Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Mester

2009.01.20


(A Tanítvány és A MESTER)

 

Hétköznapi életünkben jól tudjuk, hogy fejlődésünkhöz,  valamely képesség kifejlesztéséhez, - tudás megszerzéséhez, tökéletesitéséhez egy Mesterre lesz szükségünk.
Ilyenkor érdeklődünk, majd kiválasztjuk a nekünk megfelelőt. Felkeressük, és megkérjük, fogadjon el bennünket, vegyen fel tanítványai közé.
Megfizetjük a  tanítást, és igyekszünk legjobb tudásunk, képességünk szerint követni útmutatásait, elvégezzük az előírt feladatokat, gyakorlásokat……

 

Majd örömmel figyeljük, hogyan fejlődünk, hogyan válunk OLYANNÁ, mint a Mester’.
Folytonosan megmérjük önmagunkat, s – természetesen- Mesterünk lesz a mércénk, az etalon. A Mester, akit tisztelünk, -akitől sokszor tartunk is – mondjuk úgy, feltétel nélkül elfogadjuk a szavait, véleményét, “felnézünk Rá”.  Előbb, vagy utóbb, a Mestert SZERETNI  fogjuk.
Tudjuk, érezzük,  hogy minderre SZÜKSÉGÜNK van,  ÉRTÉKET  kaptunk, mely által önmagunk váltunk értékesebbé……

 

Miért lenne ez másként  SZELLEMI  képességeinket tekintve?

 

Mesterre  szükségünk van szellemi és lelki fejlődésünkhöz IS. Választhatunk  Szellemi sikról és fizikai síkon megnyilvánuló mestert, - vagy akár mindkettőt.
Attól függően, hol tartunk szellemi tudatosságunk fejlődése ÚT-ján, attól függően fogjuk “megtalálni” a Mi  mesterünket. Ilyenkor a Mester “ránk talál”……
Tulajdonképpen minden ELŐTTÜNK JÁRÓ  lehet a Mester. Az is természetes, hogy csak egyéni jellegzetességeinknek megfelelő Mesterrel fogunk tudni boldogulni. Haladhatunk apró lépésekkel, lassacskán, és választhatunk nagyobb erőfeszítéseket, áldozatokat követelő gyors UTat.

 

Szellemi és Lelki MESTEREINK  tőlünk “függetlenül”  LÉTEZNEK !
Ők  mindaddig “láthatatlanok”, amig megtapasztalásukhoz a képességek birtokába nem jutunk.
Vannak  kisebb nagyobb csoportok, közösségek, nemzetek mellé “szegődött” , rendelt Mesterek is.
Ezek a Mesterek tudatszintünktől függetlenül felügyelik Életünk programját. Mindig végtelen SZERETETTEL  vannak irántunk, s ennek megfelelően végtelen türelemmel és figyelemmel, nagyon nagy megértéssel SEGÍTENEK  bennünket. A  Mester magasabb szintjéről olyan dolgokat is előre láthat, tudhat, amire mi még csak nem is gondolunk.
Vegyük például a Szülő- Gyerek  viszonyt!  Bizony, a Tanítvány-Mester  kapcsolat nagyon hasonló……!
Mindkettőben   alapvető, és nélkülözhetetlen a FELTÉTEL NÉLKÜLI  BIZALOM. Ha ez nincs meg, a dolog nem működik ! Ekkor Mestert kell váltanunk, mert másként a Mester teszi ezt meg…….
A  Tanítvány  a kapcsolatban sokszor  SZOLGÁLAT-ként él meg dolgokat. Valójában ebben a viszonyban MINDIG
a Mester  SZOLGÁL! Mindkét fél részéről nélkülözhetetlen a TISZTELET és az ALÁZAT. Ezek  nélkül nem lehet szolgálatot végezni!
Ám az IGAZ-i  Tanítvány-Mester kapcsolatban mindezek előbb, vagy utóbb SZERETETTÉ,  sőt, rajongássá  alakulnak, ami magába olvasztja az összes fenti feltételt.

 

Ettől kezdve a “tanulás”  élvezetessé válik, sőt, a sikerek megjelenésével leszüretelhetjük a  GYÜMÖLCSÖKET is. Természetesen az  IGAZ   Mester   ezeket a gyümölcsöket már a Tanítványra hagyja. A   valódi, - vagy időközben azzá vált – Tanitvány-Mester  kapcsolat  SZÍVBŐL   működő, ezért  kettejük munkájának “gyümölcse” is  elválaszthatatlanul kettejüké.

 

Amikor  Szellemi és Lelki fejlődésünkről, UT-unkról van szó, akkor elsősorban személyes ŐrAngyalainkra  gondolunk  a  Mestert illetően a láthatatlan szférából, illetve  földi ŐrAngyalainkra, szüleinkre, tanárainkra, esetleg papokra.

 

Végső soron  JóISTEN  mindannyiunk  MESTER-e! 
Mi, Magyarok, a Kárpát-Medencében  élők,  Krisztus Úr-ban és Nagy Boldog Asszony Királynőnkben tiszteljük Őt, a TEREMTŐ-t, s szép kifejezésünkkel illetjük:     GONDVISELŐ……

 

…….igen, MINDEN MESTER  a mi GONDJAINKAT  magára véve SZOLGÁL minket, aminek GYÜMÖLCSE  majd  a MIÉNK lesz……..mibennünk ÉL, MŰKÖDIK TOVÁBB  mindaz, amit  TŐLE  KAPUNK!

 

Ez az, amiért Ők, a MESTEREK szerelmetes rajongásunkat feltétel nélkül megérdemlik!            Még akkor is, ha Ők ezt sohasem várják     tőlünk…….


A MESTER
II.
A Mester  Hely
e

 

A Buddhista “Leborulás” gyakorlata alkalmával  tiszteletet adunk  a MESTER-nek, a DHARMA-nak és a SANGA-nak.
Érdekes, hogy először – amíg nem értettem meg a MESTER  fogalmát, berzenkedtem ez ellen. Miért nem ISTEN szerepel az első helyen, amikor tiszteletet adunk, s ennek legmagasabb formájaként  leborulunk előtte arccal a földre?
 

Vegyük csak sorra !

A  Mester

A Mester az, aki  MEGSZABADÍT (azaz szabaddá tesz)  bennünket. Vagyis KÉPESSÉ  tesz. Mitől szabadít meg? Saját korlátainktól: tévedéseinktől, téves megértéseinktől, téves látásmódunktól. Ebből fakadó FÉLELMEINK-től. Lekorlátozott  belső képességeinket felszabadítja, immár hozzáférhetünk, s használhatjuk.
Ezáltal SZABADOK leszünk !
    
     Hogyan teszi mindezt a Mester?  A SAJÁT  MÓDSZEREIvel, vagyis minden Mester más és más  módszert alkalmazhat. Valójában a TAN  szerinti “ösvények” közül  választja valamelyiket a Mesterünk, mindig éppen azt, amelyik Tanítványának legjobban megfelel, a legeredményesebb lehet. Illetve eleve ilyen Mesterrel fogunk találkozni….
A  Mester MAGASABB SZINT-jéről rálát a mi utunkra!
A Mester már képes több dimenzióban egyszerre működni,  ezért  a fizikai, úgynevezett látható szinten  leggyakrabban látszólag nem is csinál semmit…..Vagy ha csinál, annak nem sok köze van a VALÓDI  működéséhez.
    
     Valójában KI a MESTER ?
Ha nem is mindig vagyunk tudatában, de a Mester mindig egy folytonos LÁNCOLAT  része. FOLYTONOS, folyamatos ez a láncolat, tehát valahová elvezet, ha végig követjük! Igen, a láncolat végén – legtetején – maga JÓISTEN áll.
Így a Mester  jelenléte MINDIG JÓISTEN jelenlétét  valósítja meg a Tanítvány számára.
A Mester egy olyan közösség tagja, amelyet  a  felébredettség, a tudatosság, az érzelmek, és vágyak feletti biztos uralom, a TAN-ba való beavatottság, a végtelen SZERETŐ együttérzés és a feltétel nélküli HŰSÉG  jellemez.

 

A  Magyarok KÜLÖNLEGES KEGYELME, hogy Mesterük közvetlenül ÉGI  ÉDESANYÁNK  lehet, s általa – természetesen- Krisztus URunk !
 Ezért  volt minden időben a Földön oly kapós  egy-egy MAGYAR, s idegen kultúrák népei hívták tisztelettel magukhoz KIRÁLYNAK, szakrális  vezetőnek Őket. Ma is ez a helyzet, csak TITOKBAN  teszik, és tartják. Legfőképp előttünk tartják a titkot……

 

A Dharma

A  TAN.  Az  Örök  Isteni  Tanítás. Valójában a mi fogalmaink szerinti “tudás”-hoz semmi köze! Erre a Mesternek  semi szüksége, hiszen az AKASHA  bármikor a rendelkezésére áll, s ebből a “mindenség krónikája”-ból lehívhat  ott, és akkor  bármiféle tudást.
A Tan sokkal inkább a SZÍV BÖLCSESSÉGE.
SZÍVEN KERESZTÜLI  LÁTÁS  az, amivel a Tan hozzáférhető. Azért nehéz megértenünk a Tan lényegét, mert nem LINEÁRIS  dimenzióban megszokott fogalom.
A Tan az EGY tudása, ……..az EGY-be REND-eződött MINDEN-ségé. Így, ha valaki megismerte az EGY-et, akkor MINDENT  tud !
Ha  láttatni akarom ezt, akkor azt kell elképzelnünk, hogy létezik EGY PONT, ahonnan MINDEN az ÉG-VILÁG-on LÁTHATÓ !….. Ez egy lineáris világban a legmagasabb pontja a Világnak……
A  Tan  éppen ezért NEM  tanulható, és tanítható másként, csak a SZÍVEN  keresztül, és lényegében  a  “tanítás” azt a célt  követi, hogy az EGY-et (ISTEN-t) képes legyen a Tanítvány megismerni, megtapasztalni

 

A Hagyomány szerint a Tan  “tanítás”-ának  3  módja lehetséges:

  1. verbális tanítás (sútrák) és gyakorlatok, (tantrák) révén, de ez legtöbbször egy életet, vagy többet vesz igénybe
  2. a titkos mantrák, mudrák és ritusok átadásával, a Mester  nagy  felelősségével jár, rövidebb, de kockázatosabb mód
  3. közvetlen átadás, lélektől lélekig, a Mester lényegében saját energiatereibe fogadva vezeti “át”  tanítványát

Érdekességként jegyzem meg, hogy pl. a tibeti  KAGYÜ  Buddhista vonal,  -amely Tilopa-tól vezeti le magát  (kb.a Jézus születése utáni 9oo-as évektől) – egyik  tanítási rendszerében ANNU,  ATI   és  EGY-ség  iskolák  vannak, vagyis ANYA-i, ATYA-i , és a nem duális szinteket járja be a Tanítvány. Ez a tantrikus vonal  “magas iskolája” !

 

Végül “minden út Rómába vezet”, csak az a kérdés, ki milyen hosszú utat választ magának….

 


A  Sanga (ejtsd szanga)

 

 


A  KÖZÖSSÉG.  Magyar nyelven sokat elárul, ha így írom: közös Ég …..
és  még valami -   a magyar nyelvben így  soroljuk: én, te, ő,  Mi, ti, ők……
Amikor az ÚT-ra lépünk, - szellemi fejlődésünk útjára -  akkor  fel kell adnunk azt a szemléletet, hogy önző módon  gondolkozzunk  a Világról és benne önmagunkról.
A Mi  megélése és tudatunkba való befogadása nélkül  nem juthatunk előbbre ! A legtöbb esetben ez a közösség  FIZIKAI  együtt-lakást jelent, mint Sakyamuni Buddha Sangaja esetében is. Azonban a Sanga, - a közösség -  szellemi és lelki közösséget jelent valójában. Ennek tagjai elkezdenek a Mester segítségével annak rezgésében rezegni, és ílymódon EGYé válnak. Ettől kezdve mindegy, hogy éppen fizikailag hol tartózkodnak, egymásra hangolva érzékelni fogják a közösség MINDEN TAGJÁNAK  érzéseit, tudatállapotát. Ezt a képességet  meg kell őrizni, ami befektetett állandó munkát, figyelmet, áldozatot kíván meg az egy-én-től.
A Közösség nem pusztán EREJÉT tekintve nagyobb, hanem bizonyos képességeinkhez csak  a Közösségben  férünk hozzá ! Ezeket csak EKKOR ISMERJÜK FEL/MEG.
Ez az oszthatatlan EGY-ség, - amelyben minden egyéniség megtartja önazonosságát – egy ÚJ  MINŐSÉGET  hoz létre, amely  tulajdonképpen modellezi ISTEN  állapotát!
Példaként erősen ide kívánkozik a MÉH-család. AnyaKirálynéja (mint Mester)  élteti az EGÉSZ családot, pusztulása az egész család pusztulását vonja maga után. Egyedei  önállóan csak igen korlátozott LÉLEK minőséggel rendelkeznek! Megjegyzem, a Magyarokat régen a MÉHEK NÉPE-ként emlegették (Herodotos).

 

A Mester,  a  Tan,  és a Közösség…..A HÁROM EGYÜTT  !   Az ÚT  ISTENHEZ…..
….. az  egyedül hatékony út !

 

…..és ennek  semi  köze a Buddhizmushoz, csak annyi, amennyi a példát mutatók  áldozata.

 

 

 


Mihelyst a MYSTERIUM  első ámulatán  túljutunk…

 

 

Mihelyst a MYSTERIUM  első ámulatán  túljutunk, ( és maga a mysterium nem ejt rabul,- ami leggyakrabban rekeszti meg az úton haladót egy időre, akár egy nehány életére ! ) beléphetünk a SZER (SZER-elem) Hatalmának  világába, felfedezhetjük annak végtelenségét, könnyedségét, SZABADSÁGÁT !
 

Kialakul bennünk az EGY-ség Tudat, vagyis a SZERETŐ EGYÜTTÉRZÉS!
Ezt a SZÓ SZOROS  ÉRTELMÉBEN kell vennünk, vagyis  ÉREZNI fogjuk a “másikat”, érezni fogunk MINDENT és mindenkit, - azaz  minden érző Lényt. Egészen a VÉGTELEN-ig.

 

Csak ez  által  válhatunk az    EGY   részévé !

 

Amint azonban megtapasztaltuk az EGY  részeként önmagunkat, fel is olvadunk Benne, amikor is a következő megértés/megélés a Mi megélése. Ekkor azt a megmagyarázhatatlan ellentmondást oldjuk fel, hogy miközben teljesen és tökéletesen “feloldódunk ”  az EGY-ben, TELJES EG(y)-ÉSZ-szé válunk, s mint ILYEN, TÖKÉLETES  állapotunkat, ÖRÖKLÉTI  önvalónkat éljük.

 

Anélkül VAGYUNK  Mi,  - a végtelen, NAGY EG(y)-ÉSZ,  hogy  elveszítenénk   MAGunkat  !

 

Ezt  az állapotot, élményt,    ISTEN   szavunk utánozhatatlan módon tárja elénk:

 

IS -  T- E -N………IS  -  TE  -  EN……….

Jobban (!) olvasva    EN  -   TE  -  IS     

Vagyis     TE  -  IS   -  EN   /  EN – IS – TE

IS  jelentése is : IS-TEN   …..ezzel végtelen  Moebiusz csomót kaptunk, a jelentés önmagába visszafordult !

 

 

 

 


Mag a MAG-unkról

 

Kedves Szépek, és Jók !

Amikor erre a FÖLD-re leszülettünk, készített édesanyánk a saját testéből nekünk „ruhát”, egy különleges testet, ami alkalmas arra, hogy Szellemi Örök Létezésünk kifejezze maga-magát, hasson, teremtsen és anyagi világunkat megmozgassa.

 

Ez az „anyag” bizony a helyi UR-ak fennhatósága alatt áll, akiket Karma Urak-nak hívnak. Ők mind egy-egy szállal kapcsolódnak testünk „kevert” anyagához. Ezeken a szálakon keresztül tudnak hatni, ellenőrizni, és ha kell rángatni bennünket. Ezt mi érzelmekként észleljük, éljük meg.

 

Mára a változások részeként megnyílt a lehetőség, hogy ezeket a szálakat elvágjuk. Számos beavatás éppen ezt tette velünk. Már sokunknak NINCSENEK többé ilyen szálai, amikkel a Karma Urakhoz kapcsolódott.

 

Mivel oly-annyira megszoktuk ezeket a kötődéseket, érzelmi, láthatatlan gyeplőket, MOST ennek hiányában sokan azt érzitek – úgy élitek meg ezt a SZABAD állapotot -, hogy nagyon „egyedül” vagytok, magányosnak és elhagyatottnak, sőt (!) érzelmileg lefagyottnak érzitek-, érezhetitek  magatokat.

 

Ne ijedjetek meg, nem lett semmi bajotok, csak így ÉLJÜK MEG az ÖNÁLLÓSÁGUNKAT, teljes szabadságunkat a Föld Uraitól. Bizonyság erre, hogy mindeközben sokan már megéltétek, megéreztétek, és sokan folyamatosan többé-kevésbé érzitek, hogy szív-csakrátok energia-sugara működik!

 

EZ AZ ÁLLAPOT ELŐFELTÉTELE AZ ÖNÁLLÓ TEREMTŐ MŰKÖDÉS-nek .............!

 

Ám az is természetes, hogy nehányan ezzel a szabadsággal elsőre nem tudnak mit kezdeni, és sikoltva kapaszkodnak VISSZA előző állapotukhoz. Legfőképpen olyan párkapcsolatokba „menekülnek” az énbizonytalanság elől, amely megköti őket a régi emberi játszmák szintjén. Ekkor a „földi realitás”-ra hivatkoznak, valamiféle kompromisszumra, - ami ugye MEGALKUVÁS-t jelent.

 

Ez az állapot NEM TISZTA, SZÍVBŐL FAKADÓ, és ennél fogva nem is    s z a b a d !
Ebben az állapotban NEM KÉPES ÚJ MŰKÖDÉSÉT gyakorolni, nem képes az Új Világ rezgéseit felvenni, megélni, gyorsuló ütemben LEMARAD az új születésétől, és végső soron KIMARAD az ÚJJÁSZÜLETÉS csodás Isteni ajándékából.

 

Mert szabad akaratából így döntött !

 

Ami – természetesen – nem baj, csak ez lesz a következménye....

 

Ezért ismét felhívom a figyelmeteket kedves Szépek és Jók, legyetek nagyon BÁTRAK, és hallgassatok a SZÍVETEK parancsára, most még jobban, mint valaha!
Ha eszetek akadékoskodik, szíveteké legyen a végső szó.... mert a SZER-elem ideje jött el, a mindent átfogó és éltető SZERELEM-é!

 

Áldott Mi,

 

Szépek és Jók !
Szerelmetes Hugáim, Nővéreim, Anyáim, szerelmetes Testvéreim !
Ecséim, Bátyáim, Apáim !

 

SZENT   időket élünk ! Roppant NAGY a csend . Az IDŐ besűrűsödött.

 

A Félelem elviselhetetlenné nőtt, a LÉLEK  SZABADSÁG utáni vágya
immár  ERŐSEBB mindennél, ami korlátozhatná.
A bennünk zajló Szellemi, Lelki változások egy küszöbhöz érkeztek, -rügyfakadás következik. Szárnyaink kibomolnak, mint a levelek a rügyből, kipattannak.

 

Karácsony óta az ÉG-i JEL-ek pontosan (!) egybevágnak a Szent Idők jelentéseivel. Beszédesen jel-zik, hogy a próféciák és ÉG-i üzenetek teljesednek be MOST.

 

Határtalan ÖRÖM, ahogy EGYMÁSRA találtunk. Segítettük, tanítottuk, gyógyítottuk egymást, s közben megélhettük ÖN-MAGunk  egy MAGOSABB énjét. Létre hoztuk a MI –t !
Egy szabadon választott, NAGY Családot, amely ÉG-i Csillag-nemzetségekből alakult. Az ÖRÖKLÉT szintjén ÉLŐ LÉLEK-családot!
Ebben a Családban nem számított semmilyen különbség, csak a MEGNYÍLÓ LÉLEK  őszinte szándéka, tiszta vágyakozása a SZER-elem felé.

 

Segítettünk egy-másnak FELÉBREDNI ! Elengedni, meggyógyulni, belátni, megtisztulni, szembenézni. Ismét  ISTENNEL  BESZÉLNI !!

 

A láthatatlan Lélek-szál, ami összeköt Bennünk-et, bennünk VAN ! És nem engem köt össze MIND-ÉN-KI-vel, hanem Mind-Én-Ki-t Mind-Én-Ki-vel .
Az ÉLET  VIRÁGA  szimbóluma szerint.
Az Élet Virága MI  vagyunk !!!
A SZER-elemben EGY-másra talált EGY-vérek, TESTVÉREK.

 

Jézus Urunk tanítása: „ aki az én vizemből iszik, az többé meg nem szomjúhozik ”.

 

NINCS MÁS, amit tennünk kellene, mint amit megcselekedtünk!
ISTEN Fiaivá és Lányaivá válnunk.

 

Jézus mondta, aki AZ IGAZSÁG :
„ Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, s a Világ arról ismeri meg, hogy az enyéimek vagytok ! „

 

ŐRIZZÜK HÁT, S  ÉLTESSÜK, AMIT LÉT-re HOZTUNK !
A  MI  EGY-ségét, s HŰSÉGÉT a SZER-elemmel.
JÓ-ISTENNEL !!!

 

Én VAGY-ok Te
Te  VAGY  Én
Mi VAGYUNK Mi
...az EGY-én
Mi, Te+Én
Csillag JóISTEN
...EG-én !

 

 

 

 


Áldottak !

 

Boldogok, akik maguk keserveit/csodáit megélve, megtapasztalásaik árán elérkeztek mára a Választás Kapujába.
Életek sokasága vezetett idáig. Az EREDMÉNY-t tisztán  “láthatjátok”, ha a MAG “tokjába” néztek !
Bátorság ! Bízalom !  Higgyetek !

 

Létetek eme fontos állomásán is LELKETEK ismerete VEZET  a FÉNY  útján tovább….
Ha teljességgel vagytok JELEN, - az IGAZ-ság segít  felismerni a Hamisságot.
Így TISZTÁN maradásotok még a mostani káosz világában is lehetséges.
A SZELLEM ebben a tiszta közegben meg tud nyilvánulni Bennetek, s “súgja” Nektek, merre  menjetek, ha hazafelé igyekeztek.

 

Királyságotok, - az ARANY Birodalom - az ÖRÖKLÉT Birodalma. Kristály Palotátok pedig az a  Megnyilvánuló Test, ami Új Ruhátok. Mese ? Igéret ?
A “csoda” – az Ember régi álma -, a FÖLDI  ÉGI Birodalom  valósulása.
ÉG  és  FÖLD  násza az az “esküvő”, az a Szent Nász, amiről már sokat hallottatok.
Lehet-e nagyobb ALÁZAT, mint amikor ISTEN alászállva, - MAG-át BENNETEK SZÉTOSZTVA - általatok TEREMTI, s véletek EGYütt, az Ő Birodalmát ?
Érzitek-e ennek végtelen szerelmetességét IRÁNTATOK?

 

SzentLÉLEK-, és  SzentSZELLEM-, SzentKORONÁ-tok munkálkodása segítségetekre volt  mindvégig, és MOST is az marad.
Ami most BENNETEK történik, azt “elképzelni” nem tudjátok, mert erről még az égi seregeknek sincs KÉPÜK.
Engedjétek el azokat a képeket elmétekből, amiket képzeletetek képez le elmétekben. NINCS  kép  arról, ami - AKI – most SZÜLETIK Bennetek, Belőletek !
Aki eleven HITTEL HISZ, azaz  aki ÉLi  SZERELMETES  Önvalóját, az bizalommal adhatja át magát az ÁTALAKULÁSnak, s azt lépésről lépésre emeli a LÉLEK és a SZELLEM, oly lassan, vagy gyorsan, amennyire képes  ELFOGADNI folyvást megújuló Önmagát.
EZ A Kegyelem folyamata……

 

Az új EGY-én  már EGY-nek tudja magát a MINDEN-nel, ezért minden egyéb ráhatás nélkül válik IGAZ-I SZERETET lénnyé ! Ezzel válik lehetővé, hogy hatalmat kapjon a TEREMTÉS-hez, annak egy ÚJ szintjén.

 

Átalakulásotok, - emelkedésetek – egyéni, a LÉLEK szabad akaratából történő FOLYAMAT tehát.
Annyiban azonban EGYÜTTES is, amennyiben az adott közösség – feladata szerint – saját közös TUDAT-tal rendelkezve, ebben is emelkedik az őt alkotó egyének emelkedése révén.

 

A TELJESSÉG állapota a teljes-, a valódi SZABADSÁG-ot jelenti számotokra. Egyúttal a  teljes és szabad lények a MINDEN részeként élik meg magukat, ami a végtelenbe lépés is!
Lényeges megértenetek, hogy Új Létezéseteknek többé nem a TUDÁS és a HATALOM a meghatározó JELLEMZŐI, hanem a SZER-elem és a KEGY-elem. Ezért tapasztalhatjátok – az egyik legbiztosabb JEL-ként – átalakulásotok, emelkedésetek folyamán SZÍVetek, LÉLEK-működésetek  szabad, s határtalan megnyilvánulásait.

 


Amint látjátok, ezek az előre eltervezett és biztosított ISTEN-I Terv részeként zajló folyamatok belül zajlanak, s NINCS szükség KÜLSŐ segítségre, beavatkozásra, HARC-ra ! Csak saját megengedésetekre, együttműködésetekre, befogadásotokra. EZ  JÓISTEN  KEGYELME!

 

Külső zajongások  sokasága igyekszik elterelni figyelmeteket, s “kifelé” irányítani azt, közben ajánlgatva magát “segítő”-ként. Nincs szükségetek TITKOK-ra,    nem kell     “mágikus”  tudást    elsajátítanotok!
Emelkedésetek NEM új, magasabb technológiák függvénye……
Belső CSENDeteket megtartva, az IGAZsághoz HŰségesnek maradva, Szívetek biztosan vezet, s nem fér hozzátok semmi az árnyékvilágból – hiába acsarkodik, fenyeget.
Valódi SEGÍTŐitek – égiek és földiek – EBBEN lesznek segítségetekre, mégpedig  egyszerűen CSAK OTT LESZNEK mellettetek. Lelki ERŐtöket segítik megtartani. Segítenek VÉGIG kitartani…..

 

Emlékezzetek, kik vagytok : JÓISTEN  LEGKEDVESEBB  GYERMEKEI!
      LEGÁLDOTTABB  SZERELMESEI vagytok!

 

 

 


Áldott Mi !

 

Mind tapasztaljuk, hogy NAGY CSEND VAN.
Ilyenkor, szeptemberben fel szokott pezsdülni az élet. Most azonban nagy VÁRAKOZÁS-sal teli csend van. Ez is a VÁLTOZÁSOKAT jelzi.
Ezek a változások elsősorban és mindenek felett SAJÁT BELSŐNKBEN zajlanak. TUDATUNKban, LELKÜNKben, fizikai TESTÜNKben.

 

A most születő VALÓSULÁS - mint minden teremtés - a SZELLEM SÍKJÁRÓL érkezik. Valósul azokban, akik képesek BEFOGADNI.
Ez nem más, mint az isteni TERV. Folyamatosan. Most KRISZTUS SZÜLETIK a FÖLDre.
Vagyis az IGAZság, amely haza vezet, ÖRÖK ÖNVALÓNK-hoz.
Más szavakkal örök önvalónk születik most BENNÜNK!
Ami IGAZ, ami TELJES, ami TISZTA, ami FÉNY, ami ISTEN.....

 

Most egy halvány ÉRZÉS-TUDAT, vagy TUDATOS-ÉRZÉS  sejlik fel mindannyiunkban, - amit, - ha kellően lecsendesítettük már magunkat, - meg fogunk ÉREZNI, meg tudunk ÉRTENI, megjelenik bennünk. Olyan, mintha megnyilna, még szélesebbre tárulna bennünk MINDEN.
Ez egyben önmagunk SZEREPÉNEK   (küldetésének)  MEGÉRTÉSE is !

 

Mindaz, ami EDDIG történt velünk, "csak"  előkészítése volt MOSTANI UJJÁSZÜLETÉSÜNK-nek.
Ebben a most folyó változásban kulcsfontosságú, hogy ENGEDJÜK MEG a TEREMTŐNEK  az  Ő határtalan, - s számunkra MOST MÉG BELÁTHATATLAN  VÉGű  - TEREMTÉSÉT!
Mert MOST SZÜLETIK bennünk, BELŐLÜNK az a csuda, -  amiért az Angyalok is ide sereglettek megcsodálni, - az, ami ISTEN titka és meglepetése volt eddig;
......az ÚJ  EMBER !

 

A SZERETET-TELJES  lény, aki mindent EGY-ként érzékel, MIND-en-nek részeként ÉLI önmagát, (önmagát a Mi-ben látja, tudja), s  GONDJÁT VISELI.
A TELJES  SZERETET, =  TEJ-es ! 

 

HATÁRTALAN, s VÉGTELEN SZERELMÜNK, amit  korlátlanul engedünk ÁRAMOLni, - az, ami megteremti új énünket, ami megteremti körülöttünk az ÚJ földi VILÁGot !
Mindaz, amit eddig kóstolgattunk, most felemelkedésünk ugrás-szerű MEGVALÓSULÁSának záloga,.....s ha eddig bátorság kellett hozzá, akkor most nagyon nagy elszántság kell hozzá !
Az a KÉP, ami ÖNMAGUNKRÓL FÖLSEJLIK MOST ELŐTTÜNK, ISTEN AJÁNDÉKA NEKÜNK !
Az, AMIVÉ MOST LESZÜNK, - ISTEN  AJÁNDÉKA  A  VILÁGNAK ! MINDEN TEREMTETT VILÁGNAK !

 

A FÉNY-MAG  most kezd kicsírázni bennünk.......meg fogjuk tapasztalni (eddig) elképzelhetetlen EREJÉT ! 
Mi, mind.
Amit eddig tapasztaltunk belőle, az csak ízelítő volt, csak felkészítés, hogy a nagy hatalomtól, HATÁStól meg ne ijedjünk.....
Ha TEREMTŐ  - érzelem energiával töltött - GONDOLATodnak eddig megtapasztaltad a működését (pontosabban azt, hogy működik), akkor most meg fogod tapasztalni a HATALMÁT is.
EHHEZ KELL MOSTANRA  URALNI ÉRZELMEIDET, TISZTÁNAK LENNI (mentesnek az önös vágyaktól, és szeretetlen érzelmektől), TUDATODNAK A SZÍVEDBEN lenni, és folyamatos KAPCSOLATBAN lenni ÉGI  VEZETŐ(i)DDEL.

 

Ez zajlik most. Ez  VAN  most. 
S ez az EGYEDÜLI van, - miközben a régi elmúlik körülöttünk, s hatalmát, s erejét vesztve el-MULT  lesz.

 

Ez a FOLYAMAT zajlik most KARACSONYIG.........

 


Bátorságot, Hitet, s feltétel nélküli Odaadást  kívánok a végtelen Boldogsághoz, amit elérünk Együtt, Mi.

 

Szerelmetes hűséggel,

 

Mi

 

 

 


ISTEN Fiai es Lányai,
Drága Szépek, és Jók!
IGAZ IGÉ ben járók, SZERelemben megmaradók,
Kegyelmetes UR ak, Szerelmetes UR-NŐ k !

 

FÉNY Gyermekei Mi Mind !


EGYenes BESZÉD

 

Istentől áldott Népünk, lelkében megtartva elküldője üzenetét - Szerelmetes EGYségét - most végső megpróbáltatásához érkezett Földi pályafutása során.
Amit Népként, Nemzetként megéltünk, az elmúlt 3o ezer év alatt ezen a szépséges kék bolygón, az Krisztus-sorsvállalás volt.
 

Az idő folyása során egy TERV valósult, amely az ember EMBER-ré válását segítette. FöldAnya többedszerre nevelt emberi civilizációt magából, Önmagán. A mostani 3o ooo év alatt felnevelkedett nemzedék elérte a tudatra eszmélés egy fokát, mely már megengedi, hogy nagykorúvá nyilvánítsa az ÉGI REND.
Amikor betakarítás, „szüret” van, akkor a Jó Gazda gondosságával szétválogatódik az értékes az értéktelentől, az ÉLŐ a HOLT-tól.....

 

Ennek a nemzedéknek a történelme során  úgy látszik, mintha a JÓ szétforgácsolódott volna az állandó küzdelemben, és a lehúzó erők győzedelme teljesülne be napjainkra....
Ám ez a -Világ dualitásánál fogva - zárt rendszer, nem tud mást csinálni, mint a mosógép, amibe betesszük a piszkos ruhát,  ráeresztjük a tiszta vizet, és a PISZOK helyet cserél. Kivesszük a tiszta ruhát, és leeresztjük a piszkos vizet. A Piszok lényegeben FöldAnya tisztító tüzében enyészik majd el....

 

A MAG-ság, a küldetés, azonos a tisztító VÍZ-ével.

 

Magunk is józan ésszel beláthatjuk, hogy ha a Nagy Tervező tervezte meg EZT IS, akkor eppúgy TÖKÉLETES, mint a TEREMTETT világ maga.
NEM vagyunk egyedül, - sohasem voltunk. A gyermek önfeledten játszhatja végig a napot gyerektársaival, el is felejti Aput és Anyut, de ha a nap végeztével a szülők nem jönnek érte, hogy HAZA vigyék, akkor halálosan megretten. Apu, Anyu viszont SOHASEM feledkezik meg rólunk.....

 

Történelmünk utolsó 5oo éve, a sötétség erőinek hatalom átvetele,  tudott volt eleink számára, s Ők készültek is rá....Mindent szépen elcsomagoltak, hogy átmentsék a sötét idők vészterhes, pusztító hatása utánra.

 

Ha MOST széttekintünk a Világban, növekvő káoszt, feszültséget, félelmet,  és őrületet látunk az EGYIK oldalon, és egyre növekvő lelki és szellemi kiemelkedést a MÁSIK oldalon. Az egyik KIVÜL van, ezért látható, a másik BÉVÜL van, tehát a szemnek láthatatlan....
Azt látjuk, amit ELŐRE mondtak őseink, hogy a Világ OSZLOPAI megrendülnek, a Világ Királyai ÖSSZEFOGNAK az IGAZ-ság ELLEN!

 

Minden eszközzel, hatalmukat igyekeznek erősíteni felettünk. El akarják érni, hogy puszta létezésünk is tőlük függjön!

 

Mára - és tényleg csak a legutolsó időkre – megmozdultak a történelmi egyházak is, sőt, titkos tudásokat is megnyitnak előttünk.....Bevallják, hogy eddig hazudtak.
Kitalálnak számunkra „spiritizmust”, New Age-t, UFO-kat, bármit, csak együnk az Ő kezükből....
Végjátszma VAN.

 

Érdekes módon mindenki a MI erőnket, figyelmünket, ÉLET-ENERGIÁNKAT szeretné magának.

 

Ajánlgatnak pénzt hitelbe, ajánlgatnak spirituális titkokat, ajánlgatnak hatalmat mások felett (MLM rendszerek).

 

EGYET NEM SZERETNÉNEK, ha mi  a magunk urai lennénk.....Magunk kezébe vennénk saját sorsunkat....Magunk gondolkodnánk, saját véleményünket, megtapasztalásainkat szeretnénk előnyben részesíteni....

 

Aki pedig tudatilag függetlenítette magát ettől a hatalmas zajtól, amit körülöttünk csapnak, az meghallotta belső hangját. És egyre jobban érdekli ez a belső HANG. Sőt, észre vette már, hogy ha ezt követi, valahogy kikerül a külső hacacáré hatása alól. Megnyílik számára egy ÚJ világ!

 

Amit Társadalom-nak neveznek, az – ma már a vak is látja – csak látszatműködést végez- az állam-szervezet csak arra szolgál, hogy ne lázadjunk fel, maradjunk otthon, - dolgozni sem nagyon kell – csak ne csináljunk forradalmat. Rövidítik a pórázt, szépen, lassan, hogy meg ne harapjuk őket.....
Az államiság már rég megszűnt, a Világ nyugati felét már beterelték a karámba. Egyesült Államok, Egyesült Európa, Egyesült Orosz Föderáció, stb...
Most Magyarországot az EU maszlaga révén akarják megszüntetni, és ezt „jogilag” már meg is tették.

 

A belső úton járók pedig azt kérdezik, meddig még? Miért hagyja ezt a JóIsten?

 

Vak hitet erőltettek mindenkire az elmúlt 2ooo évben.
A régi, ÉLŐ, vagyis megélt hitet kiirtották az emberekből tűzzel, vassal. Ennek következtében ISTENT rajtunk kivül álló NAGY HATALOMnak képzelik az emberek, „aki” majd jön, és INTÉZKEDIK.....

 

Hát nem!
Megélésünk, gondolataink, hitünk, életünk minden pillanata valósítja azt a világot, amely körülvesz bennünket.
Ha passzívak vagyunk, akkor a Világ körülöttünk is passzív....sodrodik. Ezért kellett az alkohollal, kábítószerekkel, „gyógy”szerekkel kikapcsolni a GONDOLKODÁST az emberekből.
Hány „spirituális” tanítás szólt arról az utóbbi időkben, hogy „dobd el az agyadat”, mert az becsap téged? Ellenben „szórakozzál”, bámuld a TV-t, és „lazulj”, kapcsolj ki, mert „túl sok a feszültség” benned.
Nem jut pénz az iskolatejre, de jut 1oo millió a TV-játék nyereményére.......

 

Mára pedig azt veszed észre, hogy ha nem értesz a földműveléshez, könnyen éhenhalhatsz nemsokára.....Ha nem tudod, hogyan kell lakóhelyet kialakítani, könnyen megfagyhatsz maholnap.....Ha nem tudod, hogyan kell a környezeteddel egységben, harmóniában élni, könnyen elpusztulhatsz....
A TEREMTÉS LEGSZEBB és LEGGAZDAGABB BOLYGÓ-ján!

 

Nem „vicces” ez ?

 

Mi, magyarok,  TANÍTÓ NÉP vagyunk....
Mit is kellene tanítsunk? ...és kinek?

 

ÉLŐ HIT-et, SZERELMETES  EGY-ség TUDATOSSÁGOT, az ISTENI nekünk TEREMTETT VILÁG világos ÁGÁT !
Mindenkinek, aki NEM TUDJA, - mi az?

 

A népek nagy lázadása (ÉBREDÉSE) folyik körülöttünk, csak erről nem értesülhetünk, mert a MÉDIÁk a LÁTHATATLAN-ok kezében vannak. Mind !
TV-állomások, Rádió-állomások politikai rezsimektől függetlenül mind EGY KÉZBEN. Az újkeletű INTERNET IS nehány ingyenes SZERVER ÁLTAL ELLENŐRZÖTT ! Na és kik kezében....?
Hiába láthatatlan, érdekei mentén mégis ki lehet barchowbázni, KI is valójában ez a LÁTHATATLAN?
Hát az, aki az IGAZSÁGOT NEM szereti, ellenben a HAZUGSÁG LÉTELEME !

 

Végsőkig igyekszik manipulálni gondolkodásunkat, és ÉRZELMEINKET ! Csak a ROSSZ HÍR a JÓ HÍR...... ezekből a médiákból semmi információt nem kapunk, csak manipulációkat, riogatásokat, pressziókat.
Kivicsorog a médiákból egy undorpofa, egy cinikus, egoista, érzelmileg kiégett, élveteg, erkölcsöt, felelősséget nem ismerő kegyetlen torz-szülött. Nem is hasonlít Ránk!

 

VALÓBAN NINCS EBBE BELESZÓLÁSUNK? VALÓBAN Mi NEM TEHETÜNK SEMMIT?

 

Először kicsiben próbálja ki ki-ki maga, hogy így van-e? Ha sikerült, próbáld ki nagyobb dologban! Egyre nagyobb dolgokban fogod megtapasztalni, hogy HATALMAD VAN ! TUDSZ TEREMTENI !
Még a „hogyan-ra” is rájössz magadtól !
Ezután vizsgáld meg, hogy a PóRÁZ, amit a nyakadra tettek, valós-e?
Ki tudsz-e szabadulni belőle? Mivel HAZUGSÁGBÓL VAN,  rá fogsz jönni, hogy nem valódi!    Csak ELHITETTÉK Veled.......

 

HIT-próba: hiszel-e magadban, és hiszel-e bennük, azaz a hamisságban?

 

 Jelenleg az Államhatalom már csak a maga hatalmának megtartásával, (kiszolgáltatottságod fenntartásával, félelmeid növelésével)  a médiákon keresztüli manipulálásoddal foglalkozik. Nem hajt végre semmit, csak amit arctalan irányítóitól parancsba kap. Mozgástere csak saját látszatának fenntartására szorítkozik.

 

Ma a szellemi tudatosságban élők azt kérdezik, merre tovább? Mikor, MI következik?

 

Szellemi csatornákon IS folyik  a megtévesztés, a küzdelem. Az „elhitetés” itt épp úgy jelen van, mint fizikai síkon! Hogy is lehetne másképp, hisz az ELHITETŐ, maga is SZELLEM-lény!

 

Belül mindenki ÉRZI, hogy mi a válasz, de AGYA, logikus gondolkodása fenntartja magának a „jogot”, hogy kételkedjen......
Ez a KETTŐS állapot csak addig tart, amíg elegendő megtapasztalást gyűjtünk arra, hogy a „belső megérzés”  pontosabb, sőt, PONTOS előrejelzéseket ad, logikánkkal szemben.

 

Ettől kezdve egyre biztosabban tudunk ELIGAZODNI, előre látni.....

 

Jelen helyzetben a megszabadulók száma egyre gyorsuló ütemben NŐ, míg a félelemben megmaradtakat egyre mélyebbre nyomják le. A KÉT PÓLUS egyre TÁVOLODIK, vagyis más szavakkal a FESZÜLTSÉG NŐ Világunkban. MEGÁLLÍTHATATLANUL.

 

És HOL VAN MOST ISTEN ? MIT CSINÁL ILYENKOR? TŰRI EZT?

 

Laikus kérdés.....éppen nagyon el van foglalva, ugyanis éppen sokakat MEGSZABADÍT !
Mit gondolsz, az  álmaidban megjelenő üzenetek, látomásaidban megjelenő Angyalok, a „véletlen” „szerencsé”id, vagy (szabaddá tevő) bosszantó „szerencsétlenségeid” honnan jöttek?  Az „emberek”, akik kivezetnek a tudatosságra honnan keveredtek hozzád? A könyvek, filmek, és még végeláthatatlan sok mód, ami MIND TÉGED ÉBRESZT, honnan való?

 

EGYET NE felejts el: SZABAD akaratú DÖNTÉSED SZENT, és SÉRTHETETLEN ! Még ISTEN számára IS .

 

IDŐ VAN ! SZENT IDŐ ....a Te döntésed, HIT-vallásod ideje . Minden eddigi ÉLETED (testesülésed, reinkarnációd) BETELJESÜLÉSe, megérkezésed ideje.....Őseid reménységeinek valóra válása !

 


Egyre több ember érez belső késztetést, hogy - feladva eddigi megszokott kényelmét – saját sorsát kezébe vegye. Vidéki, természetes életteret teremtenek (sokszor egyedül is), - amely alkalmas a független, szabad életre.
Harmónikus egységben a Természettel. Tanulják az ősi tudást, anyagról, állatról, növényről, együttélésről......Egyre többen ismerik fel a termő (!) AnyaFöld értékét (nem a holland-, olasz- és osztrák telepesekre gondolok) !

 

Egyre többen értékelik át szükségleteiket. Csak a valós szükségletek kielégítésére törekszenek, és ezzel jelentős terhektől szabadulnak meg. A mókus-motolla lelassul, majd megáll. KI LEHET SZÁLLNI BELŐLE !

 

A TUDATOS élet felvállalásával kezdődik minden. A FELELŐSSÉG felvállalásával folytatódik.... A Test, a Lélek és a Szellem harmonikus éltetésében érkezünk meg ÖNMAGUNKHOZ.

 

Aki már magára talált, annak lesz ideje körülnézni. Észreveheti, hogy nincs egyedül, SOKAN VAGYUNK égen és földön, és EGYÜTT LEGYŐZHETETLENEK !

 

Ez AZ ÚJ VILÁG, amelyet NEKÜNK KELL FELÉPÍTENI, és amely
a MIND EGY vagyis a MI világát jelenti..............

 

Aminek eljött az ideje, azt többé nem lehet megállítani !

 

JÓISTEN ÁLDÁSA RAJTUNK !

 

 

 

A MOST  VAN

Napjaink történéseit – szükségszerűen – még mindig  a  “kevert”  világ befolyásolja. A  Hamisság igyekszik megőrizni azt a látszatot, hogy még mindig ő irányítja az eseményeket, és nincs is más lehetőségünk  az Itt- és Most-ban.

 

Az embereket  fogva tartó FÉLELEM  eszközéül használt PÉNZ, ami most igyekszik főszereplővé felküzdeni magát.

 

Természetesen a felszínen pénz-piaci  válságot látunk. “Megrendült a Bank-rendszer !” kiáltják világgá a médiák, s – remélik – ezzel együtt megrendülünk mi is……
Természetesen a “folyamat”  ellenőrzött. Előre kitervelt…..mint az Iker-tornyok leomlása is  Szűz Mária születésnapjára időzítve.
Pedig csak a spekuláció magasabb szintre lép !

 

A bankok túlnyomó többségéről kiderült, hogy CSALT, azaz hamis  adatokkal  megtévesztette a kormányokat, a betéteseket és a hitelfelvevőket.
Ennek nem az lett a következménye, hogy bíróság elé állították őket és felelősségüket megállapítva ki-ki megkapta méltó büntetését. NEM ! Hanem az lett, hogy a csalókat az  “Állam”  minden országban  kisegítette  polgárai pénzéből…. azaz  részesedést  VÁLLALT  abban a bankban, amelyik  működési  elveit tekintve is  CSALÁSRA  ÉPÜL, de legalább is a csalás lehetősége fennáll.

 

Ezzel tulajdonképpen nyilvánosan felvállalták a nemzetinek hitt kormányok, hogy

 

1. a bankok érdekeit szolgálják minden más előtt
2. EGY Központi (pénzügyi)  Szerv, ami  cselekedeteiket, döntéseiket összehangolva irányítja az egész Világon
3. lényegében ezen Központ hűséges vazallusai, végrehajtói
4. a “demokrácia”, a népképviselet a bankok küszöbén véget ér, a politikának nevezett színjáték is megtévesztés csupán

 

Érdekes megfigyelni, hogy ebben a NAGY EGY-et értésben mely országok, államok NINCSENEK benne….! (pl.India, Kína, s az ún III. Világ országai)
Érdekes megfigyelni továbbá, hogy Magyarország mennyire “mérsékelten érintett” !

 

Az 1929-es Nagy Gazdasági Világválság  eredménye az lett, hogy KÖZPONTOSÍTOTTÁK  az “Állam kérésére”  a pénzügyi rendszert. EZ TETTE LEHETŐVÉ  az USA dollár - általános  valuta - szerepét  a Világ-kereskedelemben.

 

Ennek végrehajtója a FED (Szövetségi Jegy Bank), egy MAGÁN Bank, amely kibocsátja az USA dollárt ! Ez az Amerikai Egyesült Államok mögé bújtatott irányító hatalom  FÜGGETLEN az amerikai kormánytól……
Később hozták létre az IMF (Nemzetközi Valuta Alap) intézményét, amely szintén csak arra kellett, hogy a “nemzetköziség” látszatát adják az egésznek.

 

A  mostani “csőd”  is ennek a központi szervezetnek az akaratából indult el, bedöntve az irányításuk alá tartozó bankok nagyrészét.
MERT NINCS TÖBBÉ  SZÜKSÉGÜK RÁJUK !
A központosítás  jelenleg hatékonyan MŰKÖDIK NEMZETKÖZI  SZINTEN,  nincs többé szükség a helyi – nemzeti érdekeket IS képviselő – bankokra! Ezt az ÁTSZERVEZÉST bonyolítják most le……
Ennek kapcsán jó ÜRÜGY, hogy  - a helyi bankok “csődjére” hivatkozva – elvegyék a kis-befektetők, a kisemberek, kisvállalkozások, önkormányzatok pénzét.

 

Már eddig is megfigyelhettük azokat  az intézkedéseket, hogy
1. igyekeztek mindenkit hitelek felvételére rábeszélni, ezzel kiszolgáltatni a bankoknak
2. a bankokon kívül forgó pénzeket begyűjteni, és megszüntetni, - lásd “fekete gazdaság kifehérítése”  és  a bérek kötelezően bankkártyákon  át  való kifizetése, valamint a 1oo ezer Ft feletti vásárlások bejelentési kötelezettsége, stb.
3. minden nemzeti Állam  pénzeszközeinek (újra)elosztását is kivették a Minisztériumok hatásköréből, és “ EU pályázatok”  formája mögé bújtatva az EU BANK hatáskörébe tették át – ami persze az IMF és a FED felügyelete alatt működik  !

 

Mindezek mutatják számunkra, hogy MEGVALÓSUL a NAGY EGYSÉG a FÜGGŐSÉG  szintjén IS, a SÖTÉTSÉG, a FÉLELEM  ERŐI IS egységbe tömörülve FELÁLLNAK !
János “Jelenések Könyve” valósul…..”…a  Föld Királyai felállnak a végső küzdelemre, a Sátán vezérlete alatt …..”

 

Mi azonban már tapasztalásokkal rendelkezünk arra, hogy Mi képesek vagyunk a magunk KÜLÖN, mindettől FÜGGETLEN létezésre, s ez a MÓD-ja létezésünknek  egyre  jobban megy….
Áthelyeztük életünk SÚLYPONTJAI-t.
Lényegtelen, vagy hamis célokra energiát, életidőt nem fecsérlünk, s mások “játékai”  sem csapolják tovább energiánkat…..
Valósággá tettük azt a Láthatatlan Világot, amely Felülről Igazgat. Kapcsolatot építettünk ki   Felső Énünkkel, s az vezet, utat mutat életünkhöz.
Rátaláltunk azokra, akik már szintén felfedezték ezt az utat, s támogatjuk egymást !  Létrehoztuk a MAG-unk működő EGY-ségét.

 

Bizonyságunk VAN arról, hogy Mi, akik ezt az utat járjuk, nem esünk KÉT-ségbe, míg mások elvesztik “lábuk alól a talajt”.
Mi valahogy, valamely CSODA  folytán mindig megkapjuk azt a keveset, amely megmaradásunkhoz kell.
Ő, - a “csoda” - jeleníti ki magát nekünk, - mint GONDVISELŐNK.

 

Az ÚJ VILÁG Lélekből, s Szellemből születik, azután testesül !
Az általunk megteremtett Mi  erejét tapasztaljuk, LÉLEKBEN,  s SZELLEMÜNKBEN mindenképpen, - de már egyre többször kézzelfoghatóan is……!

 

Vagyis PÁRHUZAMOSAN  áll fel AZ A VILÁG IS, amelyet többé NEM A FÉLELEM, hanem a SZER-ELEM  MOZGAT, s az ÖRÖKKÉVALÓ  IGAZGAT !

 

Látható, hogy MINDKÉT  oldalra nem tartozhatunk egyszerre…..
Megvalósul a DÖNTÉS HELYZET:  vagy-vagy !
TISZTA KÉP, TISZTA  ERŐVONALAK .  A  KÁOSZ  kezd véget érni…s HAMAROSAN a SÖTÉTSÉG  IS, mert  ELJÖTT, MEGSZÜLETETT  a FÉNY   igénye, IGEN-lése BENNÜNK  EMBEREKBEN !

 

…..s ha hívjuk, ha várjuk,  ha felkészültünk,  Ő  JÖN !!!

 

 

Kedves Szépek és Jók !

 

Nagy utat jártatok meg mostanáig az elmúlt   hónapok alatt !
Sokszor Veletek voltam Lélekben ezalatt.

 

Nagyon sokat tettetek azért, hogy AranyAsszony-ként tapasztalhassátok meg magatokat. És ez volt a Mindenség nagy öröme is.....

 

Nehogy azt higgyétek, hogy  ez az út nélkületek megjárható. Amint mondtam, a beavatással egy ajtó nyílt ki, ami Új, magasabb tudatú Ön-mag-a-tokba vezet. Bemenni Nektek, magatoknak kellett ezen az ajtón!

 

Most már elmondhatom, hogy bementetek! Hála Nektek, és hála JóIstennek, hála NagyBoldogAsszony Anyánknak!

 

A megtapasztalt EGY ség – úgy éreztétek ellentettjére fordult. Nagyon is magatokra hagyottaknak éreztétek magatokat, és a problémáitok is élesebben jelentkeztek, soha nem tapasztalt valóságos fájdalmakká nőttek.....
A LÉLEK –ben zajlott mindez, s az segített át Benneteket a „nehézségeiteken”, hogy belülmag-a-tokban! Ő segített tudatosnak maradni mindenek ellenére, akkor is, amikor már majdnem feladtátok a küzdelmet.
éreztétek SzűzAnyát

 

Kellett, hogy „egyedül” csináljátok végig mindezt, mert ez a MESTERRÉ VÁLÁS csak egyes egyedül mehet végbe.

 

Még nincs vége ! A Meg-kis-értő aki „szétdobáló” néven is ismert, mindent megtesz, hogy amit megkaptatok, NE kezdjétek el használatba venni. Mondom MINDENT elkövet !
Azonban már helyén van az eszetek és a szívetek irányítja, az dönt ! Már a szívetekkel láttok „jól”.....

 

Bátorítlak mind-Ő-töket, lomoljátok ki életetekből mindazt, ami akadályoz Benneteket új életetek megkezdésében. Vállaljátok azt a RÁHAGYATKOZÁST, amihez hatalmas HIT-etek nélkülözhetetlen. Nektek azonban bizonyságaitok vannak JóIsten Veletek kötött szövetségéről!

 
 

 Mostantól egyre többet gyakorolhatjátok HAT-ALMÁT-okat. Mert bizony mondom Nektek, hogy ha összpontosítjátok tudatotok erejét, és szíveteket abba a különös állapotba „nyitjátok”, amit a FényMeditációkor éreztetek, akkor Krisztus, vagy Mária nevében (jelenlétében) mindent kérhettek, ami meg is valósul : „hitetek szerint”!

 

Az Advent-ben javaslok kis böjtöket, egy-napos kis elvonulásokat, amik tovább emelnek majd BENN-NE-TE- ket. A szerelemben, és az igazságban nem ismerhettek megalkuvást, kompromisszumot. Ugyanakkor gyakoroljátok bölcsességetek birtokában a KEGYELMET önmagatok, és mások felé egyre gyakrabban! Gyakoroljátok új „szerepeteket”, azt, hogy Mesterek vagytok. Hívjatok magatok mellé egyre gyakrabban Angyalokat, fölemelkedett mestereket – pl. Hat-horokat, Delfineket, Pleyadokbeli Nagy –Anyakat, vagy akit szerettek. Dolgozzatok velük együtt!

 

Haladjatok magatok belső útján derűsen, nyugodtan, minden félelem nélkül, mert tudnotok kell, hogy most már saját kezetekben van hatalmatok minden felett!

 

Szeretettel

 

Mi

 

 

 

 

 

 


 

 Zene: Gyurme Lama ALDAS ESO