Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


AMIT MÉG TITKOLNAK

2010.12.15

Greetings Brothers and Sisters, Kedves Testvérek!

I know a person I had on my Cosmic Eye radio show last year who has a company that built what are called Tesla Star devices used for Healing experimental purposes.Ismerek egy  személyt, aki a múlt  évi "Kozmikus szem"rádió show-ban szerepelt nálam, és a  cége legyártotta Tesla CSILLAG gyógyitó készülékét, kisérleti  céllal.

The device works and now they have one left that is available .A készülék működik, és még  van egy darabjuk, ami megvásárolható.

In the United States the Government has tried to suppress the Healing Technology of this energy and this device which is about 4 ft tall .Az Egy.Államok Kormánya megpróbálta eltitkolni ezt a gyógyitó módszert ezzel az energiával és készülékkel, ami kb.130 cm  magas.

I have added a picture of this Tesla Energy Device below for all who might be interested in the one they have left.Csatoltam egy képet a TESLA Energia Készülékről, ha valakit  érdekelne  ez a még  megmaradt  eszköz.
"The TESLA STAR can provide improved wellness, fitness, and athletic performance and can be used as follows below :A TESLA Csillag megsokszorozza a jó közérzetet, állóképességet, és az alábbiakra használható:
TESLA STAR offers multiple treatment modalities, including Pulsed Electromagnetic Frequency (PEMF), PlasmaElectrical Field Broadcasting, Monochromatic Light and Micro-Current Therapy, as well as other unique benefits. Its PEMF and PlasmaElectrical components communicate with the body on a cellular and sub-cellular level to recharge and rejuvenate dysfunctional cells and body systems back to their optimal state – to recharge cellular battery and cellular resonance. The high-frequency EM radio-wave type transmissions deliver micro-current energy deep within the body’s tissues, removing energetic blockages and restoring balance. The benefits of full spectrum Monochromatic Light Therapy are well documented to affect every single part of the brain and every cell of the body."TESLA Csillag több kezelési módra  képes, beleértve a Pulzáló Mágneses Frekvenciát, Plazma Rádiósugárzást, Szines Fény, és Mikro-áram kezeléseket. Az  első  két  módszer a test  sejtjeivel, és azok alkotóelemeivel kommunikál.....a rendellenesen működő sejtek optimumra  való hangolása,  megfiatalitása  és energiával  való  feltöltése mellett..A Nagy Frekvenciás rádió hullám átvitellel micro áramokat  szállit a test  mély  szöveteibe is, eltávolitva az energia-blokkokat és  aránytalanságokat..A Teljes Spektrumú Fény kezelés hatása az  agyra  és a test  minden egyes  sejtjére jól  ismert, és  dokumentált.....

Now the Government has suppressed this Tesla Star Device.A  Kormány most  mindent megtesz, hogy ellehetetlenitse (elnyomja) ezt a TESLA Csillag-pont Készüléket.

If anyone is interested in this please send me a private message on here and I will give you contact information on this.Ha bárkit  érdekel, küldjön  nekem egy magánlevelet  itt, és én  megadom a kapcsolati információt.

Here  are two pictures of what this Healing Device looks like and another picture of a group using it below.Itt két  képet közlök, egyet  a Készülékről, és egyet   a működéséről.