a téli napfordulónál. Kozmikus értelemben a fény és a sötétség határait a két magyar király jelöli ki. Tudni illik, hogy a korabeli ábrázolások Szent Lászlót mindig Jézus arccal ábrázolják.

6. stáció: Veronika kendőjével letörli Jézus homlokát. A hófehér kendőn megjelenik egy nem emberi kéz által festett ikon, Jézus hiteles és igazi képe. Árpádházi Szent Erzsébet vagy Árpádházi Szent Margit emberiség felé nyújtott segítsége híven tükrözi Veronika tettét. Amikor valaki felmutat egy példát, megmutatja az emberiségnek a magyarok mivoltát.

7. stáció: Jézus másodjára esik el a kereszttel. Ez a legnagyobb, legfájdalmasabb esés a kereszttel. Kihal az Árpádház férfi ága.

8. stáció: Jézus megvigasztalja a jeruzsálemi asszonyokat. A szenvedő Jézus vigasztalja meg az őt sirató jeruzsálemi asszonyokat. Mátyás király az igazságos, az igazság szavával vigasztalja a nemzetet. Akkora erőtöbbletet ad, hogy ettől tudunk tovább menni történelem viharaiban.

9. stáció: Jézus harmadszor esik el a kereszttel. 1521. augusztus 29. Nádorfehérvár eleste, 1526. augusztus 29. Mohács, a király és a nemesség eleste, 1541. augusztus 29. Buda eleste. (A három dátum összevonható - amúgy is különös módon összecseng, mert egy naptári napra esik!) A mohácsi csata azért meglepetésekben bővelkedik: Pl. a magyar vitézek eleje, már a szultán sátrának közvetlen közelében volt, amikor véget ért a csata. Így szokták beállítani: 2 óra alatt eldőlt. Na de, milyen két óra alatt? A törökök 150 éven keresztül egyfolytában emlegetik. A törökök úgy írták le, hogy akkora csata volt, hogy a bolygók megálltak a pályájukon és a magyar király hős volt! - De ez volt a sorsa! A csata előtt a kalocsai érsek misézik. Amikor, az ostyatartóból kiveszi az ostyát az vérzik. Nagyon jól tudták, hogy hova mennek és mi lesz a sorsuk. Az évek során átlagosan a török mindig tízszeres túlerőben van és fél a magyartól. Tehát ilyen túlerővel szembeszállni nem volt szokatlan.

10. stáció: Jézust megfosztják ruháitól. A nemzetet megfosztják váraitól, ékességeitől, történelmétől, múltjától. Lemeztelenítik és megbecstelenítik. 1701-ben Lipót császár elrendeli a régi nagyhírű váraink felrobbantását.

11. stáció: Jézust keresztre feszítik. Ez egyértelmű, hogy 1920. június 4. Trianon. Ezt mindenki így emlegeti. Elhangzik a keresztfánál: atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Valóban nem tudták - ma sem tudják!

12. stáció: Jézus meghal a kereszten. 1956! Ezt a nemzethalált - bár élőként - a nemzet átéli. Ezért akarunk feltámadni. 1956-ban gyerekek haltak meg! Gyerekek voltak a hősök. A gyerekek a jövőt jelentik. Ez az igazi tragédia és a nemzethalál, amit a nemzet élve él meg. 1446 - 1956 - 2006 sokszorosan kapcsolódnak egymáshoz.

13. stáció: Jézust leveszik a keresztről édesanyja ölébe helyezik. Ezt csak egy eseményhez lehet kötni történelmünkben. A Magyar Szent Korona hazatér 1978 -ban, majd 2000-ben a múzeumból áthelyezik a Parlamentbe. Tudjuk, hogy a múzeumban csak a "halott" dolgokat tárolják az élő és működő dolgok helye nem ott van. Így a Szent Koronánk nem kerülhetett méltóbb helyre, mint a magyar törvényhozás központi épületébe.

14. stáció: Jézust sírba teszik. Magyarország az Európai Unióba tétetik. Elhinni, hogy halálból van feltámadás - hihetetlenül nehéz dolog! Itt arról van szó, hogy magára maradt, egyedül van a sírban, nem látja őt senki, nem sír érte senki. Ilyen helyzetben van ma a magyarság és a magyarságnak el kell hinnie, hogy nem halt meg és lesz feltámadás! Ez egy önként vállalt alászállás poklok mélyére. Egy idő óta meredeken szállunk lefelé..... 1956 -ban a világ elsírta magát és azt mondta, hogy ez tényleg a népek Krisztusa. Azóta azonban nem látnak bennünket és a sírból mi sem látunk ki. Magunkra maradtunk!

15. stáció: FELTÁMADÁS! A keresztútjárás koronája maga a feltámadás! Feltámadás nélkül Jézus nem Krisztus. Nehéz elhinni, hogy egy ilyen ellustult, eltunyult, sorsára közömbös nép hogyan tudja megvalósítani a feltámadást. Az 1-14. stáció egy racionális folyamat volt, a 15. stáció azonban nem racionális folyamat. Ezért egyáltalán nem kell figyelembe venni, hogy most milyen a magyarság. Nem ez számít. A magerőt kell mozgósítani, ami bennünk van! Rá kell döbbennünk: ha eddig igaz volt, akkor az utolsó lépés miért ne lenne igaz? TEGYÜK MEG AZT A LÉPÉST!


Pap Gábor és Szántai Lajos tanításai alapján:
"pálos1200"

 

 

JELEN  LENNI

A MOST -ban

 

 

MOST  éppen  az  év   jégbontó hava 21-22.-én  JELEN   lenni  a 

 

LEGNEHEZEBB !

 

Ez az  évkör vége és eleje egyben. A  farkába harapó kígyó IDŐ vetülete... „Solaris” azaz NAP-Új év  ideje. Vagyis a miénk, NAP népéé, a NAP-Arcúaké....VÉG-e  a réginek, kezdete  az  újnak !

22.ét  „Üszögös Péter”-nek, vagy „Rontó Pál”-nak  mondja a népi hagyomány. A  neve  mindent  elmond. Dologtiltó nap éppen ezért....

 

A  Buda hagyomány  szerint  ekkor a legvékonyabb a „fátyol”, és szabad átjárásuk van az „ éhes Szellemek”-nek  és a „Pokol-Lények”-nek... Tessék csak figyelni !

 

Ez  egy TÉR/IDŐ  rés,  természetesen, - ha onnan nézem – a manipulálás lehetősége is...Résnyire  nyitva az ajtó, be lehet tenni egy pöcköt. Tudjuk, hogy  kiknek a réges-régi  „játéka” az IDŐ  manipulálása, - a hazugság gyermekei miért  pont ezt hagynák ki  hatalmuk  megtartása  érdekében ?

 

Ám  MOST más  lesz a lehetőségük,  és 

MOST  más a Mi  lehetőségünk is !

MOST 2o11 VAN !

  

Nem Krisztus ÉV-e, a Kereszt kínhalállal, nem 277, - Mani  elevenen megnyúzása ideje,  nem 453  Atilla, HUN NagyKirály erőszakos halála, az orrán keresztül agyába felszúrt hajtűvel,  nem 997, a Koppányt orvul betegágyában meggyilkoló német „lovagok” ideje,  nem 1o3o Imre herceg, - a Német és a Magyar trón várományosa – meggyilkolása ideje, nem 149o Európa legnagyobb uralkodója, a reneszánsz megalapítója, Mátyás király velencei megmérgezésének ideje, nem 1526, a 2o éves lengyel-Jagelló II.Lajos király nyakon-szúrása a csatatéren egy szakrális  kivégzőeszközzel, a 3élű tőrrel,  nem 167o a teljes Magyar Titkos-Beavatott főnemesség lefejezése felségárulás vádjával ( Wesselényi, Rákóczy, Frangepán, Zrínyi, Báthory, Lorantffy,) nem 1711.február 21. – a Rákóczy Szabadságharc vége, - Károlyi árulása révén, nem 1842, Kőrösi Csoma Sándor bódhisattva  láb alól eltevése arzénnal, mert felfedte a Magyar gyökereket Tibetben, nem 1849.október 6.-a a 13 (!) nemes aradi vértanú ármányos kivégzése, nem 1867 amikor a magyar polgári engedetlenség révén megvert ( megbukott) Habsburg elnyomó hatalom az uzsora-hitel fegyverével lemondatja a magyar köznemességet ellenállási jogáról, nem 1919 március 21, Kon Béla fékevesztett sárgás-vörös-terrorja, Samuel-i és Korvin Ottó mozit csinált a templomokból, és a nőket „kollektivizálta”, nem  192o.junius 4.-e a Trianoni „nemzet keresztre feszítés” ideje,  nem 1956 november, és nem 1989 tavasza  VAN !

 

MOST  fizetett  mágusok  hada  „dolgozik”  azon, hogy  a Magyar Lelkek  sötétek  maradjanak. Hogy kilátástalan, végképp elveszett, halotti szinben lássák helyzetüket, sorsukat, jövőjüket.

 

De  Mi  látjuk  azt a jövőt, amelyben  ez ELHÍVOTT NÉP, az IGAZSÁG és SZERELEM  ŐRZŐJE  kaput nyit  Krisztus Királyságának, Mária Országának !

Az  a kép, amelyet jövőnkről látunk, és a jelen helyzet fényévnyi távol van egymástól....  LEHETETLEN ?

Igen, ha ember fejünkkel gondolkodunk!

 

De ha AZZAL a SZÍVVEL „látom”, ami  csak MÁRIA Népének  van  és  volt  mindig,  akkor  LÁTOM  ŐT  megnyilvánulni.

Akkor látom MAÁT-ka párját, KRISZTUST  megnyilatkozni TELJES  égi-földi HATALMÁBAN, és csak  akkor  válik  újra  HIHETŐ-vé a jövőnk.

Őrizzük REMÉNYÜNKET, csak tőlünk függ, -  el nem vehetik !

A  Mi  győzelmünk az IGAZSÁG, és a SZERELEM  győzelme ! Elválaszthatatlanok.

EZ  EGY !!!

 

Ezért nem lehet csak  logikai kirakós játékként  „összerakni” az EGÉSZ  jövő-, felénk jövő Világot, Világosságot.

 

Aki pedig  csak a „meg akarom érteni”  tudás és logikai alapú megfejtést KERESI, az  az  idők  végezetéig  ezt  fogja tenni....

Sikertelenül, - mert a  logikai  játék  VÉGTELEN !

 

Beérkezés  - HAZA – csak ennek a SZÍV-nek a FELTÁMADÁSÁ-val  lehetséges, amely egy MAGASABB  Világból való, és egyetlen szóval leírható:  MAGYAR ( másként : GRÁL ).

Tudom, - ezt sokan nem értik, még kevesebben képesek elfogadni.

 

Megadom a fellebbezési címet  visszamenő hatállyal: JóISTEN, MENNY - Ország

 

 

Manicheus Zsoltárok, 246-ik zsoltár:

"Jer hozzám, én vérem, én Fényem, vezérem. …támadj fel, én lelkem: Megváltódhoz siess: menedéked, Krisztus vár rád Királyságában. Mivel sötétségben haladtam, vizet itattak velem, ami …engem. Teher alatt roskadozom, ami nem enyém. Ellenségeim gyűrűjében vagyok, körülöttem vadállatok, erők és hatalmasságok terhével küszködöm. Lidércként ijesztgetnek, támadnak ellenem, tüstént felfalnak engem, pásztor nélküli bárányt. Az Anyag s fiai felosztottak egymás közt, tüzükben sütögettek, míg megkeserítettek. Ám az idegenek, akik közé kerültem, nem ismertek engem: édességem kóstolgatták, mind birtokolni akartak. Az élet voltam nékik, de ők nékem a halál voltak: roskadoztam alattuk, s ők engem köntösként viseltek. Mindenben én lakom, tartom az egeket. Én vagyok a szegletkő, én támasztom a földet, én vagyok a sugárzó Fény, amely gyönyörűség a lelkeknek. Én vagyok a világ élete: én vagyok a fák vénáiban keringő tej: én vagyok az édesvíz az Anyag fiainak talpa alatt. (…) Addig viseltem mindezeket, míg Atyám akaratát teljesítettem: atyám az Első Ember, kinek akaratát szolgáltam. Ím legyőztem a Sötétséget: ím eloltottam a szökőkutak tüzét, ahogy a Szférák körbeforognak, ahogy a Nap uralja az élet jobb felét. Ó lélek, emeld pillantásodat a magasba, tekintsd köteléked a megszabadulást te már elérted: íme, Atyáid hívnak. Szállj fel a Fény Hajóira, vedd dicsőséged koszorúját, térj meg királyságodba, örvendj együtt az eónokkal. Dicsőség s tisztelet Máni Urunknak s az ' Szent Választottjának,  az áldott Mária lelkének!"

 

 

A mappában található képek előnézete Szent KORONA Őfelsége