Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Móricz János Kutatása II

2012.03.24

 MÓRICZ OPOS JÁNOS

(1923 Horvátnádalja - 1991 Guayaquil, Ecuador)

 

Móricz János (balról) és Stan Hall 1974-ben Ecuadorban.

 

Azok a magyarok, akiket "jegyeznek" a nagyvilágban, megszokhatták, hogy itthon mit sem tudnak róluk. Ez több, mint sajnálatos.

Móricz Jánost külföldön leginkább Juan Moricz-ként emlegetik.

A II. Világháború után Argentínába megy és élete innen kezdve kész kalandregény. Basaldúa könyve indítja el azonban azon az úton, ami miatt nemzeti büszkeségünk kellene, hogy legyen ez az igazi "úttörő" ember.

Nem akármilyen utat tört és mutatott nekünk Móricz.

Florencio de Basaldúa, egy baszk származású argentin (földmérő, mérnök, író, autodidakta polihisztor és kutató) teóriája indítja el ezen az úton ( a baszk nép származás- és történelem elmélete, a vízözön előtti civilizációk és tudás egyik "örökös" népe, akik, mint tudjuk, igencsak szoros "rokoni" kapcsolatban állnak a "magyar" néppel, illetve azon őseinkkel, akik az ősi mezopotámia pillérét képezték, majd később a szkíta szövetség tagjaként, és  Krisztus születésekor fennálló Pártus birodalom egyik népcsoportjaként meglehetősen meghatározó alakítói az emberi történelemnek, hitvilágnak.) Ezt a kort, kultúrát és népszövetséget manapság a művi sumer névvel illetik.

 Móriczot szinte mellbevágja Basaldúa megdöbbentő teóriája, miszerint egyes mai európai népek, köztük a baszkok, a ma nevetségesen Újvilágnak nevezett kontinensről, Amerikából származhatnak. A spanyol és portugál (valamint később angol és francia) megszállás és gyarmatosítás előtt ezt a mesés földrészt AWYA YALA néven hívták az őslakosok. Nagy a szakirodalma annak, hogy Kolombuszék nem véletlenül vetődtek a mesés és kincsekkel teli földrészre, hanem az ún. Piri Reis térképpel a kezükben, hogy megkezdődhessen a totális kifosztási projekt, ami keretében mai értéken több, mint 5 billió USD aranyat raboltak és sok száz millió őslakost mészároltak le, a véres hittérítések mellett (az külön téma, hogy mindezt a Szeretet és Jézus nevében!).

Móricz lázas kutatásba kezd. Kiderül, Basaldúa teóriája igen sok szempontból egyáltalán nem egyedülálló. Évszázados, sőt évezredes leletek, beszámolók utalnak arra, hogy az emberiság történelme esetleg nem egészen olyan, ahogy azt ma iskoláinkban tanítják. (csak néhány a megannyi közül: Fray Gregorio Garcia: Origen de los indios del Nuevo Mundo y de India Occidental, Madrid, 1729, amiben szkíta-hun leletekről beszél Dél-Amerikában a mai Peru területén; Thor Heyeldahl munkássága; Varga Zsigmond, Horváth János, Csicsáky Jenő, Csérep Ferenc- akit A magyarság őshazája Amerika c. munkáéja miatt kizárnak az Akadémiáról; továbbá nézzenek utána: Brazília: Appolinaire Frost: az egyiptomiak dél-amerikai elődeiről beszél; Amazon torkolata (Marajo-sziget): Frobenius: etruszknak azonosítja a talált leleteket; Matto Grosso Brazilia; Pizarro szerint az őslakosok „fehérebb bőrűek, mint a spanyolok” )

 

Hogy miért nincsenek ezek a tények így a tankönyveinkben?

Nos, ez több könyv témája lenne. Röviden: ha minden ember tisztában lenne azzal, hogy az EMBER nem egy szánalmas majomlánc végén "véletlenül" kialakult lény; hogy a mai civilizációnk előtt "őseink" - és itt maximális nyitottsággal gondoljunk most nemhogy több tízezer, de akár több százezer sőt még elképesztőbb időtávra vissza - nem is egyszer már kialakítottak egy, a mainál sokkal fejlettebb civilizációt, akkor a mai embert nem lehetne annyira az orránál fogva táncoltatni, ahogy ez ma történik.

"Mammon fiai bezárják a téridőt" (idézet Az Aranykapuból).

Mit jelent ez? Azt sugallják Mammon fiai, hogy az ember csak test (maximum, megengedve még a "lelkes állatságot", de nem a Szellemet!), és maximum 70-90 év adatott számára; a világ annyi, amennyit érzékszerveinkkel felfoghatunk.

Innen lezdve a halálfélelem az alaphangunk, a testi dolgokra koncentrálunk. Ez a pénzvilág ideális tenyészklímája. Fontos ugyanis, hogy csak a mára, csak a mai kényelemre, jólétre, testi szépségre koncentráljunk, mert akkor megfelelően fogyasztunk.

Felébredt, öntudatos, "Isten-emberek" felett nincs hatalmuk. Csak a testbe bezárt rettegő majom-utódok felett.

Visszatérve Móricz Jánosra.

Ecuadorba megy, ahol a munkája miatt (aranybánya feltárások és koncesszió szerzési megbízások) sok éven kersztül járja az amazonas-i régiót, a shuarok földjét (Morona-Santiago tartomány, Dél-Ecuador). Az ismeretségből lassan barátság lesz a helyi törzsek vezetőivel, és idővel Móriczot az őslakosok a bizalmukba avatják. Nem elhanyagolható szempont a szinte mesébe illő ok: több helyi népcsoport lokális nyelve igencsak megdöbbentő módon hasonlít, sőt egyes szavaiban megegyezik az archaikus (tehát még nyelvreform előtti) magyar nyelvünk szavaival. Sőt, olyan helysiég-és családneveket fedez fel, mint Jokay, Zalai, Saka, Zoyomi (zólyomi vagy Sólyomi?). Elmondják új barátai, hogy Quito-t régen Kitus hívták a spanyolok előtt ami azt jelentette: Két ős, mert így tudják, két ma távolban élő nép őse alapította. Összevetve mindezt a helyszíni és élő tudást a kutatók által előzőleg feltárt elméletekkel, Móricz még megszálottabban ügyködik valamiféle, az "ép ész" számára is elfogadható kapocs, elméleti szál feltárásában. A Colorado népcsoport (ami hiába jelent "színest", csak fehérbőrűekre használják, ugyanis csak a fehér arcbőr válik pirossá, "színeződik el" az éles andoki levegőn! Engem Peru-szerte colorada-nak hívnak, még Limában is) vezetői megegyeznek a shuar törzsi vezetőkkel, hogy feltárják Móricznak egy  barlangrendszer titkos részét. A megannyi bejárat közül egyen át közelíthető meg az a járat, ami egy sok-sok ezer éves titkos kamrába, az azóta "Arany Könyvtárnak nevezett" terembe vezet.

Nyilvánvaló, hogy Móricz egy komoly expedíciót akar szervezni, hogy rajta kívűl más is láthassa, amit ő. Ehhez azonban kormányok által adott garanciák, és sok pénz kell. Egyiket se tudta megszerezni. A hivatalos szervek hitegették mindkettővel. A Mormon Egyház is ajánlatot tesz neki, mondván, ezek az aranylemezek csakis a Moroni angyal által Joseph Smith-nek említett aranytáblák lehetnek...Móricz egy ideig kényszerből hajlik a velük való szövetségre, de egy ponton kivillantják a mormonok "foguk fehérjét" és Móricz megtagadja a további együttműködést. Kapóra jönne Stan Hall és az általa biztosítható brit pénz...Móricz egyébként barátja, Julio Goyen, a szintén baszk származású argentin ügyvéd később régész miatt fontolta meg a mormonokkal való együttműködést, hisz Goyen egy időben áttért a Mormon vallásra. Látva azonban, hogy az "egyház vezetői" távolról sem tiszta szándékoktól indíttatva akarnak a kincsek közelébe jutni, hátat fordít ő is nekik.

 

Stan Hall: a skót úr 1972-ben találkozik Móriczal személyesen Guayaquilben, Ecuadorban. Nagy szükség lenne könyvének (Tayos Gold- The archives of Atlantis) magyar megjelenésére.

 

Stan Hall meg tudta mozgatni az "angol korona" pénzeit - (a magyar hivatalos fülek ma éppoly süketek, mint akkor és mindig...) , így Móricz inspirálása mellett létrejön az 1976-os Brit-Ecuadori expedíció, melynek tiszteletbeli feje Neil Armstrong, az első amerikai űrhajós.

Móricz az utolsó pillanatban kiszáll, mivel egyik akkori kormány sem adott garanciáit a leletek mozdíthatatlanságára és sértetlenségére, amihez pedig Móricz az "őrzőknek" a szavát adta. Az expedíció nem is találja meg az egyetlen lejáratot a titkos Arany Könyvtárhoz, így ezek a leletek legalább a mai napig a helyükön vannak...

 

Én meghívtam az idős Stan Hall-t 2008-ban Magyarországra egy előadást tartanni, amit nagy örömmel elfogadott, ám sajnos októberben meghalt váratlanul.

 

Erich von Daniken-el 1972-ben találkozik szintén, de kapcsolatuk hamarosan megkeseredik, Móricz visszutasítja Daniken állításait a pillanatok alatt bestsellerré vált könyvében, The Gold of Gods-ban (Az Istenek aranya). Daniken ugyanis azt állítja, hogy az Arany Könyvtárban járt Móriczal, amit utóbbi elutasít, hisz csak egy parciális lejárathoz vitte el pár órára a populista írót. Megjegyzendő, a ténykönyvek, melyeket Stan Hall és a Móriczot évtizedekig jól ismerő argentin Guillermo Aguirre (Lírico y profundo, sajnos csak spanyol nyelven hozzáférhető)könyvei közel nem olyan sikeresek mint a fantáziára épült Daniken-írás. Nos, ez nem a könyvek, hanem a "világ" minősítése...

Az itt talált dolgok hihetetlenek, és ha nem készült volna egy hivatalos dokumentum az akkori ecuadori köztársasági Elnök alírásával és pecsétjével, most nyugodtan legyinthetne a kedves Olvasó. De készült! Móricznak megengedték az őrzők (akik egyik törzést nem mellékesen Belak-nak nevezik és a magyarhoz hasonló ragozó nyelvet beszélnek), hogy a leletek egy részét megfelelő biztosítokok mellett a világ tudomására lehet hozni, merthogy "közeleg az idő" az "ÚJ TUDÁS" nyilvánosságra hozatalának.

Mit talált?

Több száz, különböző méretű aranylemezt máig megfejtetlen, bonyolult írással és szimbólumrendszerrel. E szimbóluk némelyike egyéb ősi civilizációk tárgyain megjelenik (ó-egyiptomi, ó-mezotpotámiai, babailoni, káldeusi, szkíta, ural-altáji leletek!) De jó néhány ismert és ma is használt India bizonyos területein és népeinek körében.  Ugyanúgy vannak komoly párhuzamok japán és kínaiírásjelekkel és szimbólumokkal). Többezer aranyszobor állatokról (sok közülük soha nem volt honos a régióban sőt a földrészen , megannyi évmilliókkal ezelőtt kipusztult). 

A cuanca-i Crespi Atya gyűjteményében 40 évig fellelhetőek voltak megdöbbentő leletek, melyeket a helyiek hoztak neki a "barlangokból".   

Ehhez a kisplasztikához hasonló szobrok Dagon, vagy a káld Oannes néven vannak az európai múzeumokban nyilvántartva. A halpikkelyes ábrázolás külön nagy téma, hisz szintén több ősi népnél az "istenek halak voltak", Vishnut Indiában sellőként is szokás ábrázolni. Ismerve e nagy civilizációk tudását, nem gondoljuk, hogy valóban halaknak hitték őket. Sokkal inkább valószínűsíthető, hogy a "Nagy Víz megmenekült" papjai, beavatottjai, akik az özönvíz utáni korba átmentették a tudást, őket ábrázolták félig halként ( az alsótest egyébként is a múlt, a gyökér "helye").

 Aki látott már hun harcost, vagy korabeli pártust, az komoly hasonlóságot fedezhet fel az öltözéken. A fejmagasságban tekergőző (mely mindig a szellemiségre utal) kígyó ismert Imhotep-Asklepios által, és a gyógyítói-beavatottság szimbóluma a mai napig.

 

 

Szárnyas Nimrud? A British Museum mint a khorszabadi asszír királyi palota kapuőrzőjét tartja nyilván a szobor ikertestvérét.

 

 

A másik "főszereplője" a kacifántos Móricz-történetnek Erich von Daniken, akinek személye pillanatok alatt parázs vitát képes szítani. Bár sokat köszönhetünk Danikennek, hisz elgondolkodtató kérdéseket feszeget bátor módon, és sokszor valóban egészen új látásmód befogadására késztet, amit én személy szerint mégis nem tartok elfogadhatónak, az, hogy a legtöbbször pontot tesz oda is, ahová minimum csak kérdőjelet lenne szabad. A hipotézis soha nem egyenlő a tézissel, és ő ezt a szabályt áthágja. Áthágta Móricz-cal szemben is. Könyve, amely az eddig napvilágot látott 3 könyv közül a leginkább nélkülözi a tényeket és a hiteles, személyes tapasztalatot, mégis egyedüliként lett bestseller. Ez mondjuk, szerény véleményem szerint, a "világot" minősíti, hisz ezek szerint a "light-os" témát jobban kajáljuk, mint a valóságot.

Móricz szakadásra vitte kettejük kapcsolatát, midőn Daniken azt állította, hogy abban a bizonyos barlangban és az Arany Könyvtárban volt, noha nyilvánvalóan ez nem igaz. Móricz egy századrangú bejárathoz vitte, és Móricz szavaiból kreált bestsellert az egyébként zseniális író.

 

 A hely-idegen elefánt a Nap alatt vajon lehet, hogy utalás az egyiptomi szent beavatóhely, Elefanti-sziget tudására? Vagy oda került át egy ősibb dél-amerikai tudás?

 

 Az öreg Crespi Atya az egyik óriási aranylemezzel szegényes udavrán Ecuadorban, Cuenca faluban. A tárgyak az Atya halála és egy tűzvész következtében mára szinte mind eltűntek...

Isten áldása Crespi atyára, aki negyven át őrizte nekünk! Talán, nemhibába. Ami eltűnt, meg is kerülhet. A legnagyobb hiba, ha nem tudunk róla és ha közönyösek vagyunk.

 

További információkat Stan Hall honlapjáról: http://www.bibliotecapleyades.net/arqueologia/cueva_tayos02.htm

Szóval, Móricz, abszolút kivételes emberi kvalitásait mutatva, nem csábul el a látszat-csillogásoktól, nem árulja el az őrzőket, így a leletek ma is biztonságban vannak.

 

"Kötelező irodalom":

a XVI. századi Fray Gregorio Garcia jezsuita szerzetes könyve: Origenes de los Indios. Garcia "szkíta és hun dél-amerikai leletekről tesz említést az akkori spanyol királynak!

 

E nagy horderejű felfedezés eredményei tehát:

1. Ma már tudjuk, hogy hatalmas, máig ismeretlen és javarészt feltáratlan labarintusrendszer húzódik Dél-Amerika alatt, Ecuadortól Perun át Chile-ig átnyúlva Bolíviába. Kik, mikor, hogyan és miért építették a nagyrészt mesterséges alagútrendszert sok száz méterrel az Andok hegység alatt??

2. A dél-ecuadori bejárat egy olyan "Arany Könyvtár"-nak nevezett kamrához vezet, amiben elgondolkodtató leletek bújnak a mai napig: a mezopotámiai, óegyiptomi, ural-altáji kultúrák "ikertestvérei". Az aranylemezek írást, feltehetően "üzenetet" rejtenek...

3. Miért halnak meg nem megnyugtató módon az ügy érintettei? Kinek, kiknek nem érdeke az igazság feltárása? (Móricz 1991-ben "rejtélyes körülmények között" hal meg, ahogy sok, az ügyben érintett szereplő)

4. Egy 1970- szeptember 11-i (nocsak, ez a nap rendkívűli energiákkal telitett lehet :) Magyar Ifjúság 10.000 éves kultúra az Andok mélyén címmel beszámol az 1969-es Móricz expedícióról! Ezen az expedíción átkereszteli a barlangot Táltosok Barlangjának, a nemzetközi szakirodalom ezentúl így kénytelen hivatkozni rá!

5. Móricz bebizonyítja, hogy igenis lehetett tengeri közlekedés a kontinensek között az óceáni áramlatok ismeretében. Callao (Lima, Peru), egy balsafa tutajon 4 fiatal átvág Ausztráliába! Thor Heyeldahl pár évtizeddel előbb szintén több útvonalon ugyanezt bizonyította Kon-Tiki I és II hajóival.

6. Móricz felveti azt a rég-új teóriát, miszerint az emberiség bölcsője a nevetségesen Újvilágnak nevezett Amerika. Ezt sok tény és sok elődje támasztja alá. E szerint egy kataklizma után menekült egy itteni magas fejlettségű nép Európába,majd széledt szét az "új hazában". Innen lehet a megdöbbentő azonosság nyelvek, hitrendszerek, mitológiák és régészeti tárgyak között. Ez az ősi civilizáció lehet, hogy Atlantisz, de még inkább Atais, vagy Ata-isis.

 

Akármi is lesz a végső megfejtés, egy biztos: se ezt a kivételes magyart, se a teóriáját nem mellőzhetjük, ahogy ezt eddig tettük! A legkevesebb, hogy igyekszünk minél többet megtudni róla és az ügyről.